A A A

Prerušenie distribúcie elektriny

DomovObmedzeniaOdstávkyPrerušenie distribúcie elektriny
Autor:root Kategórie: Odstávky Uverejnené:3. februára 2022

Plánované prerušenia dodávky elektrickej energie:

  • 25.11. v čase od 7:30 do 17:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Počúvadlianske jazero
  • 29.11. v čase od 8:00 do 16:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Dolná, Katova, Malé trhovisko, Na Zigmund šachtu, Pod Trojickým vrchom, Remeselnícka, Robotnícka, Spojná, Tabaková
  • 5.12. v čase od 8:30 do 13:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici 29.augusta 4, Boženy Nemcovej, Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollára, Na Maximilián šachtu, Námestie padlých hrdinov, Obrancov mieru, Partizánska 9, Rudolfa Debnárika, Sama Chalupku, Školská 1-2, Mládežnícka 10
  • 6.12. v čase od 8:00 do 15:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Počúvadlianske jazero, Lintich 4
  • 8.12. v čase od 8:30 do 13:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Bratská, Učiteľská
  • 13.12., 14.12., 15.12. v čase od 7:00 do 19:00 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Antolská, Horná Huta, Lintich
  • 15.12. v čase od 8:00 do 15:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici 8.mája, Juraja Fándlyho, SNP, Športová 1
Tagy: mesto