A A A

Oznámenie o uložení zásielky

DomovÚradná tabuľaOznámenie o uložení zásielky
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:5. augusta 2022

Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:

s trvalým pobytom mesto Banská Štiavnica, má uloženú zásielku v Klientskom centre, Námestie sv. Trojice 3 v Banskej Štiavnici prípadne na pošte.


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 5. 8. 2022.
Doba vyvesenia: do 22. 8. 2022.