A A A

poslanec

Domovposlanec
Mgr. Mikuláš Pál

Mgr. Mikuláš Pál

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Martin Macharik

Mgr. Martin Macharik

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Štefan Mičura

Štefan Mičura

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

JUDr. Dušan Lukačko

JUDr. Dušan Lukačko

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Helena Koťová

Helena Koťová

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Peter Ernek

Mgr. Peter Ernek

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Ľubomír Barák

Ľubomír Barák

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

RNDr. Pavel Bačík

RNDr. Pavel Bačík

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1