A A A

Podnety

DomovPodnety
Primátor mesta a orgány samosprávy si vyhradzujú právo neodpovedať na anonymné podnety, žiadosti o informácie, ktoré spadajú pod zákon č. 211/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a podnety obsahujúce slovné útoky a vulgarizmy.
Spracovávam...
ĎAKUJEME ZA PODNET
Nastala chyba :-(
Skúsiť znova ?

Beliansky tajch

Uverejnené:2. augusta 2022

Dobrý deň,

rád by som sa spýtal, ako mieni mesto Banská Štiavnica riešiť parkovanie pri Belianskom tajchu. Parkovanie v priestoroch súkromnej firmy STK(!) je vyhovujúcim, kompromisným riešením, ale poskytuje služby len do 18:00. Kde má zaparkovať návštevník, ktorý sa chce v tajchu okúpať neskôr? Okrem toho, "opáskovanie" komunikácie v okolí STK je v rozpore s vyhláškou, resp. ktoré VZN mesta tento krok majiteľa upravuje? Ďakujem za odpovede, verím, že môj podnet zoberiete ako prínosný, regulácia parkovania je nutná, ale tento prístup skôr navodzuje dojem netransparentnosti.
Pekný deň

P

Branislav

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet, vzhľadom na problematické riešenie dopravnej situácie súvisiacej s parkovaním v blízkosti Belianskeho tajchu, bola poskytnutá zo strany STK možnosť využiť priestory STK na parkovanie návštevníkov Belianskeho tajchu keďže parkovanie na ceste I. triedy je z hľadiska bezpečnosti dopravy neprípustné, no táto možnosť spoplatneného parkovania nepatrí do správy mesta Banská Štiavnica. V prípade že STK je uzavretá a nedá sa využiť k parkovaniu, odporúčame využiť niektoré z ostatných plôch vyhradených na parkovanie, napr. dočasná odstavná plocha na Hájiku.


Ing. Marián Zimmermann
zástupca primátorky mesta

zákaz vjazdu

Uverejnené:25. júla 2022

Dobrý deň. Ako je možné, že keď je na Belianskom jazere značka Zákaz vjazdu a návštevníci väčšinou z Bratislavy, Bystrice, Zvolena to vôbec nerešpektujú , MsPo to vôbec nerieši!!!! Prečo MsPo nechodí pravidelne na obhliadku, každý deň, nedáva pokuty, papuče? Raz tam boli a dali pár papúč ale na druhý deň tam zas bolo všetko zapratné autami!! Pánom policajtom to nevadí? Či Bratislava, Zvolen a Bystrica si môžu u nás v meste všetko dovoliť? Asi áno! Pýtam sa náčelníka MsPo čo s tým mieni urobiť aby sa to neopakovalo, že sa porušujú predpisy.!! Raz predsa, keď je tam značka Zákaz vjazdu tak tam nemá stáť žiadne vozidlo! Alebo sa mýlim?? V BS to neplatí?? Ďakujem za skorú odpoveď.

nespokojný obyvateľ mesta

Vážený obyvateľ,
ako viete, že mestská polícia nerieši priestupky, ktorých sa dopúšťajú vodiči pri Belianskom jazere, kde je vjazd motorových vozidiel zakázaný DZ B3 /zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel/?
Hliadka počas výkonu služby musí riešiť aj veľa iných oznámení, kde okrem Belianskeho jazera, ďalších vodných nádrží a jazier, tiež rieši problém s parkovaním napr. Počúvadlianske jazero, Klinger, Banky a pod. Hliadka nemôže byť všade, ale nevidím problém, aby ste nemohol zavolať na bezplatnú linku 159 a upozorniť, že v zákaze parkujú vozidlá. Nielen mestská polícia, ale aj štátna polícia dohliada nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a nad porušovaním zákona. Môžete im tiež zavolať na bezplatnú linku 158. My nerozlišujeme pri prejednávaní priestupku, či je vozidlo s evidenčným číslom BS alebo iného okresu.


