Prednostka

Prednostka
Prednostka
poverená zastupovaním – prednostka Mestského úradu
045 694 96 13, 0905 823 404
Prednosta úradu vedie a organizuje prácu mestského úradu. Prednosta úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadntí mestského zastupiteľstva. Zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
Organizačná štruktúra úradu
Formát Pdf
Stiahnuť