A A A

Rozpočet mesta

DomovObčanSamosprávaRozpočet mesta

ROZPOČET MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA PRE ROK 2022

13.08.2021


9. 12 .2021

ROZPOČET MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA PRE ROK 2022

Rozpočet mesta Banská Štiavnica pre rok 2022 schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Banská Štiavnica dňa 8. 12. 2021 uznesením č. 136/2021.


ROZPOČET MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA PRE ROK 2021

2. 9. 2020

1. 3. 2021

Návrhu rozpočtu  mesta pre roky  2021, 2022 a 2023

1. 4 .2021

ROZPOČET MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA PRE ROK 2021

Rozpočet mesta Banská Štiavnica pre rok 2021 schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Banská Štiavnica dňa 24. 3. 2021 uznesením č. 15/2021.


ZÁVEREČNÉ ÚČTY