Ohlásené podujatia a akcie

Verejné kultúrne podujatia

Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Verejnými kultúrnymi podujatiami  sa podľa  zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach rozumejú verejnosti prístupné:

a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
e) tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.

Pre účely tohto zákona sa za podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.

Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. Oznámenie treba podať na mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. Usporiadatelia sa môžu dohodnúť na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.

  • Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Banská Štiavnica – na verejnom priestranstve (*.pdf*.rtf)
  • Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Banská Štiavnica – na neverejnom priestranstve (*.pdf*.rtf)
Mgr. Ján Petrík
Kultúrny referent
Súkromné oslavy/akcie

Prevádzkový čas počas konania nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť (svadba, oslava životného jubilea, stužková, ples)  určuje VZN č. 4/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica.

Podnikateľ (prevádzkovateľ) ohlási Mestu Banská Štiavnica konanie nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť najneskôr 7 pracovných dní pred konaním takejto akcie (podujatia).

Mestský úrad Banská Štiavnica,  oddelenie RRaMV ohlásenie konania nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť berie na vedomie s cieľom zabezpečenia verejného poriadku. Mestský úrad zverejní informácie o ohlásených nepravidelných a neverejných akciách na svojej internetovej stránke najmenej 5 dní pred ich konaním.

  • Ohlásenie jednorazového predĺženia prevádzkového času prevádzkarne z dôvodu konania nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť podľa § 8 ods. 7 VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica (*.pdf*.rtf)
Mgr. Andrea Benediktyová
Podnikateľská činnosť, Salamandrové trhy

Mesto Banská Štiavnica ohlásenia konaní verejných kultúrnych podujatí a nepravidelných a neverejných akcií pre uzavretú spoločnosť berie na vedomie s cieľom zabezpečenia verejného poriadku. Informácie o ohlásených podujatiach a akciách bude Mesto Banská Štiavnica zverejňovať na svojej internetovej stránke po vydaní stanoviska k ohláseniu.


Termín a časMiesto konaniaOpis
14.09.2024
od 14:00 do 05:00
nasledujúceho dňa
Hotel GLAUS – Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
06.09.2024
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Band
05. – 07.09.2024Centrum Banskej ŠtiavniceSalamandrové dni
29.08.2024
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Divadelné predstavenie
30.08.2024
od 10:30 do 13:30
Námestie sv. Trojice, Banská ŠtiavnicaZraz historických
vozidiel Citroën
29.08.2024
od 12:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Hotel GLAUS – Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
25.-28.08.2024Banská Štiavnica, rôzne lokalityDivadelný festival
VLNOPLOCHA
25.08.2024Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká 1789/20/A, Banská Štiavnica
Benefičný koncert:
OSMIDIV
24.08.2024
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert
Večer s Karolom Duchoňom
24.08.2024
od 13:00 do 05:00
nasledujúceho dňa
Hotel GLAUS – Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
17.08.2024
od 18:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert – Počin
16.08.2024
od 18:00 do 24:00
Penzión Resla Residence
Dolná Resla 2, Banská Štiavnica
Koncert
Skrúcaný a Kandráč
16.08.2024
od 14:00 do 05:00
nasledujúceho dňa
Hotel GLAUS – Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
16.08.2024
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Band
09.08.2024
od 18:00 do 24:00
Penzión Resla Residence
Dolná Resla 2, Banská Štiavnica
Divadlo
09.08.2024
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Band
07.-11.08.2024Kino Akademik, Amfiteáter pod Novým zámkom
Banská Štiavnica
Filmový seminár 4 živly
03.08.2024
od 19:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Oldies Party
03.08.2024
od 10:00 do 17:00
Námestie sv. Trojice, Banská ŠtiavnicaNezabudnuté remeslá
02.08.2024
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Band
27.07.2024
od 14:00 do 05:00
nasledujúceho dňa
Hotel GLAUS – Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
26.07.2024
od 18:00 do 22:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká 1789/20/A, Banská Štiavnica
Koncert:
Para
20.07.2024
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Band
18. – 21.07.2024Banská Štiavnica:
Eleuzína, Horná ružová 1;
Tajch Ottergrund, ul. Koncová;
Archanjel, Radničné nám. 43/12;
Galéria Jula Bindera, Nám. sv. Trojice 25/21;
Schemnitz Gallery, Sládkoviča 53/2;
Evanjelický kostol, Radničné nám. 106/13;
Tajch Veľká Vodárenská, ul. Vodárenská;
Reštaurácia Monarchia, Andreja Sládkoviča 53/2;
Hájovňa – Červená studňa, Nad Rozgrundom 639/1;
Kultúrne centrum, Kammerhofská 1
Festival experimentálnej
a improvizovanej hudby
N:EAR
13.07.2024
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Band
12.07.2024
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Band
06.07.2024
od 11:00 do 23:00
Námestie sv. Trojice, Banská ŠtiavnicaŠtiavnický živý šach
05.07.2024
od 20:00 do 21:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert:
Džez a hrúza 
29.06.2024
od 18:00 do 22:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká 1789/20/A, Banská Štiavnica
Koncert:
Para
29.06.2024
od 19:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Oldies Party
29.06.2024
od 12:00 do 18:00
Hotel Glaus (Pod Klopačkou) (ul. A. Sládkoviča),
Opera prosecco bar (ul. A. Pechu),
Resla residence (Dolná Resla 494),
Archanjel caffe bar (Radničné nám. 1780),
Cukerkandel Patisserie (Nám. sv. Trojice 23),
Frauenberg (ul.A. Sládkoviča 16),
Galéria Jula Bindera (Nám. sv. Trojice 21),
Trotuar Cafe – záhrada (ul. A. Kmeťa 14)
Festival Nahé vína
29.06.2024
od 21:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Festival FJÚŽN na cestách
Koncert Team Cuba
28.06.2024
od 19:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Festival FJÚŽN na cestách
Koncert Karin Sarkisjan a kvíz
28.06.2024
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Band
28.06.2024
od 18:00 do 24:00
Penzión Resla Residence
Dolná Resla 2, Banská Štiavnica
Koncert
VIDIEK
22.06.2024
od 17:00 do 24:00
Penzión AURA
Staromestská 6, 7, 8, Banská Štiavnica
svadba
22.06.2024
od 10:00 do 18:30
Námestie sv. Trojice, Banská ŠtiavnicaArtivia market
21.-23.06.2024Hájovňa kultúrno turistické centrum
Nad Rozgrundom 1, Banská Štiavnica
Festival DREVO+
14.06.2024
od 19:00 do 22:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Diskusia
08.06.2024
od 17:00 do 18:30
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert:
Fragile a Mária Čírová
08.06.2024
od 17:00 do 24:00
Penzión NA KOPCI
Športová 781/1, Banská Štiavnica
svadba
07.06.2024
od 17:00 do 19:00
Hotel Barcadam
Nám. sv. Trojice 17, Banská Štiavnica
Vernisáž výstavy
06.06.2024
od 20:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
02.06.2024
od 14:00 do 18:00
Požiarna zbrojnica Štefultov
Požiarnická 371/11, Banská Štiavnica
Deň detí
01.06.2024Hronská Breznica – Banská Štiavnica ŠtadiónCestný beh Trate mládeže
01.06.2024
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Band
01.06.2024
od 17:00 do 05:00
nasledujúceho dňa
Hotel Bristol
A. Kmeťa 11, Banská Štiavnica
svadba
01.06.2024
od 14:00 do 18:00
Zelený dom 43, L. Svobodu 43, Banská Štiavnica
Priestranstvo pri predajni Terno
MDD
31.05.2024
od 20:00 do 23:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Koncert Peter Lipa
31.05. – 02.062024Art Cafe, Akademická 2, Banská Štiavnica
Kostol sv. Kataríny, Radničné námestie, Banská Štiavnica
Festival
SLovO aleBO huDbA
31.05.2024
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
živá hudba
31.05.2024Štadión Banská ŠtiavnicaMalý beh
Trate mládeže
31.05.2024
od 17:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Band
30.05.2024
od 17:00 do 18:30
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert:
Smejko a Tanculienka
25.05.2024
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert a DJ
25.05.2024
od 14:00 do 05:00
nasledujúceho dňa
Hotel GLAUS – Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
25.05.2024
od 17:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Band
25.05.2024
od 17:00 do 18:30
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert: Spievankovo
24.05.2024
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Oldies party, DJ Hymy
24. a 25.05.2024
od 20:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Oslava narodenín kaviarne
20.05.2024
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo:
RND: Madona s dieťaťom
17. – 19.05.2024Banská Štiavnica:
Schemnitz Gallery (Sládkoviča 53/2),
Kino Akademik (Nám. sv. Trojice 1),
Art Cafe (Akademická 2),
Kultúrne centrum (Kammerhofská 1),
Rodný dom Štefana Višňovského (Višňovského 5),
Antikvariatik.sk (Radničné nám. 19),
Eleuzína (Horná ružová 1),
Galéria Jula Bindera (Nám. sv. Trojice 21),
Rodný dom Deža Hoffmanna (Pod Červenou studňou 10),
Tajch Veľká Vodárenská (Kutonohorská 12),
Tajch Červená studňa (Nad Rozgrundom 2108),
Hájovňa kultúrno turistické centrum (Nad Rozgrundom 1),
Galéria Stojiská (sídlisko Drieňová) a
Salón Nad hlavou (Pletiarska 11).
Paradajs Photo Fest
17.05.2024
od 17:00 do 05:00
nasledujúceho dňa
TIDLY CAFÉ
Dolná 5, Banská Štiavnica
svadba
15.05.2024Banská Štiavnica:
Pulp kaviareň (Kolpašská 933/1),
Šachta František (Andreja Trúchleho Sytnianskeho 6),
Autoškola Bosák (Andreja Trúchleho Sytnianskeho 9),
Kadernícky salón Na hlavu (Pletiarska 11A),
Súkromná ZŠ Guliver (Andreja Trúchleho Sytnianskeho 4),
Winer (Drevená 803).
Noc Literatúry
11.05.2024
od 17:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Band
11.05.2024
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Koncert:
Štiavnická muzička
10.05.2024
od 16:00 do 05:00
nasledujúceho dňa
Hotel GLAUS – Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
08.05.2024
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert:
Richard Müller
04.05.2024
od 14:00 do 05:00
nasledujúceho dňa
Hotel GLAUS – Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
03.05.2024
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert:
Nicole Zuraitis Trio
01.05.2024
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert:
Pavol Hammel a Prúdy
28.04.2024
od 16:00 do 17:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo: Bojko a Zmrzlinka
27.04.2024
od 18:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert: Na srdci mi hraj
20.04.2024
od 16:00 do 05:00
nasledujúceho dňa
Hotel GLAUS – Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
20.04.2024
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Band
19.04.2024
od 19:00 do 24:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
19.04.2024
od 18:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Beseda a koncert
Prežili sme holokaust
13.04.2024
od 14:00 do 05:00
nasledujúceho dňa
Hotel GLAUS – Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
13.04.2024
od 19:00 do 20:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Klavírny koncert
Zuzanna Calka
06.04.2024
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo: Ťapákovci
05.04.2024
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert:
Marian Varga: Piesne a hry
31.03.2024
od 20:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia:
Oldies party / DJ
28.03.2024
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia:
Džemka
22.03.2024
od 19:00 do 23:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert Hrobar, Raid Siren,
Kazostroj, Wolnera
22.03.2024
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Stand-Up
Silné reči
16.03.2024
od 19:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert:
Ondrej Krajňák
16.03.2024
od 18:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
Lačhe amala
15.03.2024
od 20:00 do 21:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
Story a Milan Kňažko
14.03.2024
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia:
Džemka
14.03.2024
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert: Big Wolf Band
03.03.2024
od 20:30 do 01:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Koncert: Svätoslav Hamliar
02.03.2024
od 20:30 do 01:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Koncert: Jazz Trio
02.03.2024
od 20:00 do 21:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
Pospiš Sillay, Piesne na dobrú noc
02.03.2024
od 17:00 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo: Paci Pac
01.03.2024
od 18:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Talkshow: Holubice
29.02.2024
od 20:00 do 1:00
nasledujúceho dňa
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam session
25.02.2024
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
ZRUŠENÉ: Divadlo:
Dokonalé dieťa
24.02.2024
od 18:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert: Gipsy jazz
23.02.2024
od 16:30 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Detské divadlo
17.02.2024
od 20:00 do 23:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Koncert Fretless ballads
17.02.2024
od 18:00 do 3:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Oslava narodenín
(neverejné)
16.02.2024
od 18:00 do 4:00
nasledujúceho dňa
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Valentínsky ples študentov GAK
(neverejné)
15.02.2024
od 20:00 do 1:00
nasledujúceho dňa
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam session
10.02.2024
od 17:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Hotel Bristol
A. Kmeťa 11, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
10.02.2024
od 18:00 do 22:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Venčeková slávnosť
(neverejné)
27.01.2024
od 13:00 do 16:00
Tajch Klinger (pláž)
Banská Štiavnica
Stretnutie otužilcov
Čarovný Klinger
26.01.2024
od 19:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Stand-Up Silné reči
06.01.2024
od 20:30 do 2:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Koncert
05.01.2024
od 19:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert: Startrack
05.01.2024
od 20:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Novoročná party
05.01.2024
od 18:00 do 20:00
Evanjelický kostol
Radničné nám., Banská Štiavnica
Koncert:
Katka Koščová
31.12.2023
od 20:00 do 3:00
nasledujúceho dňa
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Silvestrovská party
31.12.2023
od 20:30 do 3:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Silvestrovská zábava
30.12.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo Paradajz Pikčr
30.12.2023
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Jazz
30.12.2023
od 20:30 do 2:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Koncert
29.12.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert
Jozef Holly Vianočný koncert
29.12.2023
od 19:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba, Majerovci
29.12.2023
od 20:30 do 2:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Koncert
26.12.2023
od 20:00 do 3:00
nasledujúceho dňa
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Štefanská party
26.12.2023
od 20:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Štefanská zábava
26.12.2023
od 19:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert: Martin Gymesi
24.12.2023
od 19:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
DJ Hymy
23.12.2023
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Jazz
22.12.2023
od 20:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Vianočná party
20.12.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Vianočný koncert ZUŠ
20.12.2023
od 18:30 do 2:00
nasledujúceho dňa
Hotel Bristol
A. Kmeťa 11, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
19.12.2023
od 18:00 do 1:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
18.12.2023
od 19:00 do 24:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
16.12.2023
od 19:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Akustická jam session 
15.12.2023
od 20:30 do 23:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert kapely Dekompressor 
16.12.2023
od 19:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert: Počin
15.12.2023
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Jazz
15.12.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert
FRAGILE Vianoce
14.12.2023
od 18:00 do 1:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
09.12.2023
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Jazz
09.12.2023
od 18:00 do 04:00
nasledujúceho dňa
Hotel Bristol
A. Kmeťa 11, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
08.-09.12.2023Nádvorie Kammerhofu
Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
Štjavnycký vjanočný jarmok
08.12.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Venček
06.12.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Mikuláš
04.12.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo
Otec
02.12.2023
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Jazz
01.12.2023
od 19:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Quiz
30.11.2023
od 19:00 do 23:50
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
26.11.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo:
Bojko a Zmrzlinka
25.11.2023
od 17:30 do 19:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
24.11.2023
od 17:30 do 19:30
Galéria Jula Bindera
Nám. Sv. Trojice 21, Banská Štiavnica
Vernisáž výstavy
23.11.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam session
18.11.2023
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Karaoke v podkrovi
17.11.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Stužková slávnosť
17.11.2023
od 10:00 do 04:00
nasledujúceho dňa
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
Svadba
17.11.2023
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
DJ v barovej časti
16.11.2023
od 19:00 do 23:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Akustická jam session v podkroví
15.11.2023
od 17:00 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo
Slovenské ľadové kráľovstvo
11.11.2023
od 10:00 do 20:00
Galéria Jozefa Kollára
Nám. sv. Trojice 7, Banská Štiavnica
Festival vlny
11.11.2023
od 10:00 do 04:00
nasledujúceho dňa
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
Svadba
11.11.2023
od 20:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert
Gipsy Jazz
10.11.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Stužková slávnosť
09.11.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam session
04.11.2023
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert
Juraj Zaujec a David Szabo
04.11.2023
od 20:30 do 02:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Koncert
Terezine kilá
03.11.2023
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
DJ Žulo – Zábava
31.10.2023
od 19:00 do 24:00
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Día de los Muertos
Tequila party
31.10.2023
od 19:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Halloween party
28.10.2023
od 20:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Halloweenska party
28.10.2023
od 15:00 do 19:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo
Slovenské ľadové kráľovstvo
27.10.2023
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo
Pi čaj miláčik!
26.10.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
Jam Session
24. – 25.10.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Úcta k starším
23.10.2023
od 17.00 do 02.00
nasledujúceho dňa
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
22.10.2023
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert
Martin Geišberg &
Richard Autner Band
21.10.2023
od 20:00 do 22:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert Modré hory
20.10.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Seniorské talentárium
19.10.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Seniorské talentárium
16.10.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert
Cimbal brothers
13.10.2023
od 17:00 do 20:00
Centrum Banskej Štiavnice:
Kostol sv. Kataríny, Radničné námestie, sprievod ulicami
Kmeťa a Akademická, Botanická záhrada.
Podujatie venované
Baníckej a lesníckej akadémii
12.10.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
Jam Session
07.10.2023
od 10:00 do 04:00
nasledujúceho dňa
Kocka Cube
Kammerhofská 6, Banská Štiavnica
Svadba
07.10.2023
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Koncert
06.10.2023
od 20:30 do 02:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
DJ – Zábava
06.10.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Svadba
04.10.2023
od 16:00do 18:00
Klub Rubigall
Nám. sv. Trojice 3, Banská Štiavnica
Beseda
Minulé akcie:
28.09.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam Session
25.09.2023Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert:
Honza Nedvěd a Příbuzní
23.09.2023
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Súkromná oslava životného jubilea
22. – 24.09.2023Banská ŠtiavnicaFestival AMPLIÓN
22.09.2023
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
DJ – Zábava
22.09.2023
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Súkromná oslava životného jubilea
16.09.2023
od 13:00 do 24:00
Požiarna zbrojnica Štefultov
Požiarnická 371/11, Banská Štiavnica
ŠTEFULTOVSKYE FAJERMANSKYE HALUŠKE
15. – 17.09.2023Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Festival
SLovO aleBO huDbA
15.09.2023
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
DJ, Latino party
15.09.2023Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Koncert
Steve Clarke Trio
09.09.2023
od 21:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Dávid Váradi
08.09.2023
od 21:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Salamander after party
08.09.2023
od 20:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert Gipsy Jazz
07. – 09.09.2023Banská ŠtiavnicaSalamandrové dni
02.09.2023
od 14:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
02.09.2023
od 21:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
01.09.2023
od 20:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
31.08.2023
od 20:00 do 24:00
RUIN Bar
Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
27.08.2023Amfiteáter pod Novým zámkom, Banská ŠtiavnicaHudobný festival OSMIDIV
26.08.2023
od 20:00 do 22:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul., Banská Štiavnica
Koncert:
Richard Muller tour
26.08.2023
od 15:00 do 21:00
Black M Reštaurácia
Pod Kalváriou 2, Banská Štiavnica
Živá hudba
26.08.2023
od 09:00 do 14:00
Počúvadlianske jazero, lúka pri pomínku
Banská Štiavnica
Sitnianska Paškrta
26.08.2023
od 18:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert:
Gipsy Band
25.08.2023
od 17:30 do 19:30
Galéria Jula Bindera
Námestie sv. Trojice 21, Banská Štiavnica
Vernisáž:
Zlato padá z neba
23.08.2023
od 19:30 do 21:20
Amfiteáter pod Novým zámkom, Banská ŠtiavnicaTanečné divadlo
Divadlo Štúdio Tanca
19. – 26.08.2023Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
IPMT konferencia
19.08.2023
od 15:00 do 21:00
Black M Reštaurácia
Pod Kalváriou 2, Banská Štiavnica
Živá hudba
19.08.2023
od 18:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert:
Gipsy Band
19.08.2023
od 17:00 do 20:00
Amfiteáter pod Novým zámkom, Banská ŠtiavnicaUmelecký súbor Lúčnica
19.08.2023
od 21:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Archanjelské narodeniny
16.08.2023
od 16:00 do 17:00
Bod K., Základná škola Jozefa Kollára
Ludvika Svobodu, Banská Štiavnica
Divadlo pre deti:
Pipi
12.08.2023
od 15:00 do 21:00
Black M Reštaurácia
Pod Kalváriou 2, Banská Štiavnica
Živá hudba
12.08.2023
od 20:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert:
Počin
11.08.2023
od 20:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert:
Gipsy Jazz
11.08.2023
od 19:00 do 22:00
Bod K., Základná škola Jozefa Kollára
Ludvika Svobodu, Banská Štiavnica
Drieňovské divadelné večere
09. – 13.08.2023Kino Akademik, Amfiteáter, Kultúrne centrum, Art Cafe,
Kafe & Klub Spojár, Eleuzína, Galéria J. Kollára, Space
Banská Štiavnica
25. Filmový seminár
4 ŽIVLY: Svetlo
06.08.2023
od 20:00 do 22:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul., Banská Štiavnica
Zrušené: Koncert:
Richard Muller tour
05.08.2023
od 18:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert:
Gipsy Band
05.08.2023Námestie sv. Trojice, Banská ŠtiavnicaJarmok s programom
Nezabudnuté remeslá
29.07.2023
od 15:00 do 21:00
Black M Reštaurácia
Pod Kalváriou 2, Banská Štiavnica
Živá hudba
29.07.2023
od 18:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert:
Gipsy Band
28.07.2023
od 18:00 do 19:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Komorný koncert
28.07.2023
od 19:00 do 21:00
Bod K., Základná škola Jozefa Kollára
Ludvika Svobodu, Banská Štiavnica
Drieňovské divadelné večere
27.07.2023
od 18:00 do 19:30
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Koncert
Cartpenter Ants
26.07.2023
od 19:00 do 21:00
Bod K., Základná škola Jozefa Kollára
Ludvika Svobodu, Banská Štiavnica
Drieňovské divadelné večere
22.07.2023
od 19:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Klzisko pri Kultúrnom dome,
Obrancov mieru 49, Banská Štiavnica
Anna-Bál
22.07.2023
od 18:00 do 22:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul., Banská Štiavnica
Koncert Para
22.07.2023
od 18:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert:
Gipsy Band
20. – 22.07.2023
denne do 22:00
Rôzle lokality v Banskej Štiavnici
Hájovňa, Veľká Vodárenská, Eleuzína, Starý zámok,
Galéria Jozefa Kollára a Základná umelecká škola

Festival N:EAR
15.07.2023
od 15:00 do 21:00
Black M Reštaurácia
Pod Kalváriou 2, Banská Štiavnica
Živá hudba
15.07.2023
od 18:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert:
Gipsy Band
14.07.2023
od 17:30 do 19:30
Galéria Jula Bindera
Námestie sv. Trojice 21, Banská Štiavnica
Vernisáž výstavy:
Jana Farmanová
12.07.2023
od 19:00 do 21:00
Bod K., Základná škola Jozefa Kollára
Ludvika Svobodu, Banská Štiavnica
Drieňovské divadelné večere
08.07.2023
od 15:00 do 21:00
Black M Reštaurácia
Pod Kalváriou 2, Banská Štiavnica
Živá hudba
08.07.2023
od 19:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Stand Up:
Hajdu, Kraus, Martinovič
08.07.2023
od 20:00 do 22:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul., Banská Štiavnica
Koncert:
Levandulová – piesne H. Hegerovej
08.07.2023
od 18:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert:
Gipsy Band
07.07.2023
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Svadba
01.07.2023
od 18:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert:
Gipsy Band
01.07.2023Námestie sv. Trojice, Banská ŠtiavnicaJarmok, koncerty, vystúpenia
Štiavnický živý šach
01.07.2023
od 22:00 do 01:00
nasledujúceho dňa
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
After party
Nahé vína 2023
01.07.2023
od 11:00 do 19:00
Penzión pod Klopačkou (A. Sládkoviča 56),
Resla residence (Dolná Resla 494),
Archanjel caffe bar (Radničné nám. 1780),
Cukerkandel (Nám. sv. Trojice 23),
Gavalier (Nám. sv. Trojice 14),
Galéria Jula Bindera (Nám. sv. Trojice 21)
Barcadam (Nám. sv. Trojice 17/13) a
Cosmopolitan penzion (Andreja Kmeťa 18)
Nahé vína 2023
30.06.2023 –
02.07.2023
HÁJOVŇA kultúrno – turistické centrum
Nad Rozgrundom 1/639, Banská Štiavnica
Festival DREVO+
01.07.2023
od 20:00 do 22:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
Zapaska
30.06.2023
od 19:00 do 22:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert speváčky
Mily Medvedyovskej a kvíz
30.06.2023
od 18:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert:
Gipsy Band
27.06.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
Vinyl Music Evening
24.06.2023
od 20:00 do 23:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert:
Berlin Manson a Shallov
24.06.2023STK Banská Štiavnica
Belianska 2, Banská Štiavnica
Otvorenie letnej sezóny
Koncert (hip-hop)
23. – 24.06.2023Banská Štiavnica, rôzne lokality
Starý zámok, Kultúrne centrum, Art Cafe, Nám. sv. Trojice
Koncerty
Zvuk for Štiavnica
23.06.2023
od 18:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert:
Gipsy Band
23.06.2023
od 18:00 do 22:00
Terasa u Blaškov
Počúvadlianske jazero 75, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
22.06.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
Jam Session
17.06.2023
od 10:00 do 18:00
Námestie sv. Trojice, Banská ŠtiavnicaJarmok s programom
Artivia market
17.06.2023
od 18:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Koncert:
Gipsy Band
17.06.2023
od 11:00 do 18:00
Terasa u Blaškov
Počúvadlianske jazero 75, Banská Štiavnica
Budenie sitnianskych rytierov
17.06.2023
od 18:00 do 22:00
HÁJOVŇA kultúrno – turistické centrum
Nad Rozgrundom 1/639, Banská Štiavnica
Koncert
Tornado Lue
16.06.2023
od 20:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
Longital
13.06.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
Vinyl Music Evening
10.06.2023
od 16:00 do 4:00
nasledujúceho dňa
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
Svadba
10.06.2023
od 17:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Terasa u Blaškov
Počúvadlianske jazero 75, Banská Štiavnica
Svadba
10.06.2023
od 14:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
09. a 10.06.2023Voľné priestranstvo
Šobov 7, Banská Štiavnica
Hudobné podujatie
Spolu Šobov
09.06.2023
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo
Pozvánka
08.06.2023
od 16:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
08.06.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
Jam Session
08.06.2023
od 15:00 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Výročie Baníckeho spolku
03.06.2023
od 17:00 do 2:00
nasledujúceho dňa
Terasa u Blaškov
Počúvadlianske jazero 75, Banská Štiavnica
Svadba
03.06.2023
od 10:00 do 18:00
Terasa u Blaškov
Počúvadlianske jazero 75, Banská Štiavnica
Varíme s deťmi
03.06.2023Požiarna zbrojnica Štefultov
Požiarnická 371/11, Banská Štiavnica
MDD
03.06.2023
od 14:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
02.06.2023
od 14:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
02.06.2023
od 21:15 do 3:00
nasledujúceho dňa
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
v prevádzke – DJ v bare
02.06.2023
od 18:00 do 22:00
BS-Rent
Robotnícka 111/5, Banská Štiavnica
Posednie pri hudbe
02.06.2023
od 16:00 do 18:00
Štadión Banská ŠtiavnicaProgram k MDD
01.06.2023
od 12:00 do 16:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Neverejná konferencia
30.05.2023Štadión Banská ŠtiavnicaProgram k MDD
28.05.2023Kostol svätej Kataríny
Radničné námestie 100/17, Banská Štiavnica
Koncert
Slovensky Komorný Orchester
27.05.2023
od 14:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
27.05.2023
od 20:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
JFDR a Ivana Mer
27.05.2023
od 18:00
HÁJOVŇA kultúrno – turistické centrum
Nad Rozgrundom 1/639, Banská Štiavnica
Výstava a koncert
Modrá studňa – Ráchel Jutka
27.05.2023
od 15:00 do 22:00
Spojár Cafe & Klub
Kammerhofská 182, Banská Štiavnica
Divadlo:
Nežná´89
27.05.2023
od 8:00 do 16:00
Štart: Hronská Breznica
Cieľ: Štadión Banská Štiavnica
Cestný beh Trate mládeže
27.05.2023
od 17:30 do 19:30
Galéria Jula Bindera
Námestie sv. Trojice 21, Banská Štiavnica
Vernisáž:
Blue time – Oľga Paštéková
19.05.2023
od 18:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
Gipsy duo
26.05.2023
od 14:00 do 17:00
Štadión
Banská Štiavnica
Malý beh Trate mládeže
26.05.2023
od 19:30 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert
Milo Kráľ & Band
25. a 26.05.2023
od 15:00 do 18:00
Priestranstvo pri Supermarkete Terno
Ludvika Svobodu, Banská Štiavnica
Life for Street
23.05.2023
od 14:00 do 18:00
Kino Akademik
Námestie sv. Trojice 1, Banská Štiavnica
Koncert
Základná umelecká škola
23.05.2023
od 17:00 do 24:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Neverejná akcia:
Šachtág a Krst knihy
20.05.2023
od 19:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
Ľahká múza a Jiříkovo vidění
19.05.2023
od 21:00 do 24:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
Krater Kartel
19.05.2023
od 18:30 do 20:00
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Farský)
Akademická ulica, Banská Štiavnica
Koncert
American University Chamber Singers
19.05.2023
od 20:00
HÁJOVŇA kultúrno – turistické centrum
Nad Rozgrundom 1/639, Banská Štiavnica
Tanečné predstavenie
Quake
18.05.2023
od 16:30 do 18:30
Klub Rubigall
Nám. sv. Trojice 3, Banská Štiavnica
Beseda so spisovateľom
Peter Šloser
17.05.2023
od 18:00 do 21:00
Prevádzky: Hotel Grand Matej, Penzión Nostalgia,
Hotel Bristol, Penzión Black M, Apartmány na Trojici
a Hotel Salamander
Noc literatúry
13.05.2023
od 18:30 do 21:00
HÁJOVŇA kultúrno – turistické centrum
Nad Rozgrundom 1/639, Banská Štiavnica
Koncert
Day Ruined
12.05.2023
od 16:00 do 4:00
nasledujúceho dňa
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
Súkromná oslava
08.05.2023
od 18:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
ZRUŠENÉ
Divadlo: Kvarteto
07.05.2023
od 17:00 do 20:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Koncert
MultiVýskyt
07.05.2023
od 17:00 do 20:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
Optimálna zostava
07.05.2023
od 17:00 do 20:00
Evanjelický kostol
Radničné námestie, Banská Štiavnica
