Mestská knižnica

Mestská knižnica Banská Štiavnica ponúka na odpredaj vyradené zväzky kníh za zostatkové ceny. Z priloženého zoznamu si môžete objednať e-mailom alebo telefonicky knihy, ktoré si bude možné následne prevziať v knižnici v čase prevádzky. Otváracie hodiny sú PO, UT, ST a PI: 8.00- 17.00, ŠTVRTOK je nestránkový deň.
Odpredaj vyradených kníh bude aktuálny do 31.3.2024.

Zoznam kníh >>>


Knižnica spravuje fond literatúry, ktorá je k dispozícii čitateľom všetkých vekových kategórií. Okrem tejto činnosti sa knižnica venuje príprave vlastných kultúrnych aktivít zameraných na podporu čítania kníh a vzťahu k literatúre, vedeniu špeciálnej agendy, výkazníctva a prevádzkuje svoje vysunuté pracovisko, pobočku v ZŠ Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová. Knižnica je organizačnou jednotkou Oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu.

Mestská knižnica poskytuje:

  • výpožičné služby prezenčné (štúdium knihy v priestore knižnice )
  • výpožičné služby absenčné (výpožička knihy mimo knižnice )
  • medziknižničné výpožičné služby
  • prístup na Internet
  • katalóg kníh on – line >>> (bez možnosti rezervácie)

Mestská knižnica je obľúbeným miestom všetkých knihomoľov. Za symbolické ročné poplatky umožňuje obyvateľom Banskej Štiavnice a študentom prístup k širokému výberu literatúry, od detskej, cez beletriu až po odborné publikácie, bezplatný prístup k internetu či wi-fi sieti aj pre jednorazových používateľov. Knižný fond je neustále dopĺňaný novými prírastkami, a to aj zásluhou opakovanej podpory zo strany Fondu na podporu umenia. 

Súčasťou knižnice je aj Klub Rubigall, ktorý slúži ako študovňa a priestor pre organizáciu rôznych podujatí so zameraním najmä na literatúru.

Voicingers v Klube Rubigall © Ján Petrík

Činnosť Mestskej knižnice (akvizície, technické a interiérové vybavenie, podujatia a realizáciu klubu Rubigall) z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Rubigall, Námestie sv. Trojice 3, prvé poschodie

 Letný režim (júl – august)Bežný režim (september- jún)
Pondelok  8:00 – 15:00 8:00 – 17:00
Utorok 8:00 – 15:00 8:00 – 17:00
Streda 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00
Štvrtoknestránkový deňnestránkový deň
Piatok 8:00 – 15:00 8:00 – 17:00
Obedná prestávka: 11:30-12:00
PERSONÁLNE OBSADENIE

Katarína Kissová – vedúci knižnice

Mgr. Galina Cibulková, Andrea Megová – knihovník

KONTAKT

Mestská knižnica, Námestie sv. Trojice č. 3, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045/6949658 E-mail: kniznica@banskastiavnica.sk

Mestská knižnica, oddelenie pre deti a mládež, 1.poschodie ZŠ J.Kollára, L.Svobodu č.40, 969 01 Banská Štiavnica

Tel.: 045/3214461

Otváracie hodiny sú v pondelok a v stredu od 8:00 do 12:00, v čase školských prázdnin zatvorené.