Pieskoviská na detských ihriskách zatvorené


V roku 2023 vykonala Regionálny úrad verejného zdravotníctva kontrolu piesku na detských ihriskách v Banskej Štiavnici; jedno pieskovisko (sídlisko Drieňová) vykazovalo nespôsobilosť pre verejnú prevádzku. Na ihrisku bol vykonaný postup podľa pokynov RÚVZ a po ďalšom úspešnom testovaní bolo pieskovisko opätovne uvedené do prevádzky.
Na jar 2024 sme na základe uvedenej skúsenosti iniciatívne vykonali testy po zime na pieskoviskách opäť; žiaľ, viaceré pieskoviská vykázali hodnoty nevhodné pre prevádzku. Na základe ďalšej komunikácie s RÚVZ vykonávame tieto dni opatrenia, ktoré by mali viesť k odstráneniu nedostatkov.
.Po vykonaní opatrení bude nasledovať nový odber vzoriek piesku a v prípade dobrých výsledkov bude činnosť pieskovísk obnovená. Zároveň by sme radi upozornili najmä obyvateľov bytoviek v okolí detského ihriska na Križovatke, aby neprikrmovali túlavé mačky a ich výskyt hlásili Mestskej polícii; pohyb akýchkoľvek zvierat v areáli ihrísk je nežiadúci a zakázaný.

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...