A A A

Oznámenie o uložení zásielky

DomovÚradná tabuľaOznámenie o uložení zásielky
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:18. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi,

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA: Jana Borbélyová, Jozef Ivanič, Július Kotlár, Janka Struhárová

DÁTUM VYVESENIA OZNÁMENIA: 18.11.2022

že si môže prevziať v Klientskom centre, Námestie sv. Trojice 3, 969 24 Banská Štiavnica, počas úradných hodín MsÚ a v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa :  02.12.2022 

  • Doporučenú zásielku do vlastných rúk.