A A A

Fotoreportáž: Prezidentka v Banskej Štiavnici

DomovČlánkyFotoreportážFotoreportáž: Prezidentka v Banskej Štiavnici
Autor:Ján Petrik Kategórie: Fotoreportáž Uverejnené:8. júna 2023

PREZIDENTKA V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Celá fotoreportáž tu.


– V stredu 7. júna 2023 navštívila mesto Banská Štiavnica v rámci pracovného výjazdu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

 

– S vedením mesta diskutovala o riešení aktuálnej situácie po ničivom požiari, ktorý 18. marca 2023 vypukol v historickom centre mesta a o postupe prác pri obnove požiarom postihnutých pamiatok a budov.

 

– Primátorka mesta Nadežda Babiaková prezidentke popísala všetky kroky, ktoré od požiaru vykonala pre získanie finančných prostriedkov, a to nielen pre Mesto, ale aj pre súkromných vlastníkov. Prezidentka prisľúbila mestu podporu pri predkladaní materiálov na rokovania vlády. Jednou z tém diskusie bolo aj financovanie lokalít svetového dedičstva UNESCO na Slovensku. Prezidentka súhlasila s primátorkou, že lokalitám SD UNESCO by pomohlo lepšie technické vybavenie proti živelným pohromám, a to konkrétne hasičská technika. „Štiavnica síce patrí Štiavničanom, ale je to také unikátne miesto a mesto na Slovensku, že je povinnosťou štátu v tejto situácii prispieť k obnove. Každá kríza aj tragická udalosť môže byť zároveň príležitosťou na nový začiatok. Verím, že aj Banskej Štiavnici sa podarí túto situáciu využiť a posunúť úroveň sanácie, rekonštrukcie, vrátane protipožiarnych opatrení, na novú, vyššiu úroveň,“ vyhlásila prezidentka.

 

– Na rokovaní s prezidentkou boli prítomní aj zástupca primátorky mesta Peter Ernek, poverená zastupovaním prednostky MsÚ Henrieta Godová, riaditeľka Slovenského banského múzea Zuzana Denková, riaditeľ Slovenského banského archívu Peter Konečný a generálny riaditeľ Pamiatkového úradu SR Pavol Ižvolt.

 

– Primátorka mesta Nadežda Babiaková po rokovaní na Radnici odovzdala prezidentke dar – plastiku s tematikou mesta Banská Štiavnica od akademického sochára Vladimíra Oravca a publikácie Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva UNESCO, Banskoštiavnický Salamander, 250 rokov založenia Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici a Chvála zberateľstvu. Prezidentka navštívila drevený banskoštiavnický betlehem a maketu mesta architekta Petra Chovana.

 

– V rámci prehliadky poškodených budov na Námestí sv. Trojice sa stretla aj s dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali pri záchrane zbierok z Galérie J. Kollára, Slovenského banského archívu a Antikvariátiku. „Ďakujem Štiavničanom, že svojou odvahou a spolupatričnosťou zachránili pred ničivým požiarom cenné exponáty pre nás všetkých a pre ďalšie generácie. Už len toto samotné je cennosťou,“ poďakovala všetkým dobrovoľníkom.

 

– Prezidentka si pozrela poškodené budovy – Szitnayovský dom, v ktorom sídlila Základná umelecká škola, objekt kultúrneho centra Eleuzína a Berggericht.

 

– Po prehliadke poškodených budov sa v Galérii J. Kollára uskutočnila beseda s majiteľmi požiarom poškodených budov. Prezidentka sa počas diskusie pýtala majiteľov poškodených budov, ako hodnotia spektrum okolností po požiari – kroky vlády, reakcie širšej verejnosti či postoje poisťovní. „Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí s nami súcitili a sú tu medzi nami, špeciálne obrovský výkon pani primátorky. Sú dva svety – jeden mediálny, to čo vidíme v médiách, kto sa prezentuje, čo zachraňuje a kto v skutočnosti zachraňuje. Pani primátorka v médiách nie je, niekedy tam ani nie je pripustená, ale obrovskú prácu vykonala,“ skonštatoval Igor Brossmann ako jeden z vlastníkov budovy Banky lásky, v ktorej požiar vznikol. Slavomír Adamský, jeden z vlastníkov meštianskeho domu, v ktorom sídlila reštaurácia a pizzeria tiež poďakoval primátorke. „Snaží sa stále nájsť riešenia ako pomôcť,“ povedal. Primátorka Nadežda Babiaková zdôraznila, že veci treba spoločne riešiť: „Tak ako sme spoločne trpeli v ten deň požiaru a po ňom, treba veci spoločne vyriešiť aj teraz.“ Na budúcotýždňové rokovanie vlády by mal ísť materiál na schválenie finančnej čiastky aj v prospech súkromných vlastníkov. „Máme za sebou obdobie kríz, ťažké roky – aj kríz vonku, aj vnútropolitických, ale keď sa vo vašich príbehoch zbehne to, že vám dá Covid zabrať, že ste svoje prevádzky museli limitovať, do toho príde požiar, nehovoriac o inflácii a energetickej kríze, tak je to ťažký mix,“ povedala majiteľom poškodených budov prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá zdôraznila, že potrebujeme nový nádych a novú nádej, ktorú v meste Banská Štiavnica počas svojej návštevy stretla. Mala príjemný pocit z reakcií na Slovensku, či už zo zbierok, koncertov alebo inej podpory. „Vaša – naša Štiavnica. Je to síce vaše mesto, ale tou unikátnosťou, každý kto je navštívil, máme k nej osobitý vzťah,“ povedala prezidentka.

 

– Návštevu ukončila s prísľubom, že ak by v rámci svojich kompetencií mohla pomôcť niečo vypracovať/pripraviť, veľmi rada tak urobí a keď jej to čas dovolí, mesto opäť rada navštívi.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri organizovaní stretnutia.


Foto: Ján Petrík ml.