0-eurová bankovka venovaná 30. výročiu zápisu Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO čoskoro v predaji


Mesto Banská Štiavnica vydáva 0-eurovú bankovku pri príležitosti 30. výročia zápisu Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (1993 – 2023). Bankovka bude v predaji od 9. 6. 2023 výlučne v Informačnom centre mesta Banská Štiavnica na Nám. sv. Trojice za cenu 3,- €.

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...