Tajchy na Drieňovej


Galéria na Stojiskách vznikla ako experimentálny projekt počas Mesta kultúry 2019. Jej cieľom bolo priblížiť umenie obyvateľom sídliska Drieňová, nevtieravo, počas každodenných činností, akými sú vysýpanie smetí, prechádzky, cesta na nákup či detské ihrisko. Diela sú spravidla umiestňované na desiatich stojiskách a sú charakteristické veľkým formátom.

Štvrtá  nainštalovaná výstava veľkoformátových fotografií je tematicky zameraná na sériu historických pohľadov na tajchy Banskej Štiavnice. Súčasťou výstavy sú popisky, ktoré približujú niektoré zaujímavosti z výstavby, histórie aj súčasnosti týchto unikátnych vodných diel. Aktivita vznikla z príležitosti 30. výročia zapísania Mesta Banská Štiavnica do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO, ktoré aj takýmto spôsobom pripomína miestnym.

Výstavu pripravilo a nainštalovalo Mesto Banská Štiavnica. Pomocnú ruku mu podali majiteľ zbierky historických záberov na pohľadniciach Jozef Čabák, korektúry textov zaobstaral Michal Červeň z OZ Štiavnický tajch. Dôležitú predtlačovú prípravu zrealizoval Norbert Píš a samotné panely vytlačila štiavnická firma COMEX.

Veríme, že výstava opäť raz ponúkne priestor na pozastavenie sa v rýchlo ubiehajúcom čase, možno prekvapí a možno poteší. Dúfame, že tento počin nielen pripomenie výročie a mimoriadny význam našich technických pamiatok v svetovom kontexte, ale aj „nakopne“ niektorých Štiavničanov k zapojeniu sa do aktivít, ktoré realizuje spomenuté občianskej združenie a ktorých cieľom je podpora obnovy jarkov a zvyšovanie povedomia o téme tohto historického dedičstva nášho regiónu.

 

Foto: VIO TV

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...