Primátor mesta a orgány samosprávy si vyhradzujú právo neodpovedať na anonymné podnety, žiadosti o informácie, ktoré spadajú pod zákon č. 211/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a podnety obsahujúce slovné útoky a vulgarizmy.
Spracovávam...
ĎAKUJEME ZA PODNET
Nastala chyba :-(
Skúsiť znova ?

Triedenie odpadu

Uverejnené: 17. apríla 2024

Dobrý deň, chcel by som vyjadriť svoj názor a zároveň podnet ohľadom triedenia odpadu v meste Banská Štiavnica. Dňa 4.apríla 2024 bol uverejnený článok vyhodnotenia triedenia odpadu. Myslím si, že by bolo vhodné, aby občania, ktorí odpad separujú, boli zvýhodnení voči občanom, ktorí odpad neseparujú, nižšou cenou za komunálny odpad. Tak ako je to už v mnohých obciach a mestách na Slovensku. Spôsobov ako toto dosiahnuť je už dnes veľa. Verím, že sa pracovníci mesta Banská Štiavnica a pracovníci TS mesta s touto problematikou už budú v dohľadnej dobe zaoberať, aby sa znížilo množstvo KO, ktorý ide na skládku. Zároveň by sa znížila cena KO.

Marián Chladný

Dobrý deň p. Chladný, ďakujeme za podnet. Problematikou sledovania produkcie jednotlivých druhov komunálnych odpadov sa zaoberáme dlhodobo. Sledovať produkciu na úroveň domácností, aby bolo možné udeľovať úľavy alebo prejsť na množstvový systém zberu, vyžaduje nemalé finančné investície. Áno, systémy, ktoré to dokážu sledovať sú dnes už vytvorené a sú na dobrej úrovni. Vieme o nich a situáciu sledujeme. Aktuálne si mesto Banská Štiavnica nemôže dovoliť zaplatiť monitoring produkcie odpadov z vlastných prostriedkov, ale keď bude výzva na takéto systémy, je pravdepodobné, že sa do nej zapojíme, pokiaľ s tým bude vedenie mesta súhlasiť.

Ing. Miloš Veverka
Technické služby, m. p. Banská Štiavnica

Vláčik

Uverejnené: 15. apríla 2024

Do kedy bude vláčik obťažovať domácich na Dolnej ulici hulálaním a vycengúvaním? Okrem toho chodí dosť pomaly a nedá sa predbehnúť autom, na čo sa sťažujú najmä taxikári. Každý deň sa pomodlím, aby pršalo a vláčik nechodil.
Že vám takéto obťažovanie domácich stojí za tých 5.000 EUR, čo vláčik zaplatí do mestskej kasy.

Mario

Dobrý deň, mrzí nás že máte takýto negatívny postoj k prevádzke vláčika. Prevádzkovateľom je súkromný podnikateľ a mesto zo zákona nemôže zakázať prevádzkovať takúto turistickú atrakciu. Zároveň tak ako uvádzate, prevádzkovateľ prispieva do mestskej pokladne. Keďže Mesto Banská Štiavnica je aj turistickým mestom je veľký záujem aj o túto atrakciu zo strany návštevníkov.


Mgr. Peter Ernek
zástupca primátora mesta

Sediaci pracovník Technických služieb

Uverejnené: 3. apríla 2024

Nadriadeným Technických služieb nevadí ,že pracovník určený na čistenie mesta presedí pred wc pri bille na stoličke celú smenu, akoby už nebolo čo robiť?Všade samé špaky,znečistené zastávky,chodníky a pán zašitý buď vo vnútri pri obsluhe,alebo na stoličke pred zariadením.Opakuje sa to pravidelne!To je mestský podnik platený z rozpočtu mesta a nie kúpelné sanatórium,alebo sa mýlim?

Pavol

V týchto dňoch bola pracovníčka WC Billa na PN, z tohto dôvodu bola zastupovaná viacerými pracovníkmi TS. Z Vášho popisu mi nie je jasné o koho a kedy išlo. Pri tom zastupovaní sa mohol dotyčný vyskytovať pred WC úplne normálne.
WC Billa ideme v najbližšej dobe prestaviť na bezobslužnú prevádzku alebo celkom zrušiť z dôvodu ekonomickej nerentability.

Ing. Miloslav Filjač
riaditeľ Technických služieb, m. p.

Osvetlenie na Obrancov mieru a Na Mária šachtu

Uverejnené: 26. marca 2024

Chcela by som sa opytať z akého dôvodu začínate zapínať neskoro osvetlenie na uliciach Obrancov mieru a na Mária šachte.Vsade svetlá už svietia len na týchto adresách začne až okolo 20tej hodine.Ziadam aby osvetlenie na týchto adresách prebehlo normálne ako všade.Dalej aj žiadam o prešetrenie elektrických rozvodov osvetlenia lebo pri medike na začiatku je to na zabitie a môžu zachytiť deti ten kábel od osvetlenia a nedaj bože sa môže niečo stať.

Anonym

Dobrý deň.

Ovládanie verejného osvetlenia je cez súmrakový spínač a niekde je cez prepínacie hodiny. Takže nie všadiaľ sa jednotne zapína. Výšku rozvodov verejného osvetlenia si prekontrolujeme a ďakujeme za Váš podnet.

S pozdravom

Ing. Marian Zimmermann
MsÚ

Čistota

Uverejnené: 26. marca 2024

Dobrý deň, kedy už budú konečne vyzametané autobusové zastávky a priľahlé chodníky na autobusovom nástupišti na Križovatke od zimného posypu? Nestačí tam len zbierať smeti, veď sa tam premelie koľko cestujúcich a do kedy tam budeme chodiť po štrku a dýchať prach kým čakáme na autobus?

Oľga

Dobrý deň.

Veľmi pekne ďakujeme za podnet, ale zástavky a chodníky zametáme aj bez podnetu celý február 2024. Takže ideme to prekontrolovať znovu.

S pozdravom

Ing. Marian Zimmermann
MsÚ

Daňoví dlžníci

Uverejnené: 19. marca 2024

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či bude Mesto Banská Štiavnica vymáhať dlžoby od dlžníkov, ktorí tu majú zverejnené sumy a vyvážajú sa na luxusných limuzínach. Ďakujem

Marek L.

Mesto Banská Štiavnica zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa ust. § 52 Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „Daňový poriadok“) a teda jedná sa o daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

Potrebné je tiež uviesť, že Mesto vymáha aj daňové nedoplatky, ktoré nepodliehajú zverejneniu v zozname daňových dlžníkov zverejnenom na webovej stránke Mesta Banská Štiavnica a tiež sa považujú za daňové prípadne iné nedoplatky.

Mesto Banská Štiavnica vymáha daňové nedoplatky v zmysle Daňového poriadku prostredníctvom exekučného konania. V rámci postupu exekučného konania Mesto prihliada na viaceré rozhodujúce faktory, ktoré majú na exekúciu vplyv a to najmä na stav, či dlžník disponuje majetkom a v akom rozsahu, ďalej k vymáhaniu pristupuje spravidla od najstaršej pohľadávky a to s poukazom na plynutie premlčacej a prekluzívnej lehoty.

Počas výkonu exekúcie správca dane je povinný dodržiavať zásady daňového exekučného konania a prihliadať aj na inštitúty ako sú odloženie exekúcie a povolenie splátok za zákonom stanovených dôvodov.

Mesto uplatňuje nástroj vymáhania daňových nedoplatkov, pričom aj vzhľadom na vyššie uvedené pristupuje k vymáhaniu postupne u všetkých daňových dlžníkov, aj s prihliadnutím na prednostné vymáhanie daňových nedoplatkov.

Daňových dlžníkov Mesto posudzuje na základe evidencie daňových nedoplatkov, a teda skutočnosti, že subjekt má nedoplatok na daniach, prípadne inom poplatku. Z tohto hľadiska vymáha a bude i naďalej vymáhať nedoplatky rovnako u všetkých daňových dlžníkov.


Mgr. Bc. Martina Kováčiková
vedúca oddelenia správy majetku

ulica Ľudovíta Štúra

Uverejnené: 16. februára 2024

Dobrý deň , chcem sa zas po pár rokoch opýtať na katastrofálny stav ulice Ľudovíta Štúra ,že kedy sa začne konečne opravovať tento tankodrom ,alebo má mesto v pláne sa podielať na oprave áut ktoré sa tu neskutočne ničia.

Roman Bariš.

Dobrý deň pán Bariš,
na komplexnú rekonštrukciu ulice Ľudovíta Štúra má mesto spracovanú projektovú dokumentáciu. V prípade, že mestské zastupiteľstvo zaradí do rozpočtu mesta financie na túto rekonštrukciu ulice, bude zrealizovaná. Mesto postupne rekonštruuje miestne komunikácie s prihliadnutím na rozsah ich poškodenia, prípadne tie ktoré doteraz ani asfaltový povrch nemali a v rámci rozpočtových finančných možností.

Ing. Zuzana Kladivíková
vedúca odd. výstavby, ÚPaŽP

parkovanie drieňová

Uverejnené: 2. januára 2024

dobrý deň, na Drieňovej na ulici Straku sa veselo "stoličkuje"...zaberá parkovacie miesto stoličkami, aj po nedávnom incidente susedov, prosím o riešenie , ďakujem

Monika L.

Mestská polícia Banská Štiavnica danú vec riešila v zmysle zákona. Prípadné ďalšie porušenia záberu verejného priestranstva budú MsPo riešené v zmysle zákona.


Michal Kminiak
zástupca náčelníka MsPo

parkovanie Drieňová

Uverejnené: 2. januára 2024

pridávam špz vozidla, ktoré zaberá parkovacie miesto stoličkou BS278BC abia combi šedá

Monika L.

Mestská polícia Banská Štiavnica danú vec riešila v zmysle zákona. Prípadné ďalšie porušenia záberu verejného priestranstva budú MsPo riešené v zmysle zákona.


Michal Kminiak
zástupca náčelníka MsPo

Plaváreň

Uverejnené: 20. decembra 2023

Dobrý deň, strašne ma mrzí že sa ide zatvoriť plaváreň a wellness. Chodil som tam každý týždeň posledných 13 rokov aj na bazén aj do sauny. Je to obrovská škoda, že niet východiska ako by to mohlo byť financované a otvorené pre návštevníkov naďalej. Chodilo nás tam veľa, boli sme radi že v tomto meste máme aspoň niečo, kde môžeme takto zrelaxovať/zašportovať. Teraz sme prišli už aj o to. Je veľmi na škodu veci, že absolútne za celé roky neprebehla žiadna diskusia mesta s občanmi/verejnosťou, ako by si predstavovali služby plavárne, čo by bolo treba zlepšovať, aby tam chodilo viac návštevníkov. Komunikácia s poslancami detto, rozhodlo sa od stola. Prečo sa celé roky tam nezrekonštruovalo zakaždým počas letnej odstávky aspoň niečo, napr. jeden rok vestibul, druhý rok šatne... A iba sa hasili problémy za horúca. Fakt, týmto krokom je to pre obyvateľov, hlavne pre mladších ďalší dôvod, prečo z tohto mesta odísť a nebývať tu, keďže služby pre občanov sú asi druhoradé pred "turistami".

Vojtech Haring

Budova plavárne bola naprojektovaná v roku 1958 a spustená do prevádzky v roku 1968. Časť súčasnej technológie je ešte pôvodná, má 55 rokov. Celková rekonštrukcia plavárne sa odkladala od roku 1990, keď bola vyhotovená prvá jednoduchá projektová dokumentácia na celkovú rekonštrukciu. Dôvodom odkladu celkovej rekonštrukcie bol tlak verejnosti na zachovanie prevádzky. Súčasný technický stav už neumožňuje, realizáciu počas letnej odstávky, ale vyžaduje viac času.
Poslanci sa na svojom rokovaní rozhodli o dlho odkladanej celkovej rekonštrukcii, ktorá by zlepšila služby, ale aj ekonomiku prevádzky.


RNDr. Pavol Bačík, konateľ
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica

Neposypané a zľadovatelé komunikácie

Uverejnené: 6. decembra 2023

Dobrý deň.
Prosím aspoň o posypanie ulíc Železničiarskej a Staničnej + chodníka pre deti zo ZŠ Horáka od Tanadu po školu. (keď už to nebolo odhrnuté ešte keď sa dalo). Cesta z Drieňovej od Patraku po školu popri garážach je v hroznom zľadovatelom stave a každý deň tade chodia deti z Drieňovej do školy! Tiež chodník od Tanadu až po spodnú bránu ZŠ Horáka je totálny ľad a vôbec to nie je posypané !!!! Čakáme,kým si nejaké dieťa zlomí ruku alebo nohu ?!
Ďakujem.

Ing. Barbora Frenová

Vážená Ing. Barbora Frenová,

uvedené MK a chodníky sú v správe TS m.p., kde môžete svoje podnety priamo oznamovať na dispečerské číslo MT 00908 272630. Zimná údržba sa v tomto prípade oneskorila aj z toho dôvodu, že došlo k vážnej poruche na sypači. Aj napriek tomu Váš podnet bol odstúpený na Technické služby m.p. k okamžitému vybaveniu . Ostávam s pozdravom


JUDr. Gejza Volf
verejnoprospešné služby, MsÚ

Kúrenie Drieňová

Uverejnené: 14. novembra 2023

Dobrý večer.
Viete mi prosím zdôvodniť, prečo sa nekúri v bytoch na Drieňovej ? Je 22:40, 9.11.,radiatory naplno, ale zbytočne, keďže sú studené.

Ing. Barbora Frenová

Žiaden právny predpis neurčuje teplotu radiátora, ale vyhláška ministerstva hospodárstva stanovuje teplotu v jednotlivých miestnostiach bytov (21 °C s toleranciou -1, +3 °C).
V prípade, že teplota v miestnosti bytu klesne pod stanovenú hodnotu , je potrebné v prvom rade kontaktovať správcu bytového domu. Správca by mal skontrolovať rozvody v bytovom dome a ak nezistí vadu, mal by kontaktovať dodávateľa tepla. V čase od 22.00 do 5.00 môže byť obmedzená dodávka tepla s podmienkou, že sú dodržané predpísané teploty v miestnostiach.
Spoločnosť Bytová správa sa snaží dodržať predpísané teploty v bytoch a zároveň dodávať teplo tak, aby ušetrila náklady na teplo obyvateľom.
Pre ušetrenie nákladov na teplo odporúčam vetrať nárazovo a nastaviť si termohlavice a zbytočne neprekurovať. Keď človek odchádza z bytu nezatvárať regulátory na nulu, ale nechať aspoň temperovanie, prípadne vôbec neznižovať teplotu v byte.
V bytových domoch sa často stretávame s problémom tzv. apartmánových bytov Drieňová.
Byty slúžia na krátkodobý prenájom, väčšinu času je v nich v najlepšom prípade nastavené len temperovanie a tak sú vykurované susedmi.
Vyše dvadsaťpäť rokov bývam v jedinom nezateplenom bytovom dome na sídlisku Drieňová. Teplota v byte sa pohybuje väčšinou nad 23 stupňov a nikdy nepoklesla pod 20 stupňov Celzia.
Nepretržitú dodávku tepla sme začali v sobotu 11.11.2023, ale aj počas tohoto nepretržitého kúrenia sa teplota vykurovacieho média v noci znižuje na tzv. nočný útlm a pri týchto vonkajších teplotách v noci, ktoré sú tento rok vyššie ako v predchádzajúcich rokoch je to doslova teplota len o niečo málo vyššia, ako teplota tela.


PhDr. Pavel Bačík, konateľ
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica

Pomôžete?

Uverejnené: 25. októbra 2023

Dobrý deň
Blížia sa dušičky a cintoríny sa plnia , nielen ľudmi ale aj odpadom, pretože kontajnery , ktoré boli pred opravou cesty pod cintorínom sú dodnes nie vrátené na pôvodné miesto, hoci cesta je dávno hotová. Prejsť s odpadom pol kilometra a z evanjelického ešte ďalej, je pre starých a chorých ľudí dosť obtiažne. Tak sa smeti kopia pri plote. Naozaj ich nevrátite späť? Je dôležitejšie jedno parkovacie miesto alebo pomôcť desiatkam starších občanov. ?


Stanková

Vážená pani Stanková,
Technické služby, m. p. na základe pokynu pani primátorky rozviezli veľkokapacitné kontajnery po všetkých cintorínoch v meste, boli umiestnené čo najbližšie k vchodovým bránam cintorínov, aby návštevníci cintorínov mohli vyhadzovať resp. odhadzovať staré vence, kahance a pod.. Samozrejme nevynechali ani evanjelický cintorín. K sviatku Dušičiek bude publikovaný aj článok v Štiavnických novinách, kde budú uvedené všetky potrebné telefónne čísla na kompetentných pracovníkov mestského úradu.

JUDr. Gejza Volf
Verejnoprospešné služby, MsÚ

Invázna rastlina

Uverejnené: 17. októbra 2023

Dobrý deň. Chcel by som upozorniť na výskyt jednej z najinvazívnejších rastlín. Pri jej neodstránení hrozí majiteľovi pozemku pokuta do 3000 eur. Jedná sa o Pohánkovec japonský.
Zatiaľ, čo som postrehol, najväčšia zarastená plocha tejto inváznej rastliny je paradoxne na pozemku alebo pred pozemkom Technických služieb. Teda zrejme na pozemku mesta. Vytláča pôvodné druhy z teritória, znižuje biodiverzitu, rozbíja asfalt, betón, narúša základy budov, znehodnocuje stavebné parcely. Porastené pôdy majú vyšší obsah chemických prvkov (najmä draslíka a mangánu), ale aj zvýšený obsah organickej zložky, vody a živín. Korene a listy produkujú látku s alelolpatickým účinkom a tým znemožňujú rast iným rastlinným druhom. S pozdravom Greguss

Marek Greguss

Invázne dreviny pri Technických službách m.p. boli odstránené a budú pravidelne monitorované a priebežne mulčované. Rovnako tak budú odstránené aj na sídlisku Drieňová pri „Pátrovských schodoch“ .


RNDr. Zuzana Šušková
poverená vedením RR a MV

Chodník z Vodárenskej 13 do mesta

Uverejnené: 12. septembra 2023

Dobrý deň prajem .Chcela by som upozorniť a zároveň aj poprosiť o primeranejšiu starostlivosť o toto miesto najme o kosenie trávy ktorá
zasahuje až do stredu chodníka ,hoci toto tiež nie je v žiadnom prípade postačujúce nakoľko cestička je v dezolátnom stave. Tento chodník je zlou vizitkou
vedúcou do centra mesta .Ešte podotýkam že v roku 2023 kosenie zabezpečili 2krát obyvatelia príslušných obydlí sami . Vzhľadom na pokročilé ročné obdobie kedy už kosenie bude menej naliehavé by som prosila o zamyslenie sa nad úpravou chodníka na nadchádzajúce jesenné zimné obdobie .
Očakávam odpoveď s názorom na možné riešenie problému.
Ďakujem

Eva Luptáková

Uvedený podnet pani Luptákovej bol zaslaný na Technické služby m.p. na priamu realizáciu, chodník bude vykosený a podľa možností bude aj vysprávkovaný, aby bol pre chodcov čo najbezpečnejší.


JUDr. Gejza Volf
MsÚ, Verejnoprospešné služby

Kosenie

Uverejnené: 7. septembra 2023

Dobrý deň, veľmi by sme poprosili pokosiť svah za 120-bytovkou na ulici Križovatka. Každý rok to z mesta chodili kosiť, tento rok ešte ani raz a tráva je tam už veľmi vysoká a hromadia sa potom v nej smeti. Ďakujem aj v mene susedov.

Silvia Ďurčová


Podnet bol postúpený na priame vybavenie Technickým službám, m. p., Banská Štiavnica, ktoré zabezpečia vykosenie svahu za 12O bytovkou čo najskôr po Salamandrových dňoch.


JUDr. Gejza Volf
MsÚ, Verejnoprospešné služby

Nepokosena turisticka lokalita na Glanzenbergu

Uverejnené: 9. augusta 2023

Dobrý deň,
Chcel by som vas poprosiť o pokosenie navštevovanej turistickej lokality a vyhliadky na Glanzenbergu. Tráva je tam vyrastena povyše pásu a nie je to dobrá vizitka pre mesto a taktiež je tam vysoké riziko prenosu kliešťov. Rovnako sa tam zdržiavajú diviaky, ktoré v nočných hodinách vnikaju do priľahlých záhrad a pôsobia tam nemalé škody.
Za kladné vybavenie podnetu vopred ďakujem.

Ľuboš Haltmar

Dobrý deň,

podnet na vykosenie uvedenej lokality bol postúpený Technickým službám, m.p. na realizáciu vykosenia lokality Staré mesto.


JUDr. Gejza Volf
Verejnoprospešné služby, MsÚ

Nepokosena plaz na jazere Pocuvadlo

Uverejnené: 2. augusta 2023

Dobry den,

sme pravidelnymi navstevnikmi BS a okolia, ale tento rok ma bohuzial velmi zarazilo, ze sme prisli sa s detmi kupat na Pocuvadlo a okolie jazera, hlavne ta cast, kde sa clovek zlozi s dekou/hlavna plaz, je stale NEPOKOSENA. Ved staci malo, raz to pred sezonou pokosit a krasa. Hned to inac vyzera.
Vsade vo svete, kde chodime, su miesta kde si ma clovek lahnut/sadnut pokosene, ale tu clovek zaplati za parkovne, kupi si kadejake "mnamky", stankari ceny samozrejme pozvysovali – radi nechame peniaze v regione, ale aj stav okolia by mal tomu zodpovedat.
Lezim na deke a neviem, ci mi po nohe chodi hmyz alebo je to ta vysoka, nepokosena, teraz uz uschnuta, skareda trava.
Ano viem, nechavaju sa travy teraz nepokosene, beriem (drzi to vlhkost, je to miesto pre hmyz/vcely,,,), ale nie na takychto verejne vyuzivanych miestach.
Dakujem za kladne vyriesenie podnetu. S pozdravom ostava Lenka Pavlovicova z BB

Lenka Pavlovicova

Vážená pani Pavlovicová z BB,
pláž na Počúvadlianskom jazere bola tohto roku vykosená už dvakrát. Vami uvádzané dôvody boli zobraté do úvahy a bolo nariadené vykosenie pláže aj po tretí krát. Zmluvný partner vykonal vykosenie pláže a jej blízkeho okolia dna 2. 8. 2023 v odpoludňajších hodinách za účelom ďalšej spokojnej rekreácie pri jazere počas LTS. Mimochodom za parkovné nevyberá mesto ale vlastník pozemkov, kde sa nachádza parkovisko.


JUDr. Gejza Volf
verejnoprospešné služby, MsÚ

Občianske hliadky

Uverejnené: 1. augusta 2023

Dobrý deň, chcem sa opýtať či je pravda čo sa po meste hovorí, že od 1.8. majú vzniknúť občianske hliadky na Šobove, Povrazníku a Križovatke? Lebo to by bol veľmi dobrý krok, hlavne nech konečne dostriehnu na bezdomovcov, ktorý nechávajú taký neporiadok po sebe kde sedia, že to už nie je normálne. Ďakujem za odpoveď!

Adrián B.

Dobrý deň, Mesto Banská Štiavnica sa prihlásilo do výzvy o zriadenie rómskych občianskych hliadok, ktorá bola odoslaná minulý týždeň. Akonáhle nám príde schválená žiadosť budú zriadené dve hliadky, ktoré je možné využiť aj na Váš podnet.


PhDr. Peter Šemoda
Náčelník MsPo

otázka

Uverejnené: 1. augusta 2023

Už som sem písala asi päť krát.Aj na čiernu skrinku,aj predtým čo boli podnety ,aj tu.Prečo stále parkujú na Dolnej ulici tam,kde je značka zákaz státia.Mestská polícia chodí z tade veľa krát,keď idú zaviesť priamo domov ženu,ktorá robí na MsÚ.Pred časom ste mi napísali,keď som napísala prvý krát do čiernej skrinkyže už tam nebudú.Len keď opravovali panelák,tak posunuli odpadkový kôš a veselo zaparkujú.Niekedy aj tri autá.Či je zima,či leto.Ak mi niekto vôbec odpovie.

Zuzana Suchá

Dobrý deň, mestská polícia na podnet občanov už viackrát riešila parkovanie na ulici Dolnej. V prípade, že budete mať konkrétny podnet na vozidlo, ktoré parkuje na ulici Dolnej neoprávnene, alebo v zákaze zavolajte nám na linku 159 a my prídeme ten priestupok vyriešiť. Zaručujeme Vám, že Vaše meno nebude nikomu zverejnené. Poprosili by sme o bližšiu informáciu, o ktoré miesto sa jedná, kde tieto vozidlá parkujú. Za spoluprácu ďakujeme.
S pozdravom


PhDr. Peter Šemoda
Náčelník MsPo