Pomoc občanom bez domova


Vzhľadom na zimné obdobie, Mesto Banská Štiavnica ako každoročne otvorilo od 24.11.2023 pre občanov bez domova priestor na prenocovanie v nepriaznivých klimatických podmienkach. Občania žijúci na „ulici“ tu majú možnosť prenocovania, ako aj zabezpečenia osobnej hygieny a starostlivosti o bielizeň prostredníctvom prania a sušenia. Priestor na prenocovanie je vybavený sprchovým kútom, WC, kuchynkou a celkovým počtom lôžok 10.
V priestore je potrebné dodržiavať hygienu, čo je zo strany mesta pravidelne kontrolované. Všetky čistiace a dezinfekčné prostriedky sa pravidelne dopĺňajú. Evidenciu nocľahov a kontrolu priestoru ako obvykle vykonáva Mestská polícia. Príspevok za poskytnuté služby je nezmenený vo výške 0,50 €/noc, pranie, sušenie 0,20 €. Vyzbierané poplatky budú použité na zabezpečenie čistiacich, pracích prostriedkov a na iné výdavky súvisiace s prevádzkou priestoru.

Podobné články

12. júna 2024
Miestne referendum 29.6.2024

Miestne referendum sa bude konať v sobotu dňa 29.6.2024 od 7:00 hod. do 20:00 hod. s nasledovnou o...

12. júna 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konan...

11. júna 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...

6. júna 2024
Dopravné obmedzenia v centre Banskej Štiavnice počas podujatí

Kultúrne a športové podujatia realizované v centre Banskej Štiavnice prinesú opäť dopravné obmedzenia.