Aukčná výstava Modrá ako voda


1.5.2023 bola otvorená benefičná výstava Modrá ako voda, z ktorej výťažok poputuje vďaka autorom na pomoc Banskej Štiavnici prostredníctvom verejnej zbierky.

Diela budú vystavené do konca mája v priestoroch Kultúrneho centra, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica.

Kompletnú fotogalériu aj s cenami diel nájdete po kliknutí na tento link.

Rezervovať alebo zakúpiť nepredané diela, prípadne získať bližšie informácie o nich môžete prostredníctvom e-mailovej adresy: kultura@banskastiavnica.sk.

Foto © Ján Petrík

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...