Dobrovoľná zbierka


Mesto Banská Štiavnica na základe uznesenia MsZ č. 36/2023 zo dňa 24.3.2023 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku s názvom ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV NIČIVÉHO POŽIARU V BANSKEJ ŠTIAVNICI.

Č. transparentného účtu, na ktorý môžete posielať príspevky:

SK54 0200 0000 0047 6069 8059

🧡Ď A K U J E M E 🧡

Návrh na rozdelenie vyzbieraných finančných prostriedkov pre jednotlivých vlastníkov predloží primátorka mesta na rokovanie MsZ v Banskej Štiavnici a zverejní tieto údaje na úradnej tabuli mesta, webovom sídle mesta a v mestskej tlači.

 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Formát Pdf
Stiahnuť

Podobné články

12. júna 2024
Miestne referendum 29.6.2024

Miestne referendum sa bude konať v sobotu dňa 29.6.2024 od 7:00 hod. do 20:00 hod. s nasledovnou o...

12. júna 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konan...

11. júna 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...

6. júna 2024
Dopravné obmedzenia v centre Banskej Štiavnice počas podujatí

Kultúrne a športové podujatia realizované v centre Banskej Štiavnice prinesú opäť dopravné obmedzenia.