A A A

poslanec

Domovposlanec
Ing. Marián Zimmermann

Ing. Marián Zimmermann

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

JUDr. Gejza Volf

JUDr. Gejza Volf

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

Mgr. Mikuláš Pál

Mgr. Mikuláš Pál

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Ing. Matej Michalský

Ing. Matej Michalský

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

Mgr. Martin Macharik

Mgr. Martin Macharik

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Štefan Mičura

Štefan Mičura

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 3

JUDr. Dušan Lukačko

JUDr. Dušan Lukačko

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Helena Koťová

Helena Koťová

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

Mgr. Milan Kabina

Mgr. Milan Kabina

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.2

Mgr. Peter Ernek

Mgr. Peter Ernek

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Ing. Ján Čamaj

Ing. Ján Čamaj

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Ľubomír Barák

Ľubomír Barák

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

RNDr. Pavel Bačík

RNDr. Pavel Bačík

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2