Poďakovanie Fondu na podporu umenia za finančnú podporu mestskej knižnice v roku 2023


Mestská knižnica v Banskej Štiavnici získala v r. 2023 vďaka dvom úspešným projektom finančné prostriedky z verejných zdrojov prostredníctvom FPU v celkovej výške 5.700€. V rámci projektu s názvom „Kniha myseľ dvíha“ dotovaného sumou 4 500€ s 5% spoluúčasťou mesta pribudlo do fondu mestskej knižnice spolu 414 ks nových kníh rozdelených na všetky oddelenia knižnice, a dotácia 1 200€, opäť s 5% spoluúčasťou Mesta Banská Štiavnica bola určená na uskutočnenie zaujímavých podujatí, ktoré knižnica realizovala postupne v siedmich pokračovaniach pod spoločným názvom „Keď kniha ožije“. Týmto vyjadrujeme FPU srdečne verejné poďakovanie.

Podobné články

12. júna 2024
Miestne referendum 29.6.2024

Miestne referendum sa bude konať v sobotu dňa 29.6.2024 od 7:00 hod. do 20:00 hod. s nasledovnou o...

12. júna 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konan...

11. júna 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...

6. júna 2024
Dopravné obmedzenia v centre Banskej Štiavnice počas podujatí

Kultúrne a športové podujatia realizované v centre Banskej Štiavnice prinesú opäť dopravné obmedzenia.