A A A

Články

DomovČlánky
29. marca 2023

Mestská knižnica oznamuje

Mestská knižnica oznamuje, že 31.3.2023 v piatok bude pre verejnosť otvorená len do 15.00hod. z dôv...

Čítaj ďalej
27. marca 2023

Dobrovoľná zbierka

Mesto Banská Štiavnica na základe uznesenia MsZ č. 36/2023 zo dňa 24.3.2023 vyhlasuje dobrovoľnú zbi...

Čítaj ďalej
27. marca 2023

Deň otvorených dverí a zápis do MŠ 1.mája.

Pozývame vás na deň otvorených dverí MŠ 1.mája a zápis.

Čítaj ďalej
27. marca 2023

Usmernenie k prijímaniu detí na výchovu a vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica na školský rok 2023/2024.

Na výchovu a  vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšeni...

Čítaj ďalej
24. marca 2023

Odvolanie mimoriadnej situácie

Primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková odvoláva dňa 24. 3. 2023 o 13:00 hod. mimor...

Čítaj ďalej
24. marca 2023

V Banskej Štiavnici sa bude natáčať film

V dňoch 5. a 6. apríla 2023 bude v meste Banská Štiavnica prebiehať natáčanie celovečerného filmu Vo...

Čítaj ďalej
22. marca 2023

Informačné centrum mesta oznamuje

Oznamujeme obyvateľom a návštevníkom mesta, že Informačné centrum mesta Banská Štiavnica, ktoré sídl...

Čítaj ďalej
22. marca 2023

Verejná zbierka na obnovu objektov poškodených sobotnajším požiarom

Radi by sme informovali všetkých, ktorí majú záujem finančne podporiť obnovu ničivým požiarom poškod...

Čítaj ďalej
22. marca 2023

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje

Na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0119/2023 s účinnosťou od 1.3.2023  došlo k zmene  ceny vodného a sto...

Čítaj ďalej
21. marca 2023

Oznam

Oznamujeme obyvateľom a návštevníkom mesta, že Radničné námestie a pravá strana Námestia sv. Trojice...

Čítaj ďalej
20. marca 2023

Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov

S príchodom prvých jarných, teplých a slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku príroda. Človek ta...

Čítaj ďalej
20. marca 2023

Plavecké preteky

Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a ná...

Čítaj ďalej
17. marca 2023

Historická knižná väzba a jej reštaurovanie

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici ponúka zaujímavé podujatie s názvom HISTORICKÁ KNIŽNÁ VäZBA A J...

Čítaj ďalej
14. marca 2023

Salamandrové trhy 2023

Oznamujeme záujemcom o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na príležitostnom trhu, ktorý sa k...

Čítaj ďalej
13. marca 2023

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Mesto Banská Štiavnica oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí na plnenie  povinnej školske...

Čítaj ďalej
2. marca 2023

Rekonštrukcia elektrického vedenia

Práce potrvajú približne mesiac. Nezaobídu sa bez rozsiahlejších odstávok elektriny a dopravných obm...

Čítaj ďalej
14. februára 2023

Štatistický úrad informuje

Štatistický úrad SR informuje o zriadení webového sídla s vybranými údajmi zo Sčítania obyvateľov, d...

Čítaj ďalej
9. februára 2023

Oznam o výberovom konaní

Obec Svätý Anton poskytovateľ KC Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton č. 628 vyhlasuje výberové konanie n...

Čítaj ďalej
3. februára 2023

Odborná správa od certifikovaných arboristov ku drevinám navrhnutých na asanáciu v Hornej botanickej záhrade pri SOŠL v Banskej Štiavnici

Správa podrobne pojednáva o jednotlivých dôvodoch, ktoré viedli k asanácií drevín v mesiaci decembe...

Čítaj ďalej