A A A

II. volebný obvod

DomovPoslanciII. volebný obvod
JUDr. Gejza Volf

JUDr. Gejza Volf

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

Ing. Matej Michalský

Ing. Matej Michalský

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

Helena Koťová

Helena Koťová

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

Mgr. Milan Kabina

Mgr. Milan Kabina

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.2

Ľubomír Barák

Ľubomír Barák

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

RNDr. Pavel Bačík

RNDr. Pavel Bačík

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2