Dobrovoľná zbierka


Mesto Banská Štiavnica na základe uznesenia MsZ č. 36/2023 zo dňa 24.3.2023 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku s názvom ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV NIČIVÉHO POŽIARU V BANSKEJ ŠTIAVNICI.

Č. transparentného účtu, na ktorý môžete posielať príspevky:

SK54 0200 0000 0047 6069 8059

🧡Ď A K U J E M E 🧡

Návrh na rozdelenie vyzbieraných finančných prostriedkov pre jednotlivých vlastníkov predloží primátorka mesta na rokovanie MsZ v Banskej Štiavnici a zverejní tieto údaje na úradnej tabuli mesta, webovom sídle mesta a v mestskej tlači.

 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Formát Pdf
Stiahnuť

Podobné články

27. februára 2024
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

Dňa 23. 3. 2024 sa uskutočnia Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Pre účely volebnej kampane sú z...

23. februára 2024
Harmonogram orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2023/2024

Čistenie mesta po zimnej údržbe 2023/2024 bude prebiehať postupne v závislosti od poveternostných po...

22. februára 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v...

17. februára 2024
Spoznaj stredné školy v Banskej Štiavnici

Pozývame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich zákonných zástupcov 5.3.2024 o 16:30 do ZŠ Jozefa Kollára na stretnutie o ponuke stredných škôl.