A A A

I. volebný obvod

DomovPoslanciI. volebný obvod
Ing. Marián Zimmermann

Ing. Marián Zimmermann

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Mikuláš Pál

Mgr. Mikuláš Pál

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Martin Macharik

Mgr. Martin Macharik

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

JUDr. Dušan Lukačko

JUDr. Dušan Lukačko

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Peter Ernek

Mgr. Peter Ernek

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Ing. Ján Čamaj

Ing. Ján Čamaj

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1