Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Štiavnické noviny

ČINNOSŤ NOVÍN
Týždenník Štiavnické noviny je neoddeliteľnou súčasťou života v Banskej Štiavnici. Vychádza v náklade 1150 ks, do stánkov je distribuovaný každý štvrtok. Prináša informácie o činnosti samosprávy, spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach a zaujímavostiach. Rozsah novín je 12 strán formátu A4 s príležitostnými prílohami.
PERSONÁLNE OBSADENIE
Redaktor Štiavnických novín - Mgr. Michal Kríž
Redakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Ivan Beňo, Janka Bernáthová, Filip Golian, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Miroslava Luptáková, Mgr. Martin Macharik a JUDr. Gejza Volf.
Jazyková úprava: Katarína Kissová
Sadzba a dizajn: Mgr. Mária Sisková
   
KONTAKT
Adresa: Mestský úrad Banská Štiavnica, Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie, Štiavnické noviny - redakcia, Kammerhofská 1 (Kultúrne centrum), 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045/694 96 52, 0918 688 850
e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk