Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách


25. november je Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách. Pri tejto príležitosti sa Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom zapojilo do kampane zameranej na problematiku násilia na ženách, s cieľom zvyšovať informovanosť a právne povedomie v tejto oblasti.

Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú za následok telesnú, sexuálnu, duševnú ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.

Násilie sa najčastejšie vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch, pričom násilník zvykne svoju obeť izolovať od priateľov, rodiny a okolitého prostredia.

V prípade, ak ste obeťou násilia, alebo máte podozrenie, že vo vašom okolí dochádza k násiliu oznámte túto skutočnosť na polícii 158, alebo linke tiesňového volania 112.  Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie je 0800 212 212.

OR PZ v Žiari nad Hronom

Podobné články

12. júna 2024
Miestne referendum 29.6.2024

Miestne referendum sa bude konať v sobotu dňa 29.6.2024 od 7:00 hod. do 20:00 hod. s nasledovnou o...

12. júna 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konan...

11. júna 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...

6. júna 2024
Dopravné obmedzenia v centre Banskej Štiavnice počas podujatí

Kultúrne a športové podujatia realizované v centre Banskej Štiavnice prinesú opäť dopravné obmedzenia.