A A A

Ohlásené podujatia a akcie

DomovObčanVerejný poriadok a dopravaOhlásené podujatia a akcie

Verejné kultúrne podujatia

Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Verejnými kultúrnymi podujatiami  sa podľa  zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach rozumejú verejnosti prístupné:

a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
e) tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.

Pre účely tohto zákona sa za podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.

Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. Oznámenie treba podať na mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. Usporiadatelia sa môžu dohodnúť na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.

  • Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Banská Štiavnica – na verejnom priestranstve (*.pdf*.rtf)
  • Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Banská Štiavnica – na neverejnom priestranstve (*.pdf*.rtf)
Mgr. Ján Petrík
Kultúrny referent

Súkromné oslavy/akcie

Prevádzkový čas počas konania nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť (svadba, oslava životného jubilea, stužková, ples)  určuje VZN č. 4/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica.

Podnikateľ (prevádzkovateľ) ohlási Mestu Banská Štiavnica konanie nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť najneskôr 7 pracovných dní pred konaním takejto akcie (podujatia).

Mestský úrad Banská Štiavnica,  oddelenie RRaMV ohlásenie konania nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť berie na vedomie s cieľom zabezpečenia verejného poriadku. Mestský úrad zverejní informácie o ohlásených nepravidelných a neverejných akciách na svojej internetovej stránke najmenej 5 dní pred ich konaním.

  • Ohlásenie jednorazového predĺženia prevádzkového času prevádzkarne z dôvodu konania nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť podľa § 8 ods. 7 VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica (*.pdf*.rtf)
Mgr. Andrea Benediktyová
Podnikateľská činnosť, Salamandrové trhy

Mesto Banská Štiavnica ohlásenia konaní verejných kultúrnych podujatí a nepravidelných a neverejných akcií pre uzavretú spoločnosť berie na vedomie s cieľom zabezpečenia verejného poriadku. Informácie o ohlásených podujatiach a akciách bude Mesto Banská Štiavnica zverejňovať na svojej internetovej stránke po vydaní stanoviska k ohláseniu.


Termín a časMiesto konaniaOpis
29.12.2023Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Koncert
Jozef Holly Vianočný koncert
15.12.2023Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Koncert
FRAGILE Vianoce
13.12.2023Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Koncert
Cimbal brothers Vianočné turné
04.12.2023Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Divadlo
Otec
17.11.2023Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Stužková slávnosť
10.11.2023Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Stužková slávnosť
27.10.2023Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Divadlo
Pi čaj miláčik!
22. – 24.09.2023Banská ŠtiavnicaFestival AMPLIÓN
15.09.2023Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Koncert
Steve Clarke Trio
07. – 09.09.2023Banská ŠtiavnicaSalamandrové dni
02.09.2023
od 14:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
27.08.2023Amfiteáter pod Novým zámkom, Banská ŠtiavnicaHudobný vestival OSMIDIV
23.08.2023
od 19:30 do 21:20
Amfiteáter pod Novým zámkom, Banská ŠtiavnicaTanečné divadlo
Divadlo Štúdio Tanca
19. – 26.08.2023Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
IPMT konferencia
05.08.2023Námestie sv. Trojice, Banská ŠtiavnicaJarmok s programom
Nezabudnuté remeslá
07.07.2023
od 17:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Svadba
01.07.2023Námestie sv. Trojice, Banská ŠtiavnicaJarmok, koncerty, vystúpenia
Štiavnický živý šach
23. – 24.06.2023Banská Štiavnica, rôzne lokalityKoncerty
Zvuk for Štiavnica
10.06.2023
od 14:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
03.06.2023
od 14:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
02.06.2023
od 14:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
28.05.2023Kostol svätej Kataríny
Radničné námestie 100/17, Banská Štiavnica
Koncert
Slovensky Komorny Orchester
27.05.2023
od 14:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
26.05.2023
od 19:30 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Koncert
Milo Kráľ & Band
08.05.2023
od 18:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Divadlo: Kvarteto
27.04.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
JamSession
27.04.2023
od 18:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Benefičný koncert
Jaromír Nohavica
26.04.2023Kino Akademik
Námestie sv. Trojice 1, Banská Štiavnica
Koncert
MAOK
18.04.2023
od 19:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
Vinylový hudobný večer
14.04.2023Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Koncert
Tamara Kramár
13.04.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
JamSession
01.04.2023
od 20:00 do 3:00
nasledujúceho dňa
Hotel Bristol
A. Kmeťa 11, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
04.04.2023
od 19:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
Vinylový hudobný večer
01.04.2023
od 15:00 do 5:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba
01.04.2023
od 16:00 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Detské divadlo/koncert
01.04.2023
od 18:00 do 21:00
HÁJOVŇA kultúrno – turistické centrum
Nad Rozgrundom 1/639, Banská Štiavnica
Benefičný koncert
01.04.2023
od 18:00 do 19:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Komorný koncert
31.03.2023
od 18:00 do 22:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Benefičný koncert
30.03.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
JamSession
24.03.2023
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Šou: Prevažne nevážne!
24.03.2023
od 19:00 do 21:00
Kino Akademik
Námestie sv. Trojice 1, Banská Štiavnica
Zrušené:
Šou/koncert: Postojačky
24.03.2023
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Koncert:
Walter Fischbacher Trio
18.03.2023
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Koncert:
Aron Hodek & Pocket Crew
17.03.2023
od 18:00 do 22:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert a premietanie filmu
17.03.2023
od 17:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Vernisáž výstavy a koncert
Potulky
16.03.2023
od 7:30 do 13:30
Kino Akademik
Námestie sv. Trojice 1, Banská Štiavnica
CVČ: Hviezdoslavov Kubín
16.03.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
JamSession
Minulé akcie:
11.03.2023
od 17:00 do 18:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Prednáška a diskusia o knihe
10.03.2023
od 20:00 do 21:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert:
Sisa Fehér
09.03.2023
od 16:00 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Stretutie Živeny k MDŽ
07.03.2023
od 8:00 do 12:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Divadlo pre školy
04.03.2023
od 20:00 do 23:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Koncert
04.03.2023
od 16:00 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Koncert: Zimomravenie:
Kto sa nehrá, z kola von!
03.03.2023
od 17:30 do 19:30
Galéria Jula Bindera
Námestie sv. Trojice 21, Banská Štiavnica
Vernisáž výstavy
Záhrady mojich strachov a túžob
02.03.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
JamSession
26.02.2023
od 18:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Divadlo:
Pravda
25.02.2023
od 20:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert
25.02.2023
od 11:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Vegan Piknik s koncertom
18.02.2023
od 10:00 do 04:00
nasledujúceho dňa
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
Svadba
18.02.2023
od 18:00 do 04:00
nasledujúceho dňa
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Ples
18.02.2023
od 14:00 do 16:00
ZŠ Jozefa Kollára
L. Svobodu, Banská Štiavnica
Mestský detský karneval
17.02.2023
od 20:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Súkromná narodeninová oslava
16.02.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
11.02.2023
od 7:00 do 18:00
Požiarna zbrojnica Štefultov
Požiarnická 371/11, Banská Štiavnica
Tradičná zabíjačka
11.02.2023
od 19:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
10.02.2023
od 19:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Beseda o filmoch
02.02.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
28.01.2023
od 18:00 do 02:00
nasledujúceho dňa
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
28.01.2023
od 17:00 do 19:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Novoročný koncert KOLLÁROVCI
21.01.2023
od 18:00 do 24:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Tanečný venček
19.01.2023
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Hudobná produkcia
14.01.2023
od 14:00 do 04:00
nasledujúceho dňa
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea
14.01.2023
od 18:30 do 22:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Akustický koncert študentov zo ZUŠ
13.01.2023
od 20:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Akustická jam session 
31.12.2022
od 19:00 do 03:00
nasledujúceho dňa
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
DJ HYMY
31.12.2022
od 20:00 do 04:00
nasleujúceho dňa
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Silvestrovská párty
31.12.2022
od 14:00 do 20:00
Pred reštauráciou Gallery
Námestie sv. Trojice, Banská Štiavnica
Pouličné vystúpenie hudobníkov
31.12.2022
od 20:00 do 04:00
nasledujúceho dňa
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert akustickej kapely a silvestrovský večer
30.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
GIPSY DUO
30.12.2022
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Koncert: Jozef Holly tour
29.12.2022
od 18:00 do 20:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Divadlo Paradajz Pikčr
25.12.2022
od 19:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Palo Drapák
25.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
GIPSY DUO
22.12.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam Session
20.12.2022
od 16:00 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Adventný koncert ZUŠ
17.12.2022
od 10:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Susedské vianoce v Art cafe
17.12.2022
od 18:00 do 24:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert akustických kapiel
17.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
GIPSY DUO
16.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Pocin
11.12.2022
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Vianočný koncert Fragile
10.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Majerovci
09.12.2022
10.12.2022
Kammerhof, nádvorie
Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
Štjavnycký vjanočný jarmok
09.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
GIPSY DUO
08.12.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam Session
03.12.2022
od 16:00 do 22:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
GIPSY DUO
03.12.2022
od 20:30 do 23:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
živý koncert
03.12.2022
od 16:00 do 18:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Mikuláš
Koncert: Arthurova kapela
01.12.2022Kino Akademik
Nám. sv. Trojice 3, Banská Štiavnica
EKOTOPFILM
26.11.2022
od 19:00 do 21:00
Kultúrne centrum
Kammerhfoská 1, Banská Štiavnica
Divadlo
Klimaktérium
25.112022
od 19:00 do 04:00
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
súkromná oslava
životného jubeliea
24.11.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam Session
19.11.2022
od 20:00 do 01:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Slovenská Tepláreň
19.11.2022
od 18:00 do 20:00
Klub Rubigall
Nám. sv. Trojice 3, Banská Štiavnica
Koncert:
Janko Silan, živý básnik
17.11.2022
od 18:00 do 20:00
Klub Rubigall
Nám. sv. Trojice 3, Banská Štiavnica
Marek Slobodník
Best of na Jawe a Pionieri
12.11.2022
od 21:00 do 22:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert Midi Lidi
12.11.2022
od 18:00 do 01:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
GIPSY DUO
10.11.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam Session
31.10.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Art-chanjelska halloween party
31.10.2022
od 21:00 do 01:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Heloween party
28.10.2022
od 20:30 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
DJ Hymy
27.10.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jam Session
27.10.2022
od 19:00 do 23:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
DJ OUKY
25.10.2022
od 19:00 do 23:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
koncerty:
Love dust a Kráter Kartel
14. – 16.10.2022Partner BSC, Antikvariátik, Hájovňa KTC, Eleuzína, Art Café, Galéria Jozefa KolláraJAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka
13.10.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jamsession
08.10.2022
od 11:00 do 16:00
Lúky pod Kalávriou, ul. HájikŠarkaniáda
29.09.2022
od 20:00 do 24:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jamsession
od 25.09.2022
do 25.09.2022
Centrum mesta, rôzne lokality
Banská Štiavnica
Festival Amplión –
Nový kabaret & pouličné umenie
15.09.2022
od 13:00 do 19:00
Námestie sv. Trojice
Banská Štiavnica
Cyklistický pretek a sprievodný program
MCP Okolo Slovenska
14.09.2022
od 18:30
Základná umelecká škola
Nám. sv. Trojice
Koncert
Ema Kakarová
od 09.09.2022
do 10.09.2022
Námestie sv. Trojice, Amfiteáter pod Novým
zámkom a Kultúrne centrum (Kammerhofská 1),
Banská Štiavnica
Salamandrové dni,
sprievod, koncerty, akcie baníckych spolkov,
historický program a program pre deti,
od 09.09.2022, 18:00
do 10.09.2022, 02:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
04.09.2022
od 10:00 do 13:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Multižánrový festival SLovO aleBo huDbA
Premietanie filmu a diskusia
od 03.09.2022, 18:00
do 04.09.2022, 02:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
03.09.2022
od 21:00
Vlaková stanicaMultižánrový festival SLovO aleBo huDbA
Opera Miroslava Tótha
03.09.2022
od 18:00 do 19:15
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Multižánrový festival SLovO aleBo huDbA
Koncert / Miroslav Hutka
03.09.2022
od 10:00 do 13:00
od 15:00 do 17:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Multižánrový festival SLovO aleBo huDbA
Diskusie
02.09.2022
od 21:00 do 22:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Multižánrový festival SLovO aleBo huDbA
Koncert Miniky Načevy
02.09.2022
od 18:00 do 19:30
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Multižánrový festival SLovO aleBo huDbA
Premietanie filmu a diskusia
02.09.2022
od 17:00 do 22:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul. Banská Štiavnica
Koncert
HEX
31.08.2022
od 21:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Letné kino
27.08.2022
od 19:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
27.08.2022 Počúvadlianske jazero
Banská Štiavnica
Súťaž vo varení
Sitnianska Paškrta
26.08.2022
od 20:00 do 23:00
27. a 28.08.2022
od 10:00 do 21:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
INFANTUM
detský detinský divadelný festival
26.08.2022
od 18:00 do 20:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Vernisáž:
Think line
25.08.2022 od 10:00
26.08.2022 do 02:00
Pod Klopačkou
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
svadba
25.08.2022
od 20:30 do 23:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jamsession
24.08.2022
od 21:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Letné kino
21.08.2022
od 13:00 do 19:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul. Banská Štiavnica
Benefičný festival
OSMIDIV
20.08.2022
od 19:00 do 21:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul. Banská Štiavnica
divadlo
Na koho to slovo padne
20.08.2022
od 15:00 do 22:00
ŠobovWarm up SPLU ŠOBOV
20.08.2022
od 19:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
20.08.2022 od 15:00
21.08.2022 do 04:00
HGM s.r.o.
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
svadba
20.08.2022
od 16:00 do 18:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Workshop
hudobné tvorenie s Haimoni
19.08.2022
od 19:00 do 21:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul. Banská Štiavnica
divadlo
Na koho to slovo padne
19.08.2022 od 22:00
20.08.2022 do 01:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Archanjelske narodeniny
19.08.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
17.08.2022
od 21:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Letné kino
13.08.2022
od 19:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
12.08.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
12.08.2022
od 13:00 do 24:00
Penzión Resla Residence
Dolná Resla 2, Banská Štiavnica
Svadba
11.08.2022
od 20:30 do 22:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Koncert
Boky citom
11., 12. a 13.08.2022
od 20:00 do 23:00
Tajch Klinger (pláž)
Banská Štiavnica
Divadelné predstavenie
Happy End
10. – 14.08.2022
od 10:00 do 02:00
Kultúrne centrum, Kino Akademik, Eleuzína,
Amfiteáter, Art Café, Spojár Kafé & Klub
Letný filmový seminár
4 živly: Chaos
10.08.2022
od 21:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Letné kino
07.08.2022
od 20:00 do 22:00
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Koncert ŽEN
06.08.2022
od 10:00 do 22:00
Námestie sv. Trojice
Banská Štiavnica
Nezabudnuté remeslá,
remeselný jarmok a folklórne vystúpenia
06.08.2022
od 19:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Vegan Piknik s koncertami
06.08.2022
od 19:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
od 05.08.2022, 17:00
do 06.08.2022, 03:00
Pod Klopačkou,
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Oslava životného jubilea,
uzavretá spoločnosť
04.08.2022
od 20:30 do 22:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Koncert EA
03.08.2022
od 21:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Letné kino
30.07.2022
od 16:30 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
30.07.2022
od 18:00 do 22:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul., Banská Štiavnica
koncert
PARA
29.07.2022, 19:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
koncert
Blikajúci Dychový Hudobný Systém
28.07.2022
od 20:30 do 23:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jamsession
27.07.2022, 21:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
premietanie filmu
Muréna
24.07.2022, 21:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
divadlo PEACE
Divadlo Trio Olga
23.07.2022 od 19:00
24.07.2022 do 02:00
Klzisko pri Kultúrnom dome
Štefultov
Annabál
23.07.2022
od 20:30 do 22:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Koncert
Zuzana Kráľová
23.07.2022
od 18:00 do 24:00
Amfiteáter pri Počúvadlianskom jazereFestival SITNOBLUES
23.07.2022
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
22.07.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
22.07.2022, 17:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
vernisáž Dead Man
Michal Škapa aka Tron
od 21.07.2022, 15:00
do 22.07.2022, 02:00
Pod Klopačkou,
A. Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica
Svadba,
uzavretá spoločnosť
od 21.07.2022,
do 23.07.2022
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
hudobný festival
N:EAR
20.07.2022, 21:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
premietanie filmu
Nenávisť
16.07.2022
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
16.07.2022
od 19:00 do 23:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
neverejný koncert
Erik Šulc
14.07.2022
od 20:30 do 23:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Transilvanske obedy
koncert
13.07.2022, 21:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
premietanie filmu
Ninja Baby
09.07.2022
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
08.07.2022
od 19:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
08.07.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
07.07.2022
od 20:30 do 23:30
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Jamsession
03.07.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
02.07.2022
od 19:00 do 24:00
Penzión Resla Residence
Dolná Resla 2, Banská Štiavnica
Koncert
Večer s Karolom Duchoňom
02.07.2022
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
02.07.2022Starý zámok
Starozámocká ul. 11, Banská Štiavnica
Nahé vína,
festival prírodných vín
26.06.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
25.06.2022
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba
Gipsy jazz
od 25.06.2022, 18:00
do 26.06.2022, 01:00
Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Afterparty po premiére filmu Milosť
25.06.2022,
od 8:00 do 24:00
Tajch Klinger (bufet)
Banská Štiavnica
Svätojánska noc na Klingeri
25.06.2022, 18:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Koncert,
Peter Adamov and friends
od 24.06.2022, 18:30
do 26.06.2022, 11:00
Centrum Banskej Štiavnice:
Starý zámok, Kultúrne centrum, Art Cafe,
Evanjelický kostol a Námestie sv. Trojice
Zvuk for Štiavnica 2022,
jazz-fusion hudobný festival
24.06.2022,
od 20:00 do 21:00
Amfiteáter pod Novým zámkom
Novozámocká ul. Banská Štiavnica
Koncert
Peter Bič Project
22.06.2022, 18:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Cestovateľský večer, beseda,
Mexiko – Matej Dobrík
19.06.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
19.06.2022, 15:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Divadlo pre deti,
Divadlo ŠiBe
18.06.2022Počúvadlianske jazero, Terasa u BlaškovBudenie sitnianskych rytierov
18.06.2022
od 18:00 do 24:00
Trotuar Cafe
A. Kmeťa 14, Banská Štiavnica
Živá hudba – Gipsy jazz
18.06.2022
od 10:00 do 18:00
Námestie sv. Trojice
Banská Štiavnica
Artivia Market,
remeselný jarmok a koncerty
od 18.06.2022, 14:00
do 19.06.2022, 04:00
Hotel Bristol
A. Kmeťa 11, Banská Štiavnica
Svadba,
uzavretá spoločnosť
od 17.06.2022, 15:00
do 18.06.2022, 04:00
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica
Životné jubileum,
uzavretá spoločnosť
17.06.2022, 15:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
SWAP oblečenia
od 16.06.2022, 18:00
do 19.06.2022, 13:00
Rôzne lokality, program:
www.vlnoplocha.sk
VLNOPLOCHA / VLNOOBJEKT
Divadelný festival a sochársky workshop
16.06.2022
od 13:00 do 17:00
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Otvorený ateliér,
Dyionýz Troskó & Matúš kurdel
11.06.2022, 19:00Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Premietanie filmu
14.06.2022 o 18:30Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Koncert:
Lukáš Oravec Quartet feat Danny Grissett
12.06.2022
od 15:00 do 22:00
Kaviareň BS RENT
Tabaková 2, Banská Štiavnica
Posedenie pri hudbe
12.06.2022
od 14:15 do 14:35
Pódium pod Morovým stĺpom
Námestie sv. Trojice, Banská Štiavnica
Flash mob,
tanečné vystúpenie
11.06.2022 o 20:00Archanjel Caffe bar
Radničné námestie 1780, Banská Štiavnica
Záverečný ceremoniál Medzinár. festivalu
INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY
11.06.2022 o 18:00Starý zámok
Starozámocká ul. 11, Banská Štiavnica
Koncert:
Ewa Jablczyńska a Dariusz Kupiński
11.06.2022
od 18:00 do 21:30
Hájovňa na Červenej studni
Banská Štiavnica
Vernisáž výstavy a koncert
od 10.06.2022
do 12.06.2022
Art Cafe
Akademická 2, Banská Štiavnica
Festival Fjúžn,
koncerty, výstava, workshopy, kvíz…
10.06.2022, 18:00Starý zámok
Starozámocká ul. 11, Banská Štiavnica
Koncert:
Gitarový recitál – András Csáki
09.06.2022, 18:00HUAJA
Botanická 2, Banská Štiavnica
Koncert:
Laureáti národných gitarových súťaží
04.06.2022 o 19:00Základná umelecká škola
Námestie sv. Trojice 3, Banská Štiavnica
Koncert:
Klavírny recitál – Wojciech Waleczek
04.06.2022
od 08:00 do 20:00
Starý zámok
Starozámocká ul. 11, Banská Štiavnica
Festival kumštu remesla a zábavy,
jarmok s kultúrnym programom