Partnerské mestá

Vo vzťahu k zahraničiu mesto Banská Štiavnica je predovšetkým súčasťou celosvetovej siete miest svetového dedičstva vďaka zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Je jedným z veľmi aktívnych členov Organizácie miest svetového dedičstva a osobitne regiónu strednej a východnej Európy. V rámci svojich ďalších zahraničných aktivít udržiava kontakty a spolupracuje s inými mestami v zahraničí. Snahou je, aby tieto kontakty boli prospešné a užitočné pre obidve strany. Cieľom je spolupráca nielen na úrovni radníc ale aj v oblasti školstva, kultúry, športu, hospodárstva, mládeže apod.

Partnerské mestá

Hünenberg (Švajčiarsko)
Hunenberg

Hünenberg je jedným z jedenástich miest v kantóne Zug ležiacom v strede Švajčiarska. Mesto sa nachádza pri jazere Zug a má viac ako 8500 obyvateľov. Okrem väčších priemyselných podnikov, obchodných spoločností a služieb sú v Hünenbergu aj malé a stredné podniky a tiež množstvo fariem. Veľká časť obyvateľov pracuje v okolitých mestách Zug, Zürich a Luzern.

Prvé kontakty boli nadviazané v marci 2001. Vzájomné návštevy sa uskutočnili v októbri 2002 v Banskej Štiavnici, v júni 2003 v Hünenbergu, školská delegácia z Hünenbergu navštívila Banskú Štiavnicu v októbri 2003. V januári 2004 bol do Banskej Štiavnice dopravený použitý školský nábytok a niekoľko počítačových zostav, ktorými si pomohli okrem základných škôl aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie v našom meste. 10. júna 2004 bola v Hünenbergu podpísaná dohoda o partnerstve medzi obidvoma mestami a recipročne 10. septembra 2004 v Banskej Štiavnici a pri tejto príležitosti zasadili spoločne “hunenbersky dub” pod Starým zámkom. V júni 2005 boli do Banskej Štiavnice dovezené použité lyže, ktoré následne boli odovzdané ZŠ v rámci mesta a v júni 2006 použitý školský nábytok, ktorý sa využil pre potreby vysokoškolského pracoviska. Z uchádzačov o prácu pomocníkov v poľnohospodárstve si švajčiarsky farmár vybral v roku 2006 dvoch Štiavničanov. Od septembra 2006 sa začalo dopisovanie medzi žiakmi ZŠ. J. Horáka v Banskej Štiavnici a žiakmi z Hünenbergu. Umelecké fotografie autorov z Hunenbergu sme  vystavovali v Banskej Štiavnici v júni 2007 a na výmenu banskoštiavnickí umelci dostali priestor v Hunenbergu v máji 2008. Športovci – futbalisti zohrali priateľské zápasy v auguste 2007 v Hunenbergu a v septembri 2008 v Banskej Štiavnici. Partnerské mesto Hunenberg a jeho občania významne prispeli k obnove banskoštiavnickej Kalvárie. Obidve mestá sa tešia zo vzájomnej spolupráce a pozitívneho rozvoja partnerstva vo všetkých smeroch.

Moravská Třebová (Česká republika)
Moravska Trebova erb

Vzájomné dlhoročné priateľské vzťahy medzi mestom Banská štiavnica a českým mestom Moravská Třebová vyústili v medzinárodné partnerstvo. Spolupráca miest sa odzrkadlila aj vo vzájomných návštevách nielen oficiálnych predstaviteľov miest, ale aj študentov a umelcov obidvoch krajín. Predstavenia divadelníkov a výstavy umeleckých diel miestnych autorov nadchýňajú obyvateľov oboch republík.

Olsztynek (Poľsko)
Olsztynek erb

Olsztynek je mestské sídlo so 14 tisíc obyvateľmi vo Warminsko-Mazurskom vojvodstve (severovýchod Poľska) 30 km južne od mesta Olsztyn. Olsztynek získal mestské práva v roku 1359. Dodnes si zachoval stredoveké usporiadanie ulíc a námestí starého mesta so zvyškami obranných múrov. Hodnotným pokladom a zvláštnosťou tohto mesta je Múzeum ľudovej architektúry na ploche 39 ha, ktoré je jedným z najstarších etnografických parkov v Európe. Najväčším jeho bohatstvom je však príroda a hlavným smerom ďalšieho rozvoja je cestovný ruch.

Prvé písomné kontakty začali v januári 2004 na základe listu primátora Olsztyneka Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý ho postúpil primátorovi mesta Banská Štiavnica. Predstavitelia Olsztynku navštívili Banskú Štiavnicu v júni 2004 a na základe ich pozvania delegácia Banskej Štiavnice navštívila Olsztynek v júli 2004 pri príležitostí Dni Olsztynka a 645. výročia udelenia mestských práv. Dohoda o partnerstve medzi obidvoma mestami bola podpísaná v Banskej Štiavnici 9.9.2005 a recipročne v Olsztynku 1.7.2006.

Ptuj (Slovinsko)
Ptuj erb

Mesto Ptuj sa nachádza neďaleko Mariboru na križovatke slnečného Talianska, alpských údolí, Panónskej nížiny a Balkánu. Ptuj je známy už z rímskych čias ako Poetovio a z tých čias sa zachovali aj najstaršie pamiatky. Ptuj bol niekoľkokrát svedkom historických udalostí európskeho významu a je považovaný za určitú kroniku architektúry. Mesto na rieke Drava má v súčasnosti viac ako 20 000 obyvateľov a pýši sa najbohatším dedičstvom minulosti v rámci Slovinska.

Prvé kontakty začali pri celosvetovej environmentálnej súťaži Národy v rozkvete vo februári 1999 a v decembri 2000, kde obidve mestá získali tzv. Zelených Oskarov. Prvé vzájomné návštevy sa uskutočnili v Ptuji vo februári 2001 a v Banskej Štiavnici v septembri toho istého roku.  3. augusta 2002 bola podpísaná v Ptuji Listina o priateľstve medzi obidvoma mestami a recipročne 10. septembra 2004 v Banskej Štiavnici. Medzitým sa uskutočnilo viacero vzájomných návštev aj na úrovni mládeže, divadla, fotografie, výstavy a pod. Ptuj je súčasťou 5 slovinských miest, ktoré sa v roku 2012 stanú hlavným európskym mestom kultúry.

Sopron (Maďarsko)
Sopron erb

Šoproň sa nachádza blízko západnej hranice Maďarska na úpätí Álp, 60 km od Viedne a 220 km od Budapešti. Mestské práva získalo v roku 1277 a nachádzajú sa tam architektonické pamiatky z obdobia gotiky, baroka a renesancie. Šoproň je mostom medzi Maďarskom a jeho západnými susedmi a v súčasnosti je to druhé najbohatšie mesto v Maďarsku. Je to mesto múzeí, konferencií a festivalov a sídli v ňom Západomaďarská univerzita, súčasťou ktorej je aj Lesnícka fakulta, pokračovateľka štiavnickej Baníckej a lesníckej akadémie.

Kontakty a spolupráca medzi našimi mestami a inštitúciami majú dlhoročnú tradíciu. 10. októbra 2002 bola v Šoproni podpísaná rámcová dohoda o zámere týkajúcom sa spolupráce. 7. marca 2006 bola v Šoproni podpísaná Dohoda o partnerstve.

Tatabánya (Maďarsko)
Tatabanya erb

 

Tatabánya je mesto v severozápadnom Maďarsku s rozlohou 91,42 km2. Mesto má vyše 70 000 obyvateľov a je hlavným mestom Komárňansko-ostrihomskej župy. Mesto vzniklo v roku 1947 zlúčením obcí Felsőgalla, Alsógalla, Bánhida a Tatabánya. Obec Tatabánya vznikla ako banícka kolónia začiatkom 20. storočia.

Mesto Tatabánya je bývalé banícke mesto, ťažilo sa tam uhlie, ktoré zásobovalo celé Maďarsko. V uplynulom desaťročí sa však zásoby uhlia minuli a bane sa zatvorili. Členovia Spolku tatabánskych baníckych tradícií sa pravidelne zúčastňujú baníckych podujatí v Banskej Štiavnici. V roku 2014 Tatabánske múzeum oslovilo k spolupráci Slovenské banské múzeum. V Tatabányi sa narodilo alebo žilo mnoho slávnych osobností, ako napr. Anton Péch, Štefan Vitalis, Samuel Mikovíni, po ktorých sú tam pomenované aj ulice. V meste žijú rodiny, ktorých predkovia pochádzajú z Banskej Štiavnice a súčasťou mesta je aj slovenská štvrť Bánhida.

Tatabánya a Banská Štiavnica sa stali partnerskými mestami v roku 2017, keď primátori oboch miest podpísali zmluvu o partnerskej spolupráci počas Salamandrových dní v Kostole sv. Kataríny.