PhDr. Peter Šemoda
náčelník MsPo

Poľnohospodárske stroje jazdia cez sídlisko

Uverejnené:20. júna 2022

Dobrý deň,

Rada by som sa opýtala , prečo všetky poľnohospodárske stroje jazdia cez sídlisko Drieňová. Pokiaľ viem mali by chodiť Kolpašskou ulicou keďže všetky nákladné autá okrem zásobovacích jazdia dookola. Alebo za to, že je to družstvo tak majú istú výnimku a môžu si skrátiť cestu a počas obdobia žatvy to máme tolerovať ?
Robia hluk, žiadne z nich nedodržiava 30km/hod, a zbytočne ohrozujú obyvateľov sídliska.
Ďakujem

Dobrý deň,
na základe Vášho podnetu MsPo preverila prejazd traktorov cez sídlisko Drieňová. Preverením bolo zistené, že súčasný stav v zmysle platného Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov nezakazuje prejazdu traktorov cez sídlisko Drieňová, ale z hľadiska bezpečnosti požiadame o vyjadrenie dopravného inžiniera OR PZ Žiar nad Hronom, aby sa nám vyjadril k prípadnému osadeniu dopravného značenia B9 vyhl. Č. 30/2020 Z.z. zákaz vjazdu traktorom.

PhDr. Peter Šemoda
náčelník MsPo

Kosenie

Uverejnené:20. júna 2022

Zdravim, v nadvaznosti na predchadzajuci prispevok o koseni skratiek do mesta. Rovnano uz niekolko rokov nie su kosene skratky do mesta z casti Horna a Dolna Resla , ktore patria mestu a su sucastou historickeho dedicstva... niektore si uz aj vlastnici susednych pozemkov ohradili / uzavreli aj naprieko tomu, ze patria mestu

Podpis

Ďakujeme za podnet.
Ulička skratka Horná a Dolná Resla bude okosená do 28.6.2022

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Kosenie

Uverejnené:13. júna 2022

Dobrý deň, rád by som sa informoval, kto má na starosti kosenie,,skratiek,, z Vodárenskej ulice do centra mesta. Konkrétne mám na mysli skratku-chodník ktorý vedie popri p.Nikolajovi. Myslím,že je to starosť mesta,ak sa mýlim tak sa ospravedlňujem ale chodník nebol pokoseny uz dosť dlho.Cez polmetrovu žihlavu čo tam rastie sa dosť zle chodí...
S pozdravom.

Dobrý deň, chodník z Vodárenskej ulice do centra mesta bol pokosený TS v 24. týždni 2022.

Ing. Ján Hlinka
Verejné služby MsÚ B. Štiavnica

Prerastene stromy.

Uverejnené:4. júna 2022

Dobry den. Chcel by som sa opytat,ci a ako sa da riesit ,ze s ulice Vodarenska,vdaka niektorym obyvatelom ulice,vlatne je to ulica pod Vodarenskou,skrz niekolko metrove obrovske stromy,teda celyl es v zahrade,nie je vidno na druhu stranuBanskej Štiavniece. Myslim tym stary zamok ,liceum a vsetko naokolo. Nie sme zvedavy na ozrutne javory a smreky. Tych je predsa v horach dost. Bolo by dobre aspon na takychto,turisticky navstevovanych miestach,korigovat vysku stromov.rnZa odstranenie tohto problemu vopred dakujem.

Dobrý deň,
výška drevín a prekrývanie výhľadov na dominanty mesta nie je dôvod na odstránenie resp. opílenie drevín. V súčasnosti pri každom vydanom súhlase na výrub drevín a nariadení náhradnej výsadby sa odporúča udržiavať vysadené dreviny maximálne do výšky 3 m.


RNDr. Zuzana Šušková
odd. RR a MV

Odpady

Uverejnené:27. mája 2022

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, prečo nie je možné uznať čestné vyhlásenie, ako podklad pre zníženie paušálneho poplatku za odpady, keď v prípade klamstva je možné ho sankcionovať.

Dobrý deň.

Podľa § 77 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, poplatok za odpady platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako vodná plocha. Taktiež platí, že obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
Mesto Banská Štiavnica určilo vo svojom všeobecne záväznom nariadení konkrétne podklady, ktorými sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo miesta jeho trvalého pobytu. Čestné prehlásenie medzi požadovanými dokladmi nie je.

Ing. Kamila Lievajová
vedúca ekonomického oddeleniaDeň oslobodenia

Uverejnené:10. mája 2022

Dobrý deň. Chcem sa opýtať či sa niekde v meste kládli vence ku dňu oslobodenia. Večer 8.5. sme sa boli prejsť pri pomníku padlých nad poštou a nič tam nebolo. Kládli sa vence na inom mieste ? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň,
položenie kytíc ku dňu oslobodenia sa v našom meste uskutočnilo 9.5.2022 o 14.00 hodine pri Pomníku padlých hrdinov.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Parkovné na novom parkovisku Pod Kalváriou

Uverejnené:6. mája 2022

Dobrý deň Pred pár rokmi sme navštívili Vlkolínec a za parkovanie pred osadou sme museli zaplatiť. Ak sme sa chceli prejsť po osade, platili sme ďalší poplatok za vstup za každú osobu.Zaujímalo by ma, prečo bol asi po týždni platnosti zrušený poplatok za parkovanie na novovybudovanom parkovisku pri Infocentre Pod Kalváriou? Ďakujem. Silvia

Dobrý deň,
po skolaudovaní parkoviska v súlade so zákonom bude parkovanie na parkovisku Pod Kalváriou spoplatnené.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Obchvat

Uverejnené:4. mája 2022

Dobrý deň, kto má urgovať ak nie mesto. aby konečne SSC zabezpečila namaľovanie vodorovného dopravného značenia na celý úsek, ako na jeseň minulého roka robili nový asfalt od Lidla až po Jergyštôlňu. Je máj, prechody namaľované žiadne (nie len na spomenutej ceste I. triedy), stredové čiary žiadne... Druhá otázka je podobná, kto má urgovať keď nie samospráva aby konečne prišlo z SSC zametacie vozidlo a konečne odstránilo tie haldy štrku, ktoré sa nachádzajú úplne celým úsekom od Hájika až po Slovnaft? Voľakedy do aspoň aktivačný pracovníci zametali okolo ostrovčekov, teraz všade okolo kruhového objazdu na okrajoch nevidno pod tými nánosmi ani cestu, ktorá sa minulý rok robila! To isté chodníky, bol sa niekto z vedenia mesta pešo prejsť od Križovatky po úrad práce? Pod tou vrstvou prachu listov a štrku už zaniká aj chodník, ktorým denne prejdú stovky občanov.. Dakedy aj toto zametali aktivačný pracovníci ale asi ich už v tomto meste očividne žiadnych nemáme.. Idú na jeseň voľby, stihne sa to do vtedy, aby sme ako občania mohli zosumarizovať spoluprácu terajšej samosprávy s občanmi ? Ďakujem za odpoveď, ale hlavne nech čím skôr sa všetko vyzametá a namaľuje, to by bolo fakt úžasné!

Róbert H.

Vážený pán Róbert H.,

uisťujem Vás, že hoci sa nejedná o cestu, ktorú spravuje Mesto Banská Štiavnica, ale o cestu I/51 v správe Slovenskej správy ciest kontaktovala som ihneď generálneho riaditeľa SSC v danej veci týkajúcej sa vodorovného dopravného značenia tzn. namaľovania stredových čiar, odbočovacích pruhov, priechodov pre chodcov ako aj s požiadavkou o vyčistenie daného úseku štátnej cesty. Mám prísľub od generálneho riaditeľa SSC, že uvedené požiadavky budú zrealizované v najbližšej dobe.
Uvedený chodník je súčasťou čistenia a celkové jeho vyčistenie bude ukončené do 10.5.2022. Skutočne je treba povedať, že Mesto má problém zamestnať aktivačných pracovníkov, ale nie z finančného dôvodu, ale z dôvodu možného výberu z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Ďakujeme za podnet a verím, že nás spoločne poteší vyriešenie tohto podnetu.
S pozdravom

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

dopravná situácia v meste

Uverejnené:27. apríla 2022

Źe stojí poslanec Ernek,kde chce už som si zvykol.Lenže už tam stáva aj poslanec Čamaj..MsP chodí okolo,ako by sa nechumelilo.Načo ste spravili parkoviská,keď sa na to vyprdnú?Smer historické centrum je značka,ktorá hovorí,že sa tam nesmie zastať iba na vyznačených miestach.Alebo je to tým,že je smerohlasácke vedenie mesta a títo páni sú tiež zo smerohlasu?

slušný občan BS

Dobrý deň,
na základe Vášho podnetu, ktorý ste podal na MsÚ Banská Štiavnica vo veci parkovania Vám oznamujem, že MsPo Banská Štiavnica si svoje povinnosti v rámci hliadkovej činnosti počas služby plní najlepšie ako vie a postupuje v zmysle zákona.

Michal Kminiak
zástupca náčelníka MsPo

Nevykonaná práca

Uverejnené:19. apríla 2022

Dobrý deň, na tomto sa síce priamo nepodieľalo mesto, ale StVPS. 22.3. 2022 bolo na tejto webstránke mesta zverejnené, že bude v dňoch 23.3. - 15.4. 22 prebiehať deratizácia kanalizačnej sústavy v našom meste, ktorú si objednala a mala zabezpečiť spomínaná StVPS. Do dnešného dňa (19.4.) môžem tvrdiť že na hlavných uliciach v našom meste nebol deratizovaný ani jeden jediný kanál, nakoľko väčšina poklopov je zjavne pod takou vrstvou niekoľkoročného prachu, resp. zarastené trávou že jednoducho ich nikto neotváral už celé roky, viem to povedať, lebo takmer denno denne chodím z centra mesta cez Križovatku až na Drieňovú a proste sa s nimi nehýbalo. Ale zato niekoľkorát za mesiac vidím potkanov za bieleho dňa najmä na Križovatke a v centre mesta. Moja otázka znie, kontroloval niekto zodpovedný z mesta, že práca nebola vykonaná? Peniaze išli niekomu teda len do vrecka, kto to mal deratizovať. Poprosím odpoveď, lebo do najbližšieho mestského zastupiteľstva kde bude priestor pre občanov, resp. interpelácie a dopyty sa mi nechce čakať, aby som toto isté tam opakoval.

Michal

Dobrý deň, na základe vášho podnetu sme kontaktovali spoločnosť UOS s.r.o., ktorá deratizáciu vykonávala.
Zo stanoviska uvádzame: „Nie je možné určiť o akú lokalitu sa presne jedná pretože náš objednávateľ je STVPS a.s. a nie všetky kanalizačné siete a rozvody na území mesta sú v jeho správe. Zákonom stanovená povinnosť ohlášky je len na RUVZ , my sa snažíme pre súčinnosť informovať aj všetky mestá a obce , samozrejme je to len informačný a nie kontrolný charakter. Samotný výkon deratizácie prebieha vkladaním alebo vyväzovaním, preto nie je potrebné každý poklop odkrývať . Ako som už písal tak celá deratizácia prebieha na úrovni súkromných spoločností za účasti vodárenského pracovníka so 4. stupňovým kontrolným mechanizmom , mesto Banská Štiavnica nie je objednávateľom ani nemá zákonný nárok túto deratizáciu kontrolovať. Pre výkon deratizácia na kanalizačnej sústavy v meste Banská Štiavnica bol použitý prípravok Garden TOP BB určený na profesionálny výkon deratizácie . Dĺžka sústavy : 19,8km , Garden TOP BB v množstve : 280kg“

RNDr. Zuzana Šušková
MsÚ, odd. RR a MV

Návšteva európskeho parlamentu

Uverejnené:16. apríla 2022

Dobrý deň, zaujímalo by ma, na akom základe boli vyberané osoby, ktoré navštívili Európsky parlament, kto financoval cestu a prečo tam boli niektoré tie isté osoby dvakrát po sebe. Ďakujem za odpoveď.

Mária

Dobrý deň,

Mesto Banská Štiavnica uvedenú návštevu neorganizovalo ani nefinancovalo. Organizovaná aj financovaná bola prostredníctvom europoslanca Roberta Hajšela.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Hádzanie kameňov na autá Šobovčanmi

Uverejnené:14. apríla 2022

Dobrý deň,rnrnviacerí občania sa sťažujú na nebezpečnú skúsenosť pri prejazde Šobovom. Miestne deti hádžu na idúce autá kamene, čo okrem materiálnej škody môže spôsobiť aj vážnu ujmu na zdraví či na živote. Bola upovedomená aj polícia, ale incident sa ťažko dokazuje, keďže páchatelia do príjazdu hliadky ujdú. rnChcem sa preto informovať, či mesto neumiestni na kritický úsek kamery, alebo nepodnikne nejaké iné opatrenia na zabránenie vážnych následkov. Po prvej ujme na zdraví už bude neskoro.rnrnĎakujem za odpoveď.

