Fotoreportáž: Prezidentka v Banskej Štiavnici


PREZIDENTKA V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Celá fotoreportáž tu.


– V stredu 7. júna 2023 navštívila mesto Banská Štiavnica v rámci pracovného výjazdu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

 

– S vedením mesta diskutovala o riešení aktuálnej situácie po ničivom požiari, ktorý 18. marca 2023 vypukol v historickom centre mesta a o postupe prác pri obnove požiarom postihnutých pamiatok a budov.

 

– Primátorka mesta Nadežda Babiaková prezidentke popísala všetky kroky, ktoré od požiaru vykonala pre získanie finančných prostriedkov, a to nielen pre Mesto, ale aj pre súkromných vlastníkov. Prezidentka prisľúbila mestu podporu pri predkladaní materiálov na rokovania vlády. Jednou z tém diskusie bolo aj financovanie lokalít svetového dedičstva UNESCO na Slovensku. Prezidentka súhlasila s primátorkou, že lokalitám SD UNESCO by pomohlo lepšie technické vybavenie proti živelným pohromám, a to konkrétne hasičská technika. „Štiavnica síce patrí Štiavničanom, ale je to také unikátne miesto a mesto na Slovensku, že je povinnosťou štátu v tejto situácii prispieť k obnove. Každá kríza aj tragická udalosť môže byť zároveň príležitosťou na nový začiatok. Verím, že aj Banskej Štiavnici sa podarí túto situáciu využiť a posunúť úroveň sanácie, rekonštrukcie, vrátane protipožiarnych opatrení, na novú, vyššiu úroveň,“ vyhlásila prezidentka.

 

– Na rokovaní s prezidentkou boli prítomní aj zástupca primátorky mesta Peter Ernek, poverená zastupovaním prednostky MsÚ Henrieta Godová, riaditeľka Slovenského banského múzea Zuzana Denková, riaditeľ Slovenského banského archívu Peter Konečný a generálny riaditeľ Pamiatkového úradu SR Pavol Ižvolt.

 

– Primátorka mesta Nadežda Babiaková po rokovaní na Radnici odovzdala prezidentke dar – plastiku s tematikou mesta Banská Štiavnica od akademického sochára Vladimíra Oravca a publikácie Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva UNESCO, Banskoštiavnický Salamander, 250 rokov založenia Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici a Chvála zberateľstvu. Prezidentka navštívila drevený banskoštiavnický betlehem a maketu mesta architekta Petra Chovana.

 

– V rámci prehliadky poškodených budov na Námestí sv. Trojice sa stretla aj s dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali pri záchrane zbierok z Galérie J. Kollára, Slovenského banského archívu a Antikvariátiku. „Ďakujem Štiavničanom, že svojou odvahou a spolupatričnosťou zachránili pred ničivým požiarom cenné exponáty pre nás všetkých a pre ďalšie generácie. Už len toto samotné je cennosťou,“ poďakovala všetkým dobrovoľníkom.

 

– Prezidentka si pozrela poškodené budovy – Szitnayovský dom, v ktorom sídlila Základná umelecká škola, objekt kultúrneho centra Eleuzína a Berggericht.

 

– Po prehliadke poškodených budov sa v Galérii J. Kollára uskutočnila beseda s majiteľmi požiarom poškodených budov. Prezidentka sa počas diskusie pýtala majiteľov poškodených budov, ako hodnotia spektrum okolností po požiari – kroky vlády, reakcie širšej verejnosti či postoje poisťovní. „Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí s nami súcitili a sú tu medzi nami, špeciálne obrovský výkon pani primátorky. Sú dva svety – jeden mediálny, to čo vidíme v médiách, kto sa prezentuje, čo zachraňuje a kto v skutočnosti zachraňuje. Pani primátorka v médiách nie je, niekedy tam ani nie je pripustená, ale obrovskú prácu vykonala,“ skonštatoval Igor Brossmann ako jeden z vlastníkov budovy Banky lásky, v ktorej požiar vznikol. Slavomír Adamský, jeden z vlastníkov meštianskeho domu, v ktorom sídlila reštaurácia a pizzeria tiež poďakoval primátorke. „Snaží sa stále nájsť riešenia ako pomôcť,“ povedal. Primátorka Nadežda Babiaková zdôraznila, že veci treba spoločne riešiť: „Tak ako sme spoločne trpeli v ten deň požiaru a po ňom, treba veci spoločne vyriešiť aj teraz.“ Na budúcotýždňové rokovanie vlády by mal ísť materiál na schválenie finančnej čiastky aj v prospech súkromných vlastníkov. „Máme za sebou obdobie kríz, ťažké roky – aj kríz vonku, aj vnútropolitických, ale keď sa vo vašich príbehoch zbehne to, že vám dá Covid zabrať, že ste svoje prevádzky museli limitovať, do toho príde požiar, nehovoriac o inflácii a energetickej kríze, tak je to ťažký mix,“ povedala majiteľom poškodených budov prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá zdôraznila, že potrebujeme nový nádych a novú nádej, ktorú v meste Banská Štiavnica počas svojej návštevy stretla. Mala príjemný pocit z reakcií na Slovensku, či už zo zbierok, koncertov alebo inej podpory. „Vaša – naša Štiavnica. Je to síce vaše mesto, ale tou unikátnosťou, každý kto je navštívil, máme k nej osobitý vzťah,“ povedala prezidentka.

 

– Návštevu ukončila s prísľubom, že ak by v rámci svojich kompetencií mohla pomôcť niečo vypracovať/pripraviť, veľmi rada tak urobí a keď jej to čas dovolí, mesto opäť rada navštívi.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri organizovaní stretnutia.


Foto: Ján Petrík ml.

Podobné články

12. júna 2024
Miestne referendum 29.6.2024

Miestne referendum sa bude konať v sobotu dňa 29.6.2024 od 7:00 hod. do 20:00 hod. s nasledovnou o...

12. júna 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konan...

11. júna 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...

6. júna 2024
Dopravné obmedzenia v centre Banskej Štiavnice počas podujatí

Kultúrne a športové podujatia realizované v centre Banskej Štiavnice prinesú opäť dopravné obmedzenia.