A A A

Prerušenie distribúcie elektriny

DomovObmedzeniaOdstávkyPrerušenie distribúcie elektriny
Autor:root Kategórie: Odstávky Uverejnené:1. marca 2023

Plánované prerušenia dodávky elektrickej energie:

  • 6.3., 7.3., 8.3., 9.3., 10.3., 13.3., 14.3., 15.3., 16.3., 20.3., 21.3., 22.3., 23.3., 24.3.  v čase od 7:00 do 19:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Antona Pécha, Horná Resla 28-29, Kamenná 12, Koncová, Pod Paradajzom, Samuela Mikovíniho, Viery Václavekovej,
  • 20.3.  v čase od 8:00 do 15:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Akademická, Andreja Kmeťa, Farská 1-4, Jána Palárika, Kammerhofská, Strieborná,
  • 27.3.  v čase od 7:00 do 20:00 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Radničné námestie 8
  • 28.3., 29.3., 30.3., 31.3.  v čase od 7:00 do 20:00 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Antona Pécha, Dolná Resla, Družicová, Horná Resla, Jaroslava Augustu, Kamenná, Pod Paradajzom, Radničné námestie 5-8, Samuela Mikovíniho 11-26, Viery Václavekovej
  • 3.4. v čase od 8:00 do 15:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Juraja Fándlyho 11, Kolpašská 2-3
  • 4.4. v čase od 7:00 do 19:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Antona Pécha, Horná Resla 28-29, Kamenná 12, Koncová, Pod Paradajzom, Samuela Mikovíniho, Viery Václavekovej,
  • 4.4. v čase od 8:00 do 15:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Belianska, Ďurka Langfelda
  • 6.4. v čase od 8:00 do 15:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Dolná, Štefana Višňovského, Kammerhofská, Mládežnícka, Remeselnícka, Robotnícka 1, Športová 8, Zvonová 1-5
  • 11.4. v čase od 8:00 do 15:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Drevená 4-9, Ľudovíta Štúra 1-4, Staničná 3, Železničiarska
  • 14.4. v čase od 8:00 do 15:30 bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na ulici Belianska, Belianske jazero, Jozef Miroslava Hurbana 1-2, Pustá 1-4
Tagy: mesto