Obnova štadióna – dobudovanie zázemia atletických športovísk


Za posledné roky prešiel areál štadióna niekoľkými zmenami a vylepšeniami. Pre širokú verejnosť bola sprístupnená tribúna, bol vybudovaný automatický zavlažovací systém. Atlétov potešila tartanová bežecká dráha, ktorú využívajú aj neorganizovaní atléti. Vybudované boli atletické športoviská, obnovené okolie bežeckej a futbalovej plochy. Osadený bol lodný kontajner spolu s dreveným altánkom, ktorý je využívaný ako oddychová zóna ako aj plocha pre rozhodcov a organizátorov športových podujatí.
Zatiaľ posledným, ale nie konečným krokom k vylepšeniu štadióna bolo osadenie kontajnera s hygienickými zariadeniami a ďalšie práce, ktorých predmetom bolo dobudovanie zázemia atletických športovísk v nasledovnom rozsahu:

  1. Vybudovaná spevnená plocha – betónová zámková dlažba.
  2. Napojenie kontajnerov na inžinierske siete a ich uzemnenie. (voda, kanalizácia, elektrika)
  3. Úprava jestvujúceho kontajnera pre účely zázemia. Zateplenie, doplnenie priečky, inštalácie – vodo, elektro, okno, dvere.
  4. Dodávka a osadenie kovovej bráničky medzi kontajnermi – prístup k športoviskám štadióna.
  5. Odvodnenie spevnenej plochy medzi kontajnermi od dažďovej vody s napojením na drenážny systém ihriska.

Celková cena diela predstavovala necelých 59 000 €. Na dobudovanie atletického zázemia poskytol finančnú podporu Slovenský atletický zväz. Finančné prostriedky pre tento účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu aj Mesto Banská Štiavnica.
O ďalších zámeroch a aktivitách na štadióne vás budeme informovať.

Juraj Chrenko,
Odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ

Podobné články

19. apríla 2024
Listový festival – uzávierka súťaže

OZNAM Z MESTSKEJ KNIŽNICE Oznamujeme záujemcom literárno-výtvarnej súťaže Listový festival, ktorá sa...

19. apríla 2024
PODKROVIE PLNÉ POÉZIE v MsK- klube Rubigall

Srdečne pozývame milovníkov umenia na 1. z pripravovaných literárnych stretnutí so spoločným názvom...

18. apríla 2024
O pohár primátorky Banskej Štiavnice

Rybárske preteky dospelých „O pohár primátorky Banskej Štiavnice“ , ktoré sa budú konať v sobotu 11. mája 2024 na Počúvadlianskom jazere.

17. apríla 2024
Zápis a deň otvorených dverí MŠ Bratská

.