A A A

Zmena Výkazu oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca.

DomovČlánkyOznamyZmena Výkazu oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca.
Autor:Jozef Siska Kategórie: Oznamy Uverejnené:2. mája 2022

Boli zverejnené aktualizované vzory výkazov pre fyzické a právnické osoby a nový vzor prehľadu. Do nových vzorov je potrebné vypĺňať aj údaje z opravných výkazov za marec a február. Staré vzory výkazov a prehľadu nie je možné akceptovať.

Vo výkazoch je najskôr potrebné vypĺňať údaje o poskytovateľovi ubytovania a následne po vyplnení poradového čísla riadku sa budú niektoré údaje predvypĺňať priamo vo výkaze.

Všetky informácie budú aktualizované aj na webovom sídle https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

Zmenené návody a tlačivá: