Kronika mesta

Kronika mesta Banská Štiavnica sa vedie v úradnom jazyku. Predstavuje súhrn pravdivo spracovaných, chronologicky zaznamenaných údajov z politickej, hospodársko – ekonomickej, kultúrno – spoločenskej oblasti života obyvateľov mesta Banská Štiavnica. Udalosti regionálneho, štátneho alebo svetového významu sa zaznamenávajú ak podstatne súvisia so životom mesta.

Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár mesta. Text ročných zápisov do kroniky mesta z dôvodu objektívnosti prehodnocuje Komisia kultúry, cestovného ruchu a športu a schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica.

Historicky sa kronika mesta Banská Štiavnica začala písať 30.10.1918 “Pamätnou knihou mesta Banská Štiavnica a Banská Belá”, ktorá obsahuje údaje o živote v meste v rokoch 1918 až 1940. Na pamätnú knihu nadväzuje “Kronika mesta”, táto obsahuje údaje z rokov 1941 až 1952. K písaniu kroniky sa na základe zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prihlásila novodobá samospráva. Údaje o živote mesta zaznamenáva od roku 1991 do súčasných dní.

 • ROK 2023 (Zapísal Peter Chytil, kronikár mesta)
 • ROK 2022 (Zapísal Peter Chytil, kronikár mesta)
 • ROK 2021 (Zapísal Peter Chytil, kronikár mesta)
 • ROK 2020 (Zapísal Peter Chytil, kronikár mesta)
 • ROK 2019 (Zapísal Peter Chytil, kronikár mesta)
 • ROK 2018 (Zapísal Peter Chytil, kronikár mesta)
 • ROK 2017 (Zapísal Peter Chytil, kronikár mesta)
 • ROK 2016 (Zapísala Tatiana Protopopová, kronikár mesta)
 • ROK 2015 (Zapísala Tatiana Protopopová, kronikár mesta)
 • ROK 2014 (Zapísala Tatiana Protopopová, kronikár mesta)
 • ROK 2013 (Zapísala Tatiana Protopopová, kronikár mesta)
 • ROK 2012 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)
 • ROK 2011 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)
 • ROK 2010 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)
 • ROK 2009 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)
 • ROK 2008 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)
 • ROK 2007 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)
 • ROK 2006 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)
 • ROK 2005 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)
 • ROK 2004 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)
 • ROK 2003 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)
 • ROK 2002 (zapísal Pavel Heintz, kronikár mesta)
 • ROK 2001 (zapísal Pavel Heintz, kronikár mesta)
 • ROK 2000 (zapísal Pavel Heintz, kronikár mesta)
 • ROK 1999 (zapísala Irena Roháčová, kronikár mesta)
 • ROK 1998 (Zapísala Tatiana Protopopová, kronikár mesta)
 • ROK 1997 (zapísal Pavel Heintz, kronikár mesta)
 • ROK 1996 (zapísal Pavel Heintz, kronikár mesta)
 • ROK 1995 (zapísal Pavel Heintz, kronikár mesta)
 • ROK 1994 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)
 • ROK 1993 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)
 • ROK 1992 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)
 • ROK 1991 (zapísala Nora Bujnová, kronikár mesta)