Kultúrne centrum

Objekt Kultúrneho centra slúži pre potreby kultúry v meste Banská Štiavnica. Je objektom, v ktorom sa pravidelne konajú rôzne festivaly, koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, filmové projekcie či iné kultúrne a spoločenské aktivity.

Kultúrne centrum © Ján Petrík

Okrem základného účelu je aj priestorom komunitného života, pričom sa v ňom konajú nasledovné aktivity:

  • kurzy jógy
  • aktivity šachového klubu Opevnenie Banská Štiavnica
  • nácviky baníckeho spevokolu Štiavničan
  • stretávania OZ Návrat
  • výročné stretnutia a podujatia organizácií seniorov a zdravotne postihnutých

V objekte sídli aj environmentálno – sociálny projekt Výmenník, zameraný na udržateľné spôsoby odievania.

Výmenník © Ján Petrík

Viac informácií o objekte a podujatiach Kultúrneho centra nájdete na stránke banskastiavnica.sk/kultura. Na uvedenej stránke si môžete aj zakúpiť lístky na podujatia organizované oddelením kultúry, športu a mediálnej komunikácie, ako aj získať informácie o možnosti prenájmu objektu alebo jeho častí či sa zaregistrovať na vybrané remeselné trhy.

KONTAKTY

Kammerhofská 1, Banská Štiavnica