Malý a Cestný beh Trate mládeže


Na prelome mája a júna 2024 sa uskutočnil tradičný pretek spojený s Traťou mládeže. Cestný beh Trate mládeže a Malý beh Trate mládeže je športové podujatie, ktoré je venované deťom, mládeži a dospelým, ktorí majú možnosť si už viac ako 40 rokov preveriť svoje schopnosti a limity v behu v rôznych kategóriách.

Ffotoreportáže z pretekov si môžete prezrieť tu:

 

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...