Manažment plánu lokality UNESCO.


Manažment plánu lokality UNESCO.

Manažment plánu lokality UNESCO – váš názor na ochranu pamiatok a turistický ruch je dôležitý.

Mesto Banská Štiavnica získalo pre rok 2022 finančnú dotáciu od Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.3  na projekt: Aktualizácia Manažment plánu lokality UNESCO „Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí“ – 1. etapa.

Cieľom projektu je vypracovanie aktualizácie Manažment plánu lokality UNESCO „Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí“. Manažment plán bol vypracovaný v rokoch 2009 – 2010. Vzhľadom na uplynutie času a rôznych zmien vo vnímaní svetového dedičstva a jeho ochrany je potrebné manažment plán aktualizovať a prispôsobiť súčasným potrebám a trendom so zreteľom na rozvoj udržateľného cestovného ruchu, ako aj zachovania jedinečnej hodnoty lokality svetového dedičstva.

Obyvatelia mesta – dospelí aj mládež a návštevníci mesta budú mať v najbližšom období  možnosť zapojiť sa do prieskumu, ktorého cieľom  zistiť objektívne  informácie a postoje k ochrane kultúrneho dedičstva a rozvíjajúceho sa turistického ruchu.

Samospráva na základe výsledkov prieskumov, ktorých výsledky budú zverejnené, bude plánovať a realizovať  opatrenia pre zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta.

Podrobnosti o zahájení prieskumov budú zverejnené na webovej a FB stránke mesta. 

Podobné články

19. apríla 2024
Listový festival – uzávierka súťaže

OZNAM Z MESTSKEJ KNIŽNICE Oznamujeme záujemcom literárno-výtvarnej súťaže Listový festival, ktorá sa...

19. apríla 2024
PODKROVIE PLNÉ POÉZIE v MsK- klube Rubigall

Srdečne pozývame milovníkov umenia na 1. z pripravovaných literárnych stretnutí so spoločným názvom...

18. apríla 2024
O pohár primátorky Banskej Štiavnice

Rybárske preteky dospelých „O pohár primátorky Banskej Štiavnice“ , ktoré sa budú konať v sobotu 11. mája 2024 na Počúvadlianskom jazere.

17. apríla 2024
Zápis a deň otvorených dverí MŠ Bratská

.