Viac kontajnerov na textil v Banskej Štiavnici


V piatok (24. 11. 2023) občianske združenie HUMANA People to People Slovakia v spolupráci s Technickými službami m. p. Banská Štiavnica rozmiestilo 7 nových kontajnerov na použiteľné šatstvo a textil. Kontajnery sa nachádzajú na nasledovných lokalitách:

  • sídlisko Drieňová, ul. J. Straku 2 – pri stojisku DR014
  • sídlisko Drieňová, ul. Bratská 9 – pod škôlkou
  • sídlisko Drieňová, ul Učiteľská 1 – pri stojisku DR020
  • miestna časť Štefultov, ul. Obrancov mieru 34 – pri Jednote
  • ul. Dolná 21 – na otvorenom stojisku medzi panelákmi
  • ul. Lesnícka 10 – medzi autobusovou zastávkou a pohostinstvom
  • na zbernom dvore (ul. Antolská 46)

Kontajnery významne rozširujú už existujúci systém zberu použiteľného šatstva a textilu v meste. Pôvodné 2 oranžové kontajnery na textil nad Billou a na Drieňovej pod Ternom ostávajú tiež občanom k dispozícii.
Tieto kontajnery má v správe o. z. Humana, ktoré ich bude pravidelne vyprázdňovať raz mesačne.
Prosíme občanov, aby do kontajnerov vhadzovali len použiteľné šatstvo a textil – pánske, dámske, detské odevy pre všetky sezóny, posteľnú bielizeň a iný domáci textil, topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy a doplnky.
Je prísne zakázané do kontajnerov akýmkoľvek spôsobom vnikať a kontajnery poškodzovať.
Ďakujeme, že triedite.

Podobné články

18. júla 2024
Opustil nás Anton Hykisch, čestný občan Banskej Štiavnice

So zármutkom sme prijali správu, že nás dňa 17. júla 2024 navždy opustil bývalý diplomat, spisovat...

17. júla 2024
Obchodná verejná súťaž

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica v zmysle § 281 – 288 zákona č...

16. júla 2024
Vežové hodiny

Z dôvodu rekonštrukcie radnice momentálne vežové hodiny neukazujú správny čas.

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...