Pomoc občanom bez domova


Vzhľadom na zimné obdobie, Mesto Banská Štiavnica ako každoročne otvorilo od 24.11.2023 pre občanov bez domova priestor na prenocovanie v nepriaznivých klimatických podmienkach. Občania žijúci na „ulici“ tu majú možnosť prenocovania, ako aj zabezpečenia osobnej hygieny a starostlivosti o bielizeň prostredníctvom prania a sušenia. Priestor na prenocovanie je vybavený sprchovým kútom, WC, kuchynkou a celkovým počtom lôžok 10.
V priestore je potrebné dodržiavať hygienu, čo je zo strany mesta pravidelne kontrolované. Všetky čistiace a dezinfekčné prostriedky sa pravidelne dopĺňajú. Evidenciu nocľahov a kontrolu priestoru ako obvykle vykonáva Mestská polícia. Príspevok za poskytnuté služby je nezmenený vo výške 0,50 €/noc, pranie, sušenie 0,20 €. Vyzbierané poplatky budú použité na zabezpečenie čistiacich, pracích prostriedkov a na iné výdavky súvisiace s prevádzkou priestoru.

Podobné články

27. februára 2024
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

Dňa 23. 3. 2024 sa uskutočnia Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Pre účely volebnej kampane sú z...

23. februára 2024
Harmonogram orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2023/2024

Čistenie mesta po zimnej údržbe 2023/2024 bude prebiehať postupne v závislosti od poveternostných po...

22. februára 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v...

17. februára 2024
Spoznaj stredné školy v Banskej Štiavnici

Pozývame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich zákonných zástupcov 5.3.2024 o 16:30 do ZŠ Jozefa Kollára na stretnutie o ponuke stredných škôl.