Obnovenie autobusového spojenia Banská Štiavnica – Bratislava.


Po spoločnej dohode primátorky mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej a zástupcov spoločnosti SAD Zvolen a.s., sa po niekoľkých rokovaniach podarilo obnoviť priame autobusové spojenie Banská Štiavnica – Bratislava. Od piatku 9. 9. 2022 bude obnovená diaľková linka 613 501 (Banská Štiavnica – Bratislava) s trasou:

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Levice – Vráble –Nitra – Sereď – BRATISLAVA.

Viac na: https://sadzv.sk/wp-content/uploads/2022/09/lV_0613501.pdf

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...