Koncert:
Katarína Koščová a Daniel Špiner
07.05.2023
od 15:00 do 16:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo Kontra
01.05.2023
od 17:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Otvorenie výstavy,
koncert a divadlo
01.05.2023
od 12:00 do 16:00
Black M
Pod Kalváriou 2, Banská Štiavnica
Divadlo a program pre deti
a koncert
29.04.2023
od 19:00 do 3:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
29.04.2023
od 20:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert:
TripleJump
28.04.2023
od 18:00
HÁJOVŇA kultúrno – turistické centrum
Nad Rozgrundom 1/639, Banská Štiavnica
Benefičný koncert
27.04.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
JamSession
27.04.2023
od 18:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Benefičný koncert
Jaromír Nohavica
26.04.2023Kino Akademik
Námestie sv. Trojice 1, Banská Štiavnica
Benefičný koncert
MAOK
23.04.2023
od 10:00 do 15:00
HÁJOVŇA kultúrno – turistické centrum
Nad Rozgrundom 1/639, Banská Štiavnica
Burza semienok
22.04.2023
od 17:00 do 21:00
HÁJOVŇA kultúrno – turistické centrum
Nad Rozgrundom 1/639, Banská Štiavnica
Vernisáž a benefičný koncert
22.04.2023
od 19:00 do 01:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Oldies zábava HYMY
22.04.2023
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert
21.04.2023
od 20:00 do 22:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert:
ZVA 12-28 band
19.04.2023
od 19:00 do 21:00
Kino Akademik
Námestie sv. Trojice 1, Banská Štiavnica
Predvolebný míting
18.04.2023
od 19:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
Vinylový hudobný večer
15.04.2023
od 20:00 do 22:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert:
Mike Parker´s Trio Theory
14.04.2023
od 10:00 do 4:00
nasledujúceho dňa
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
Súkromná oslava
14.04.2023
od 17:30 do 19:30
Galéria Jula Bindera
Námestie sv. Trojice 21, Banská Štiavnica
Vernisáž výstavy
Vzdialené blízkosti
14.04.2023
od 19:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert
Tamara Kramár
13.04.2023
od 20:00 do 3:00
nasledujúceho dňa
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
BŠ Hills party vol.4
13.04.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
JamSession
01.04.2023
od 20:00 do 3:00
nasledujúceho dňa
Hotel Bristol
A. Kmeťa 11, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
04.04.2023
od 19:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
Vinylový hudobný večer
01.04.2023
od 15:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
01.04.2023
od 16:00 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Detské divadlo/koncert
01.04.2023
od 18:00 do 21:00
HÁJOVŇA kultúrno – turistické centrum
Nad Rozgrundom 1/639, Banská Štiavnica
Benefičný koncert
01.04.2023
od 18:00 do 19:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Komorný koncert
31.03.2023
od 18:00 do 22:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Benefičný koncert
30.03.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
JamSession
24.03.2023
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Šou: Prevažne nevážne!
24.03.2023
od 19:00 do 21:00
Kino Akademik
Námestie sv. Trojice 1, Banská Štiavnica
Zrušené:
Šou/koncert: Postojačky
24.03.2023
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert:
Walter Fischbacher Trio
18.03.2023
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert:
Aron Hodek & Pocket Crew
17.03.2023
od 18:00 do 22:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert a premietanie filmu
17.03.2023
od 17:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Vernisáž výstavy a koncert
Potulky
16.03.2023
od 7:30 do 13:30
Kino Akademik
Námestie sv. Trojice 1, Banská Štiavnica
CVČ: Hviezdoslavov Kubín
16.03.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
JamSession
11.03.2023
od 17:00 do 18:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Prednáška a diskusia o knihe
10.03.2023
od 20:00 do 21:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert:
Sisa Fehér
09.03.2023
od 16:00 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Stretutie Živeny k MDŽ
07.03.2023
od 8:00 do 12:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo pre školy
04.03.2023
od 20:00 do 23:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Koncert
04.03.2023
od 16:00 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert: Zimomravenie:
Kto sa nehrá, z kola von!
03.03.2023
od 17:30 do 19:30
Galéria Jula Bindera
Námestie sv. Trojice 21, Banská Štiavnica
Vernisáž výstavy
Záhrady mojich strachov a túžob
02.03.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
JamSession
26.02.2023
od 18:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo:
Pravda
25.02.2023
od 20:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
25.02.2023
od 11:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Vegan Piknik s koncertom
18.02.2023
od 10:00 do 04:00
nasledujúceho dňa
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
Svadba
18.02.2023
od 18:00 do 04:00
nasledujúceho dňa
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Ples
18.02.2023
od 14:00 do 16:00
ZŠ Jozefa Kollára
L. Svobodu, Banská Štiavnica
Mestský detský karneval
17.02.2023
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Súkromná narodeninová oslava
16.02.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
11.02.2023
od 7:00 do 18:00
Požiarna zbrojnica Štefultov
Požiarnická 371/11, Banská Štiavnica
Tradičná zabíjačka
11.02.2023
od 19:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
10.02.2023
od 19:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Beseda o filmoch
02.02.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
28.01.2023
od 18:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
28.01.2023
od 17:00 do 19:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Novoročný koncert KOLLÁROVCI
21.01.2023
od 18:00 do 24:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Tanečný venček
19.01.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
14.01.2023
od 14:00 do 04:00
nasledujúceho dňa
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
14.01.2023
od 18:30 do 22:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Akustický koncert študentov zo ZUŠ
13.01.2023
od 20:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Akustická jam session 
31.12.2022
od 19:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
DJ HYMY
31.12.2022
od 20:00 do 04:00
nasleujúceho dňa
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Silvestrovská párty
31.12.2022
od 14:00 do 20:00
Pred reštauráciou Gallery
Námestie sv. Trojice, Banská Štiavnica
Pouličné vystúpenie hudobníkov
31.12.2022
od 20:00 do 04:00
nasledujúceho dňa
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert akustickej kapely a silvestrovský večer
30.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
GIPSY DUO
30.12.2022
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Koncert: Jozef Holly tour
29.12.2022
od 18:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo Paradajz Pikčr
25.12.2022
od 19:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Palo Drapák
25.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
GIPSY DUO
22.12.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam Session
20.12.2022
od 16:00 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Adventný koncert ZUŠ
17.12.2022
od 10:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Susedské vianoce v Art cafe
17.12.2022
od 18:00 do 24:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert akustických kapiel
17.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
GIPSY DUO
16.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Pocin
11.12.2022
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Vianočný koncert Fragile
10.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Majerovci
09.12.2022
10.12.2022
Kammerhof, nádvorie
Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
Štjavnycký vjanočný jarmok
09.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
GIPSY DUO
08.12.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam Session
03.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
GIPSY DUO
03.12.2022
od 20:30 do 23:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
živý koncert
03.12.2022
od 16:00 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Mikuláš
Koncert: Arthurova kapela
01.12.2022Kino Akademik
Nám. sv. Trojice 3, Banská Štiavnica
EKOTOPFILM
26.11.2022
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Divadlo
Klimaktérium
25.112022
od 19:00 do 04:00
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
súkromná oslava
životného jubeliea
24.11.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam Session
19.11.2022
od 20:00 do 01:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Slovenská Tepláreň
19.11.2022
od 18:00 do 20:00
Klub Rubigall
Nám. sv. Trojice 3, Banská Štiavnica
Koncert:
Janko Silan, živý básnik
17.11.2022
od 18:00 do 20:00
Klub Rubigall
Nám. sv. Trojice 3, Banská Štiavnica
Marek Slobodník
Best of na Jawe a Pionieri
12.11.2022
od 21:00 do 22:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert Midi Lidi
12.11.2022
od 18:00 do 01:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
GIPSY DUO
10.11.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam Session
31.10.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Art-chanjelska halloween party
31.10.2022
od 21:00 do 01:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Heloween party
28.10.2022
od 20:30 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
DJ Hymy
27.10.2022
od 19:00 do 23:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
DJ OUKY
26.10.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jamsession
25.10.2022
od 19:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
koncerty:
Love dust a Kráter Kartel
14. – 16.10.2022Partner BSC, Antikvariátik, Hájovňa KTC, Eleuzína, Art Café, Galéria Jozefa KolláraJAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka
12.10.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jamsession
08.10.2022
od 11:00 do 16:00
Lúky pod Kalávriou, ul. HájikŠarkaniáda
29.09.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jamsession
od 25.09.2022
do 25.09.2022
Centrum mesta, rôzne lokality
Banská Štiavnica
Festival Amplión –
Nový kabaret & pouličné umenie
15.09.2022
od 13:00 do 19:00
Námestie sv. Trojice
Banská Štiavnica
Cyklistický pretek a sprievodný program
MCP Okolo Slovenska
14.09.2022
od 18:30
Základná umelecká škola
Nám. sv. Trojice
Koncert
Ema Kakarová
od 09.09.2022
do 10.09.2022
Námestie sv. Trojice, Amfiteáter pod Novým
zámkom a Kultúrne centrum (Kammerhofská 1),
Banská Štiavnica
Salamandrové dni,
sprievod, koncerty, akcie baníckych spolkov,
historický program a program pre deti,
od 09.09.2022, 18:00
do 10.09.2022, 02:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
04.09.2022
od 10:00 do 13:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Multižánrový festival SLovO aleBo huDbA
Premietanie filmu a diskusia
od 03.09.2022, 18:00
do 04.09.2022, 02:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
03.09.2022
od 21:00
Vlaková stanicaMultižánrový festival SLovO aleBo huDbA
Opera Miroslava Tótha
03.09.2022
od 18:00 do 19:15
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Multižánrový festival SLovO aleBo huDbA
Koncert / Miroslav Hutka
03.09.2022
od 10:00 do 13:00
od 15:00 do 17:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Multižánrový festival SLovO aleBo huDbA
Diskusie
02.09.2022
od 21:00 do 22:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Multižánrový festival SLovO aleBo huDbA
Koncert Miniky Načevy
02.09.2022
od 18:00 do 19:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Multižánrový festival SLovO aleBo huDbA
Premietanie filmu a diskusia
02.09.2022
od 17:00 do 22:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul. Banská Štiavnica
Koncert
HEX
31.08.2022
od 21:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Letné kino
27.08.2022
od 19:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
27.08.2022 Počúvadlianske jazero
Banská Štiavnica
Súťaž vo varení
Sitnianska Paškrta
26.08.2022
od 20:00 do 23:00
27. a 28.08.2022
od 10:00 do 21:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
INFANTUM
detský detinský divadelný festival
26.08.2022
od 18:00 do 20:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Vernisáž:
Think line
25.08.2022 od 10:00
26.08.2022 do 02:00
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
svadba
25.08.2022
od 20:30 do 23:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jamsession
24.08.2022
od 21:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Letné kino
21.08.2022
od 13:00 do 19:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul. Banská Štiavnica
Benefičný festival
OSMIDIV
20.08.2022
od 19:00 do 21:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul. Banská Štiavnica
divadlo
Na koho to slovo padne
20.08.2022
od 15:00 do 22:00
ŠobovWarm up SPLU ŠOBOV
20.08.2022
od 19:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
20.08.2022 od 15:00
21.08.2022 do 04:00
HGM s.r.o.
