Prerušenie distribúcie elektriny


Plánované prerušenia dodávky elektrickej energie:

 

  • 22.7. v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Ludvíka Svobodu, MUDr. Jána Straku, Pátrovská
  • 31.7. od 7:00 hod. do  17:30hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na uliciach: Hájik, Mierová, Michalská, Šobov, Výskumnícka.
  • 12.8. od 7:30 hod. do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na uliciach: Banky: Banky,  Hadová, Hlavná, Horná, Majer, Na jazero, Vyhnianska.

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...