A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa
ikona

Verejná vyhláška

29. septembra 2023

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len &#...

ikona

Verejná vyhláška

29. septembra 2023

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len &#...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

26. septembra 2023

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Verejná vyhláška

26. septembra 2023

Ľubica Altmanová, Svätoplukova 75, 903 01 Senec, Miroslav Altman, Svätoplukova 75, 903 31 Senec, ktorých zastupuje Pavel Danko, Štiavnické Bane 921, 969 81 Štiavnicke Bane (ďalej len “n...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

26. septembra 2023

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Zverejnenie zmluvy

22. septembra 2023

Zverejnenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení Súkromnej materskej škôlky na ulici Mierová 2.

ikona

Verejná vyhláška

21. septembra 2023

Mestské Lesy Banská Štiavnica spol. s r.o., Šobov súp. č. 1401/1, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len “stavebník”) dňa 13.09.2023 podal žiadosť o vydania stavebného povolenia na stavbu: „Dr...

ikona

Verejná vyhláška

21. septembra 2023

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len &#...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

21. septembra 2023

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Oznámenie o vydaní súhlasu na výrub drevín

21. septembra 2023

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej s...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

20. septembra 2023

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Oznam a verejná vyhláška

19. septembra 2023

Mesto Banská Štiavnica ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a obstarávateľ urbanisticke...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

18. septembra 2023

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Verejná vyhláška

18. septembra 2023

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného revíru “Sitno”.

ikona

Oznámenie o vydaní súhlasu na výrub drevín

13. septembra 2023

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej s...

ikona

Oznámenie o vydaní súhlasu na výrub drevín

13. septembra 2023

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej s...

ikona

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

12. septembra 2023

ikona

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

11. septembra 2023

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

11. septembra 2023

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

11. septembra 2023

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...