Permanentná karta (červená) – je určená prioritne pre obyvateľov mesta, ktorý s ňou môžu zaparkovať na vyznačených miestach.

Jednorázové parkovanie (zelená) – parkovanie je návštevníkov mesta a pre tých, ktorí nevlastnia žiadnu parkovaciu kartu. Jednorazová parkovanie je situované prioritne na vybudované parkoviská.

Rezidentská zóna (žltá) – parkovanie je určené len pre majiteľov príslušných kariet (obyvateľov centra mesta). Parkovacie miesta vyznačené žltou nie sú vhodné pre návšteníkov mesta.


Ako v Banskej Štiavnici správne a bez pokuty parkovať?

 • vstupujte len do zón, v ktorých máte oprávnenie zaparkovať (napr. rešpektujte, že Námestie sv. Trojice je rezidenčná zóna)
 • myslite na to, aby ste mali na správnom mieste umiestnenú príslušnú parkovaciu kartu (ak ste jej majiteľom)
 • parkujte vždy len na miestach, ktoré sú na to určené a označené vodorovným a / alebo zvislým dopravným značením; myslite na to, že celé historické jadro mesta je zóna so zákazom státia mimo vyznačených plôch
 • pri tzv. rýchloobrátkových miestach dodržujte 30 minútový limit na parkovanie
 • ak to nie je nevyhnutné, vyhýbajte sa vstupu do centra mesta autom
 • ak ste návštevník, využívajte SMS alebo aplikáciu ParkDots pre rýchlejšie vybavenie úhrady parkovného

Nabíjacie stanice pre elektromobily:

Parkovacie miesta

Jednorázové parkovanie

Spoplatnené parkovanie
Pon – Ned, 0:00 – 24:00 hod.


 • Andreja Sládkoviča
 • Akademická
 • Mierová
 • Dolná
 • Remeselnícka
 • Mládežnícka  – parkovisko ul. Mládežnícka, (prvá hodina parkovania na deň bezplatná), (pre rok 2021) (P2)
 • Dolná – parkovisko ul. Dolná, (prvá hodina parkovania na deň bezplatná) (P3)

 • 1,50 € / 1 hod; 8,00 € / 1 deň Osobné motorové vozidlo, motocykel
 • 2,50 € / 1 hod; 15,00 € / 1 deň Autobus

 

 • Jozefa Karola Hella
 • Novozámocká – Parkovisko pod Novým zámkom (P1)
 • Pod Kalváriou

 • 4,- € / 2 hod; 8,00 € / 1 deň Osobné motorové vozidlo, motocykel
 • 6,- € / 2 hod; 15,00 € / 1 deň Autobus
Miestne komunikácie určené na dočasné platené parkovanie
 • Anotna Pécha: RPK, PPK
 • Andreja Sládkoviča: RPK, PPK, JP
 • Jozefa Karola Hella: PPK, JP
 • Starozámocká: RPK
 • Námestie sv. Trojice – od hranice objektu Joergesovho domu č.14 vzostupne: RPK
 • Dolná ružová: RPK
 • Horná ružová: RPK
 • Botanická: RPK
 • Akademická: RPK, PPK, JP
 • Mierová: PPK,JP
 • Novozámocká: RPK
 • Strieborná: RPK
 • Andreja Kmeťa: RPK
 • Radničné námestie: RPK
 • Radničné námestie: nádvorie „banského domu“: RPK
 • Kammerhofská: RPK, PPK
 • Ing. Štefana Višňovského: RPK
 • Jána Palárika: RPK,
 • Dolná: PPK, JP
 • Robotnícka: PPK, JP
 • Remeselnícka: PPK, JP
 • Mládežnícka  – parkovisko Ul. mládežnícka: PPK, RPK, JP, (hodina parkovania na deň bezplatná)
 • Dolná – parkovisko Ul. dolná.:  JP, PPK,RPK (hodina parkovania na deň bezplatná)
 • Novozámocká – parkovisko pod Novým zámkom: RPK, PPK, JP
 • Tabaková: RPK, PPK, JP
 • Pod Kalváriou RPK, PPK, JP

Vysvetlivky:

 • JP – jednorázové parkovanie
 • RPK – rezidentská parkovacia karta
 • PPK – permanentná parkovacia karta
Parkovacie miesta s časovo obmedzením státím

Parkovacie stojiská s časovo obmedzeným státím môžu vodiči využívať len na časový interval určený dodatkovou tabuľkou (max. 30 minút bezplatného státia). Rezidenti môžu tieto parkovacie stojiská využiť  v čase od 18.00 – 7.00 hod. nepretržite.

