Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Zdravotníctvo

V Banskej Štiavnici sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia: