A A A

Dôležité upozornenie – Pomoc Ukrajine

DomovČlánkyDôležité upozornenie – Pomoc Ukrajine
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:25. októbra 2022

Od 1. októbra 2022 platí novela nariadenia č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca (príloha). Menila sa výška príspevku pri poskytovaní ubytovania v bytovom priestore a limity za počet obytných miestností. Na stránke https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie sú zverejnené už nové informácie aj s novými výkazmi a prehľadom. Menila sa len suma pri poskytovaní ubytovania v bytovom priestore, nič  iné sa vo výkazoch a prehľadoch nemenilo.

Nariadenie vlády SR 315 2022 - príspevok novela
formát pdf
Stiahnuť