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
svadba
20.08.2022
od 16:00 do 18:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Workshop
hudobné tvorenie s Haimoni
19.08.2022
od 19:00 do 21:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul. Banská Štiavnica
divadlo
Na koho to slovo padne
19.08.2022 od 22:00
20.08.2022 do 01:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Archanjelske narodeniny
19.08.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
17.08.2022
od 21:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Letné kino
13.08.2022
od 19:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
12.08.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
12.08.2022
od 13:00 do 24:00
Penzión Resla Residence
Dolná Resla 2, Banská Štiavnica
Svadba
11.08.2022
od 20:30 do 22:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Koncert
Boky citom
11., 12. a 13.08.2022
od 20:00 do 23:00
Tajch Klinger (pláž)
Banská Štiavnica
Divadelné predstavenie
Happy End
10. – 14.08.2022
od 10:00 do 02:00
Kultúrne centrum, Kino Akademik, Eleuzína,
Amfiteáter, Art Café, Spojár Kafé & Klub
Letný filmový seminár
4 živly: Chaos
10.08.2022
od 21:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Letné kino
07.08.2022
od 20:00 do 22:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert ŽEN
06.08.2022
od 10:00 do 22:00
Námestie sv. Trojice
Banská Štiavnica
Nezabudnuté remeslá,
remeselný jarmok a folklórne vystúpenia
06.08.2022
od 19:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Vegan Piknik s koncertami
06.08.2022
od 19:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
od 05.08.2022,
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou,
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea,
uzavretá spoločnosť
04.08.2022
od 20:30 do 22:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Koncert EA
03.08.2022
od 21:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Letné kino
30.07.2022
od 16:30 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
30.07.2022
od 18:00 do 22:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul., Banská Štiavnica
koncert
PARA
29.07.2022, 19:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
koncert
Blikajúci Dychový Hudobný Systém
28.07.2022
od 20:30 do 23:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jamsession
27.07.2022, 21:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
premietanie filmu
Muréna
24.07.2022, 21:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
divadlo PEACE
Divadlo Trio Olga
23.07.2022 od 19:00
24.07.2022 do 02:00
Klzisko pri Kultúrnom dome
Štefultov
Annabál
23.07.2022
od 20:30 do 22:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Koncert
Zuzana Kráľová
23.07.2022
od 18:00 do 24:00
Amfiteáter pri Počúvadlianskom jazereFestival SITNOBLUES
23.07.2022
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
22.07.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
22.07.2022, 17:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
vernisáž Dead Man
Michal Škapa aka Tron
21.07.2022
od 15:00 do 20:00
Starý zámok
Starozámocká ul. 11, Banská Štiavnica
Festival
Citadela
od 21.07.2022, 15:00
do 22.07.2022, 02:00
Pod Klopačkou,
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba,
uzavretá spoločnosť
od 21.07.2022,
do 23.07.2022
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
hudobný festival
N:EAR
20.07.2022, 21:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
premietanie filmu
Nenávisť
16.07.2022
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
16.07.2022
od 19:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
neverejný koncert
Erik Šulc
14.07.2022
od 20:30 do 23:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Transilvanske obedy
koncert
13.07.2022, 21:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
premietanie filmu
Ninja Baby
09.07.2022
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
08.07.2022
od 19:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
08.07.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
07.07.2022
od 20:30 do 23:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jamsession
03.07.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
02.07.2022
od 19:00 do 24:00
Penzión Resla Residence
Dolná Resla 2, Banská Štiavnica
Koncert
Večer s Karolom Duchoňom
02.07.2022
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
02.07.2022Starý zámok
Starozámocká ul. 11, Banská Štiavnica
Nahé vína,
festival prírodných vín
26.06.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
25.06.2022
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
od 25.06.2022, 18:00
do 26.06.2022, 01:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Afterparty po premiére filmu Milosť
25.06.2022,
od 8:00 do 24:00
Tajch Klinger (bufet)
Banská Štiavnica
Svätojánska noc na Klingeri
25.06.2022, 18:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Koncert,
Peter Adamov and friends
od 24.06.2022, 18:30
do 26.06.2022, 11:00
Centrum Banskej Štiavnice:
Starý zámok, Kultúrne centrum, Art Cafe,
Evanjelický kostol a Námestie sv. Trojice
Zvuk for Štiavnica 2022,
jazz-fusion hudobný festival
24.06.2022,
od 20:00 do 21:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul. Banská Štiavnica
Koncert
Peter Bič Project
22.06.2022, 18:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Cestovateľský večer, beseda,
Mexiko – Matej Dobrík
19.06.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
19.06.2022, 15:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Divadlo pre deti,
Divadlo ŠiBe
18.06.2022Počúvadlianske jazero, Terasa u BlaškovBudenie sitnianskych rytierov
18.06.2022
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba – Gipsy jazz
18.06.2022
od 10:00 do 18:00
Námestie sv. Trojice
Banská Štiavnica
Artivia Market,
remeselný jarmok a koncerty
od 18.06.2022, 14:00
do 19.06.2022, 04:00
Hotel Bristol
A. Kmeťa 11, Banská Štiavnica
Svadba,
uzavretá spoločnosť
od 17.06.2022, 15:00
do 18.06.2022, 04:00
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
Životné jubileum,
uzavretá spoločnosť
17.06.2022, 15:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
SWAP oblečenia
od 16.06.2022, 18:00
do 19.06.2022, 13:00
Rôzne lokality, program:
www.vlnoplocha.sk
VLNOPLOCHA / VLNOOBJEKT
Divadelný festival a sochársky workshop
16.06.2022
od 13:00 do 17:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Otvorený ateliér,
Dyionýz Troskó & Matúš kurdel
11.06.2022, 19:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Premietanie filmu
14.06.2022 o 18:30Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Koncert:
Lukáš Oravec Quartet feat Danny Grissett
12.06.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
12.06.2022
od 14:15 do 14:35
Pódium pod Morovým stĺpom
Námestie sv. Trojice, Banská Štiavnica
Flash mob,
tanečné vystúpenie
11.06.2022 o 20:00Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Záverečný ceremoniál Medzinár. festivalu
INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY
11.06.2022 o 18:00Starý zámok
Starozámocká ul. 11, Banská Štiavnica
Koncert:
Ewa Jablczyńska a Dariusz Kupiński
11.06.2022
od 18:00 do 21:30
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Vernisáž výstavy a koncert
od 10.06.2022
do 12.06.2022
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Festival Fjúžn,
koncerty, výstava, workshopy, kvíz…
10.06.2022, 18:00Starý zámok
Starozámocká ul. 11, Banská Štiavnica
Koncert:
Gitarový recitál – András Csáki
09.06.2022, 18:00HUAJA
Botanická 2, Banská Štiavnica
Koncert:
Laureáti národných gitarových súťaží
04.06.2022 o 19:00Základná umelecká škola
Námestie sv. Trojice 3, Banská Štiavnica
Koncert:
Klavírny recitál – Wojciech Waleczek
04.06.2022
od 08:00 do 20:00
Starý zámok
Starozámocká ul. 11, Banská Štiavnica
Festival kumštu remesla a zábavy,
jarmok s kultúrnym programom