Autorské práva

Autorské práva grafiky, kódov a použitého softvéru na tvorbu tejto stránky patria spoločnosti Perrysoft a.s.

Autorské práva textového obsahu tejto stránky patria Mestu Banská Štiavnica.

Autorské práva fotografií umiestnených na tejto stránke patria ich autorom.

Akékoľvek používanie akýchkoľvek častí tejto stránky pre komerčné  účely bez písomného súhlasu majiteľov autorských práv je zakázané. Používanie textového obsahu na nekomerčné účely a pre informovanie verejnosti prostredníctvom médií je povolené. Používanie iných častí tejto stránky na nekomerčné účely je možné len s písomným súhlasom majiteľa autorských práv.