A A A

Nové sídlo Mestskej polície

DomovČlánkyNové sídlo Mestskej polície
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:8. novembra 2023

Ako sme vás už informovali, priestory mestskej polície museli byť z dôvodu rekonštrukcie historickej radnice presťahované do dočasných priestorov. Nové sídlo MsPo sa v súčasnosti nachádza na Námestí sv. Trojice 15 na prízemí.
Samotné presťahovanie do dočasných priestorov neovplyvnilo činnosť mestskej polície. Mestská polícia Banská Štiavnica aj naďalej plní svoje pracovné povinnosti vyplývajúce zo zákona a tiež plní pokyny a úlohy primátorky mesta a náčelníka MsPo.
Činnosť MsPo nie je 24-hodinová, čo nedovoľuje personálne obsadenie a preto je dôležité občanom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica pripomenúť, že v prípade nedostupnosti mestskej polície je potrebné kontaktovať OO PZ v Banskej Štiavnici.
Hlavné telefónne číslo MsPo ostáva nezmenené: 159