Články

12. júna 2024
Miestne referendum 29.6.2024

Miestne referendum sa bude konať v sobotu dňa 29.6.2024 od 7:00 hod. do 20:00 hod. s nasledovnou o...

12. júna 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konan...

11. júna 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...

6. júna 2024
Dopravné obmedzenia v centre Banskej Štiavnice počas podujatí

Kultúrne a športové podujatia realizované v centre Banskej Štiavnice prinesú opäť dopravné obmedzenia.

20. mája 2024
Podkrovie plné poézie – pozvánka

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici srdečne pozýva milovníkov umenia na májové stretnutie v podkro...

2. mája 2024
Odstraňujte burinu – výzva OÚ

Oznam Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na ús...

26. apríla 2024
Malý a Cestný beh Trate mládeže

Cestný beh Trate mládeže a Malý beh Trate mládeže je športové podujatie, ktoré je venované deťom, mládeži a dospelým.

26. apríla 2024
IDS BBSK informuje

IDS BBSK informuje, že od 1. 2. 2024 sa v regionálnej autobusovej doprave cestuje s novým syst...

4. apríla 2024
Prekročili sme hranicu 60% triedenia odpadu!

Po úspešnom roku 2022, kedy sme prvýkrát viac odpadov vytriedili a zrecyklovali ako poslali na sklá...

26. marca 2024
Stop vypaľovaniu trávy

25. marca 2024
Vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s medveďom

V spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územ...

5. marca 2024
Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, z dôvodu informovanosti chovateľov ošíp...

5. marca 2024
Informácie ku komunálnym odpadom

Komunálne odpady – úroveň vytriedenia, nariadenia, štatistiky, rozhodnutia

28. februára 2024
Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov – upozornenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, z dôvodu informovanosti chovateľov ošíp...

23. februára 2024
Harmonogram orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2023/2024

Čistenie mesta po zimnej údržbe 2023/2024 bude prebiehať postupne v závislosti od poveternostných po...

15. februára 2024
Od budúceho utorka bude možné zaplávať si v škole Guliver

Vážení obyvatelia a návštevníci nášho mesta, Mesto Banská Štiavnica muselo pristúpiť z dôvodu neúmer...

1. februára 2024
Integrovaný systém v prímestských autobusoch BBSK štartuje naostro

Po mesiaci mobility, kedy ľudia v prímestských autobusoch v Banskobystrickom samosprávnom kraji ces...

24. januára 2024
Ceny parkovného v meste sa zvýšili

Dňa 7. 12.2023 mestské zastupiteľstvo uznesením č. 165/2023 schválilo Dodatok č. 2 k VZN Mesta Bansk...

16. januára 2024
Poďakovanie Fondu na podporu umenia za finančnú podporu mestskej knižnice v roku 2023

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici získala v r. 2023 vďaka dvom úspešným projektom finančné prostr...

15. januára 2024
Rozpočet mesta pre rok 2024 a výhľadovo pre roky 2025 a 2026 bol mestským zastupiteľstvom schválený

Na ostatnom MsZ, konanom dňa 7. 12. 2023 poslanci MsZ okrem iných dôležitých bodov prerokovali a sc...