Dobrý deň,
Na základe Vášho podnetu zo dňa 14.4.2022 Vám oznamujem, že MsPo Banská Štiavnica v mestskej časti Šobov v Banskej Štiavnici disponuje kamerovým systémov a daný úsek monitoruje. V prípade zistení skutočností, ktoré by viedli k objasneniu daného skutku MsPo v spolupráci s OO PZ v Banskej Štiavnici budú v danej veci konať.


Michal Kminiak
zástupca náčelníka MsPo

Nezverejnenie na stránke mesta

Uverejnené:21. marca 2022

Dobrý deň, určite ja aj veľa občanov mesta zaujímajú odpovede na dopyty a interpelácie poslancov z posledného zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo 9.2.2022.. Odvtedy už dávno prešlo 30 dní a kde sú zverejnené odpovede?

Martin

Dobrý deň pán Martin,

na mestskom zastupiteľstve v Banskej Štiavnici konanom 9.2.2022 sa poslanecký zbor zhodol na tom, že príspevky do tohto bodu pošle elektronicky. Keďže žiadne dopyty neboli doručené ani osobne ani písomne ani elektronicky, preto nie sú zverejnené. Zápisnica z rokovania je v súlade so zákonom zverejnená na web stránke mesta Banská Štiavnica – www.banskastiavnica.sk.


Eva Turányiová
MsÚ, Banská Štiavnica

parkovanie

Uverejnené:17. marca 2022

Ako sa pozerám do čiernej skrinky,tak nie sú odpovede u niektorých.Ja som písal minulý rok ohľadne parkovania tmavého volva BS 932AS pri kaviarni V,oproti UV reštaurácii.Vtedy keď bolo lock down,tak tam chvalabohu nebol,ako sa otvorila kaviare´tak je tam 4-5 týždenne.Tam nie je už parkovacia zóna,nič tam nie je nakreslené,lebo tam môže parkovať iba 7 áut.Spomínal som tu,že neplatí žiadny poplatok za parkovanie,nemá ani žiadny preukaz,či červený,alebo žltý.či v B.Štiavnici keď je niekto podnikateľ,tak to neznamená nič pri parkovaní?Musíme brať úvery,len kvôli takýmto autám,lebo do roka len pri jednom aute ú tie peniaze pre vás mimo.Na chodníku sa nesmie parkovať vôbec.,čo tu v v meste sa nikto nepostará o to.Neviem,či mi aj niekto odpovie na druhý dotaz.

ZŤP dôchodca

Parkovanie – odpoveď.


Na základe Vášho podnetu MsPo zistila majiteľa motorového vozidla EVČ: BS 932 AS, ktoré má parkovať pri kaviarni V, oproti UV reštaurácii. Majiteľ motorového vozidla bol MsPo upozornený na dodržiavanie VZN o parkovaní a na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. V prípade, že v budúcnosti dôjde k takémuto porušeniu zo strany majiteľa motorového vozidla, MsPo bude zistený priestupok na úseku cestnej premávky riešiť v zmysle priestupkového zákona.


Michal Kminiak
zást. náčelníka MsPo

Mestský rozhlas.

Uverejnené:6. marca 2022

Dobrý deň. Chcem sa opýtat prečo v časti pod Kalváriou konkrétne ul Jilemnického a okolie nefunguje Mestský rozhlas už je to asi cca 19 rokov ako tu bývam tak nefunguje. Asi si to ešte nikto nevšimol .

Marcel Vostiar

Dobrý deň,

Mestský rozhlas je momentálne v útlme, pričom aj do budúcnosti plánujeme udržiavať a neskôr utlmovať len vybrané úseky. Dôvodom je zmena doby, vysoké náklady na údržbu a prevádzku rozhlasu a posun k modernejším kanálom zdieľania informácií, dostupným všetkým obyvateľom mesta bez ohľadu na lokalitu ich trvalého pobytu.
Na šírenie informácií pre dnes využíva Mesto Banská Štiavnica prednostne tradičné metódy (Štiavnické noviny, vitríny), ako aj moderné spôsoby (VIO TV, SMS infokanál, web stránka, sociálne siete). V krátkej budúcnosti plánujeme spustiť ďalší, nový spôsob šírenia informácií, dostupný každému občanovi. O jeho zavedení budeme informovať čoskoro.

