Obmedzenia a odstávky

Nahlásenie porúch

Poruchová linka plyn: SPP
Poruchová linka elektrina: SSE / SSD
Poruchová linka voda: StVPS

Doprava a technická infraštruktúra mesta

Oznamy