A A A

Dobrovoľná zbierka

DomovČlánkyDobrovoľná zbierka
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:11. apríla 2023

Mesto Banská Štiavnica na základe uznesenia MsZ č. 36/2023 zo dňa 24.3.2023 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku s názvom ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV NIČIVÉHO POŽIARU V BANSKEJ ŠTIAVNICI.

Č. transparentného účtu, na ktorý môžete posielať príspevky:

SK54 0200 0000 0047 6069 8059

🧡Ď A K U J E M E 🧡

Návrh na rozdelenie vyzbieraných finančných prostriedkov pre jednotlivých vlastníkov predloží primátorka mesta na rokovanie MsZ v Banskej Štiavnici a zverejní tieto údaje na úradnej tabuli mesta, webovom sídle mesta a v mestskej tlači.

 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
formát pdf
Stiahnuť