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Rastislav Marko
vedúci odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Mestský rozhlas.

Uverejnené:6. marca 2022

Dobrý deň. Chcem sa opýtat prečo v časti pod Kalváriou konkrétne ul Jilemnického a okolie nefunguje Mestský rozhlas už je to asi cca 19 rokov ako tu bývam tak nefunguje. Asi si to ešte nikto nevšimol .

Občan

Dobrý deň,

Mestský rozhlas je momentálne v útlme, pričom aj do budúcnosti plánujeme udržiavať a neskôr utlmovať len vybrané úseky. Dôvodom je zmena doby, vysoké náklady na údržbu a prevádzku rozhlasu a posun k modernejším kanálom zdieľania informácií, dostupným všetkým obyvateľom mesta bez ohľadu na lokalitu ich trvalého pobytu.
Na šírenie informácií pre dnes využíva Mesto Banská Štiavnica prednostne tradičné metódy (Štiavnické noviny, vitríny), ako aj moderné spôsoby (VIO TV, SMS infokanál, web stránka, sociálne siete). V krátkej budúcnosti plánujeme spustiť ďalší, nový spôsob šírenia informácií, dostupný každému občanovi. O jeho zavedení budeme informovať čoskoro.

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Rastislav Marko
vedúci odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Parkovanie a jeho povolovanie

Uverejnené:7. februára 2022

Chcem sa touto cestou "poďakovať za ľudský prístup " pri vydávaní permanentnej parkovacej karty na rok 2022. V roku 2022 mi vzniká nárok na starobný dôchodok, odídem zo Štiavnice do miesta trvalého pobytu (do Žiliny) a preto nepredpokladám svoje pôsobenie v meste Banská Štiavnica v druhej časti roka 2022. Vo svojej žiadosti o vydanie permanentnej parkovacej karty na tento rok, som tieto dôvody uviedol a požiadal som o preverenie možnosti vydania tejto karty na pol roka t.j. si zľavou 50%. Ešte raz "ďakujem za "pochopenie" a vyriešenie mojej žiadosti " - bola mi vydaná permanentná parkovacia karta na celý rok 2022 za plnú cenu 100€ - budem teda za 1. polrok čo ju budem ešte v Štiavnici využívať - platiť parkovné o 100% viac ako ostatní permanentne parkujúci. Ak cenník parkovania neobsahuje možnosť úpravy ceny parkovného pri rôznych objektívnych skutočnostiach žiadateľov(známych už v čase podania žiadosti) -odporúčam sa takými situáciami zaoberať resp. prerokovať ich podľa potreby vo vedení mesta. V súčasnom stave zdražovania (všetkého)- dôchodcu môže 50€ minúť aj zmysluplnejšie ako za parkovaciu kartu v Štiavnici , hoci je pol roka v úplne inom meste.

Jozef Pastorek, Poľnohospodárska 3 , B. Štiavnica

Dobrý deň pán Pastorek,

preverením Vášho podnetu bolo zistené, že parkovacia karta Vám bola vydaná v súlade s platným VZN č. 1/2020 Mesta Banská Štiavnica o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vyhradených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica vrátene dodatku č. 1.


Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

cesta od Povrazníka až po stavebniny Stavmat Horná Huta

Uverejnené:3. februára 2022

Chcem upozorniť na dezolátny stav cesty od Povrazníka po stavebnina Stavmat Horná Huta. Samá jama , katastrofálny stav . Cestu opravovali zhruba pred rokom ale tak nekvalitne , že po jednom mesiaci tieto diery na asfalte sa obnovili. Nekvalitná práca . Prosím Vás kedy sa vyrieši tento problém.

obyvatelia Hornej Huty

Dobrý deň,

o stave cesty od Povrazníka po stavebniny Stavmat Horná Huta sme informovaní. Celoplošná úprava cesty je plánovaná na rok 2022. S prácou sa začne ihneď ako to počasie dovolí.


Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta