Poďakovanie Fondu na podporu umenia za finančnú podporu mestskej knižnice v roku 2023


Mestská knižnica v Banskej Štiavnici získala v r. 2023 vďaka dvom úspešným projektom finančné prostriedky z verejných zdrojov prostredníctvom FPU v celkovej výške 5.700€. V rámci projektu s názvom „Kniha myseľ dvíha“ dotovaného sumou 4 500€ s 5% spoluúčasťou mesta pribudlo do fondu mestskej knižnice spolu 414 ks nových kníh rozdelených na všetky oddelenia knižnice, a dotácia 1 200€, opäť s 5% spoluúčasťou Mesta Banská Štiavnica bola určená na uskutočnenie zaujímavých podujatí, ktoré knižnica realizovala postupne v siedmich pokračovaniach pod spoločným názvom „Keď kniha ožije“. Týmto vyjadrujeme FPU srdečne verejné poďakovanie.

Podobné články

27. februára 2024
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

Dňa 23. 3. 2024 sa uskutočnia Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Pre účely volebnej kampane sú z...

23. februára 2024
Harmonogram orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2023/2024

Čistenie mesta po zimnej údržbe 2023/2024 bude prebiehať postupne v závislosti od poveternostných po...

22. februára 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v...

17. februára 2024
Spoznaj stredné školy v Banskej Štiavnici

Pozývame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich zákonných zástupcov 5.3.2024 o 16:30 do ZŠ Jozefa Kollára na stretnutie o ponuke stredných škôl.