Sú to miesta v uliciach :

 • Ulica dolná – pri pošte 2x
 • Radničné námestie a blízke okolie  (17 parkovacích miest + 2 ZŤP)
 • Ulica Kammerhofská  – nad poštou 2x, pri Prima banke 2x
 • Ulica Robotnícka 2x

Infomapa: map.parkdots.com

Dočasné doplnkové parkovacie miesta

Dočasné doplnkové parkovacie miesta budú zriadené v deň konania spoločenského, kultúrneho a športového podujatia, resp. pri posilnení nepostačujúcej kapacity jestvujúcich parkovacích miest, pričom budú vyznačené prenosným dopravným značením, spoplatnené podľa cenníka v zmysle prílohy č.1 VZN (jednorazový poplatok – 8 €). Dočasné parkovacie miesta môžu byť zriadené podľa potreby na nasledovných uliciach:

 • Akademická
 • Jozefa Karola Hella
 • Starozámocká
 • Radničné námestie
 • Námestie sv. Trojice
 • Mierová
 • a v mestskej časti Počúvadlianske Jazero a Klinger + Belianske jazero, Hájik
 • Červená studňa
Parkovanie autobusov

Parkovanie autobusov je možné pri železničnej stanici. Dlhodobé státie autobusov v historickom jadre nie je povolené.

Mapy na stiahnutie

Parkovacie karty

Permanentná parkovacia karta (PPK)
 • Permanentnú PK si môže kúpiť:
  – fyzická osoba, ktorá má evidovaný trvalý pobyt v meste Banská Štiavnica a súčasne je ako vlastník alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla, alebo je splnomocnený užívateľ motorového vozidla.
  – fyzická osoba, resp. právnická osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť v rezidentskej zóne alebo pracuje v rezidentskej zóne v meste Banská Štiavnica a súčasne je ako vlastník alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla alebo je splnomocnený užívateľ motorového vozidla.
 • Parkovanie je možné len s jedným vozidlom s viditeľne umiestnenou PPK
 • Zľava 50% bude daná žiadateľovi pri predložení dokladu:
  • darcovi krvi – držiteľom zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety
  • ŤZP osobe a ŤZP osobe so sprievodcom po predložení platného preukazu
Rezidentská parkovacia karta (RPK)

 

 • Rezidentská parkovacia karta je určená pre fyzickú osobu, ktorá má evidovaný trvalý pobyt v rezidentskej zóne, alebo osoba dlhodobo bývajúca v rezidentskej zóne na základe platnej nájomnej zmluvy alebo LV nehnuteľnosti, ktorá má zároveň trvalý pobyt v meste Banská Štiavnica a súčasne je ako vlastník vozidla alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla, alebo je splnomocnený užívateľ motorového vozidla.
 • Rezidentovi možno vydať na 1 bytovú jednotku 1 rezidentskú PK, na ktorej môžu byť uvedené maximálne dve EČV.
 • S rezidentskou parkovacou kartou je možné parkovať v čase od 18:00 – 07:00 hod. na parkovacích miestach s časovo obmedzeným státím
 • Parkovanie je možné len s jedným vozidlom s viditeľne umiestnenou RPK
 • Zľava 50% bude daná žiadateľovi pri predložení dokladu:
  • darcovi krvi – držiteľom zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety
  • ŤZP osobe a ŤZP osobe so sprievodcom po predložení platného preukazu
 • Podmienky parkovania a  postup pri vybavení žiadosti o vydanie RPK
 • Žiadosť o vydanie RPK (*.pdf, *.docx)
Vyhradené parkovacie stojisko
 • Vyhradené parkovacie stojisko je určené pre fyzickú osobu, resp. fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má evidovaný trvalý pobyt na požadovanej ulici, alebo sídlo firmy priamo na danej ulici, alebo v jej bezprostrednej blízkosti a súčasne je ako vlastník vozidla alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla.
 • Mesto Banská Štiavnica môže na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len„užívateľ“) udeliť užívateľovi oprávnenie na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta (P – RESERVE) vmeste Banská Štiavnica.
 • Vyhradené parkovacie stojisko je určené iba pre vozidlá do 3,5 tony a výlučne na účely parkovania osobných motorových vozidiel. Užívateľ nie je oprávnený toto miesto využívať na akýkoľvek iný účel, ako na parkovanie.
 • Na získanie takéhoto oprávnenia nie je právny nárok.
 • V prípade, že Mesto Banská Štiavnica rozhodne o neudelení oprávnenia na užívanie vyhradeného parkovacieho stojiska, užívateľovi nepatrí nárok na náhradu škody.
 • Cena vyhradeného parkovacieho stojiska je upravená VZN o miestnych daniach. (12 m2 = 438,-€/rok + poplatok za zriadenie vyhradeného parkovacieho stojiska)

Parkovacie aplikácie

ParkDots
Parkovacia aplikácia na stiahnutie
App Store Google Play
SMS parkovací lístok
Alebo SMS v tvare BS A1 EČV 1-8 (EČV – evidenčné číslo vozidla), (1-6 počet hodín) na cislo 2200 alebo BS B1 EČV
App Store Google Play

Informácie o parkovaní a rezidentských parkovacích kartách Po – Pi 08:00 – 15:30 hod.

Dodatok VZN upravujúci nové ceny parkovania a rozdeľenie do zón
Stiahnuť

Kontrolórom dodržiavania pravidiel dočasného parkovania je Mestská polícia Banská Štiavnica.
V prípade potreby volajte 159, alebo +421 905 597 673.

Pre návštevníkov mesta je možnosť uhradenia parkovného cez www stránku QRpark kde si môžu vodiči zakúpiť lístok v rámci celej Banskej Štiavnice.

www.QRpark.me/BanskaStiavnica