Oznámenie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica


S poukazom na stav a vývoj verejných financií a z toho vyplývajúcich úsporných opatrení, na základe príkazu generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu SR, budú zamestnanci Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica, každý piatok v období od 16.októbra 2023 do 31. marca 2024, vykonávať prácu z domu.

Stránkové dni a hodiny ostávajú v platnosti:

  • Pondelok: 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.
  • Streda: 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...