A A A

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

DomovÚradná tabuľaOznámenie o uložení zásielky na pošte
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:14. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi,

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA :  Peter Borbély

DÁTUM VYVESENIA OZNÁMENIA: 14.11.2022

že  si  môže  prevziať  v  Klientskom  centre, Námestie  sv. Trojice 3, 969 24 Banská Štiavnica, počas úradných hodín MsÚ a v odbernej lehote 18 dní, ktorá končí dňa 01.12.2022

  • Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v Banskej Štiavnici.