I. volebný obvod

Mgr. Viera Göndöčová

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Miroslava Majerská

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Ing. Mgr. Ján Krátky

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Lukáš Pellegrini

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Mikuláš Pál

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Martin Macharik

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Štefan Mičura

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

JUDr. Dušan Lukačko

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Helena Koťová

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Peter Ernek

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Ľubomír Barák

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

RNDr. Pavel Bačík

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1