Podnety pre samosprávu

Rubrika Podnety pre samosprávu je jedným zo spôsobov, akým môžu občania upozorniť na nedostatky, s ktorými sa stretávajú pri ich každodennom živote v meste. Rovnako môžu prinášať nápady, ktoré povedú k zlepšeniu života v meste či práve samosprávy.

Pri zadávaní podnetu je dôležité dodržiavať tieto pravidlá:

  1. Svoj podnet formulovať jasne a najmä slušne
  2. Prioritne zadávať podnety, ktoré má možnosť samospráva ovplyvniť a sú v jej kompetencii
  3. Podpísať sa skutočným menom

Zadávať podnety a odpovedať na ne môžete po kliknutí na tento link.