Návrh komunitného plánu sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb


Vážení občania,

Mesto Banská Štiavnica má spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 – 2027. Do tvorby komunitného plánu ste sa mali možnosť zapojiť aj Vy, prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorý prebiehal v čase od 19.01.2023 do 03.02.2023. Vaše podnety, návrhy boli zapracované do samotných cieľov a priorít komunitného plánu, kde sú stanovené reálne ciele, ktoré chceme v priebehu monitorovacieho obdobia v oblasti sociálnych služieb naplniť. V zmysle § 83 ods. 4 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, obec a vyšší územný celok sú povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu. Návrh komunitného plánu je v súčasnosti predložený na verejnú diskusiu a pre záujemcov je k dispozícii na internetovej stránke mesta a fyzicky na Mestskom úrade v Klientskom centre pre občana, v čase úradných hodín. Vaše pripomienky môžete poslať písomne na adresu Mestského úradu, elektronickou poštou na e-mail: eva.greganova@banskastiavnica.sk, alebo osobne podať v Klientskom centre MsÚ. Verejná diskusia sa uskutoční dňa 02.06.2023 v zasadacej miestnosti Mestského úradu o 10:00 hod.

Komunitný plán 2023- 2027
Formát Pdf
Stiahnuť

Podobné články

19. apríla 2024
Listový festival – uzávierka súťaže

OZNAM Z MESTSKEJ KNIŽNICE Oznamujeme záujemcom literárno-výtvarnej súťaže Listový festival, ktorá sa...

19. apríla 2024
PODKROVIE PLNÉ POÉZIE v MsK- klube Rubigall

Srdečne pozývame milovníkov umenia na 1. z pripravovaných literárnych stretnutí so spoločným názvom...

18. apríla 2024
O pohár primátorky Banskej Štiavnice

Rybárske preteky dospelých „O pohár primátorky Banskej Štiavnice“ , ktoré sa budú konať v sobotu 11. mája 2024 na Počúvadlianskom jazere.

17. apríla 2024
Zápis a deň otvorených dverí MŠ Bratská

.