Štiavnický magazín

Partnerstvom mesta Banská Štiavnica a spoločnosti PO-MA, s.r.o. prevádzkovateľa VIO – televízie Banská Štiavnica sa realizuje projekt výroby a vysielanie obrazového spravodajstva o živote v meste Banská Štiavnica s názvom Štiavnický magazín. Magazín je jedna z mnohých foriem mediálnej komunikácie samosprávy s občanmi.

FINANCOVANIE

Na nákladoch projektu participujú obe zmluvné strany.

REDAKČNÁ  RADA

Redakčná rada VIO TV je rada, ktorá sa podieľa na tvorbe Štiavnického magazínu. Zasadá pravidelne vždy 2 krát do mesiaca v pondelok v dopoludňajších hodinách na Mestskom úrade. Redakčná rada monitoruje a špecifikuje  témy, ktoré sú následne spracované a zaradené do vysielania Štiavnického magazínu. Súčasní členovia redakčnej rady sú:

  • Martina Búziková Ottinger, šéfredaktor
  • Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta
  • Ing. Matej Michalský, člen
  • Mgr. Michal Kríž, člen

Všetky magazíny prístupné cez stránku:

http://viotv.sk