A A A

Upozornenie pre obyvateľov Banskej Štiavnice, miestna časť BANKY

DomovČlánkyUpozornenie pre obyvateľov Banskej Štiavnice, miestna časť BANKY
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:25. apríla 2023

Na základe vykonaného rozboru vody v miestnej časti Banky, zo dňa 04.04.2023 vás upozorňujeme, že kvalita vody v 4 ukazovateľoch nespĺňa parametre pitnej vody podľa Vyhlášky Ministerstva  zdravotníctva SR č. 91/2023, ostatné sledované ukazovatele sú v súlade s povolenými hodnotami.

Z uvedeného dôvodu ZAKAZUJEME používať vodu na pitné účely.

Mobilná nádrž na pitnú vodu je umiestnená na obvyklom mieste.