Ceny parkovného v meste sa zvýšili


Dňa 7. 12.2023 mestské zastupiteľstvo uznesením č. 165/2023 schválilo Dodatok č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na území mesta Banská Štiavnica, čím od 30. 12. 2023 nastali zmeny týkajúce sa parkovania v našom meste.

Viac sa dočítate v priloženom súbore.

Ceny parkovného
Formát Pdf
Stiahnuť

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...