A A A

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

DomovÚradná tabuľaOznámenie o uložení zásielky na pošte
Autor:Mária Sisková Kategórie: Uverejnené:27. novembra 2023

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi,

Meno a priezvisko adresáta: Roman Sombathy, Marcel Vlačuha
Dátum vyvesenia oznámenia: 27.11.2023

že si môže prevziať v Klientskom centre, Námestie sv. Trojice 3, 969 24 Banská Štiavnica, počas úradných hodín MsÚ a v odbernej lehote 10 dní, ktorá končí dňa : 06.12.2023

• Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v Banskej Štiavnici.