A A A

Prednostka

DomovObčanMestský úradPrednostka

Prednosta úradu vedie a organizuje prácu mestského úradu. Prednosta úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadntí mestského zastupiteľstva. Zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.