Dotazník pre obyvateľov mesta


Vážení obyvatelia,

Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica na roky 2025 – 2035. Aby bolo možné optimálne nastaviť aktivity potrebné na rozvoj mesta v nasledujúcom období, je potrebné poznať potreby a názory obyvateľov na to, čo je potrebné v meste zlepšiť, rozvíjať, do čoho investovať, čo nové priniesť.

V tejto súvislosti sme pre vás pripravili dotazník, prostredníctvom ktorého sa môžete vyjadriť, v ktorých oblastiach sa mesto potrebuje rozvíjať a naopak, aké sú jeho silné stránky. Dotazník nájdete na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctmmZ5u2gbwPMa7eV19tDr71oiwAoVzuSixkO4ouFVuI7KfA/viewform?usp=sf_link

Dotazník je potrebné vyplniť v termíne do 15. 7. 2024. Tešíme sa na všetky odpovede a ďakujeme za spoluprácu!

Podobné články

20. júna 2024
Oznam mestskej knižnice

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici oznamuje svojim používateľom, že v letných mesiacoch júl a augu...

18. júna 2024
Pozvánka

Srdečne pozývame milovníkov umeleckého slova na júnové Podkrovie plné poézie, ktoré sa uskutoční dňa...

12. júna 2024
Miestne referendum 29.6.2024

Miestne referendum sa bude konať v sobotu dňa 29.6.2024 od 7:00 hod. do 20:00 hod. s nasledovnou o...

12. júna 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konan...