Viac kontajnerov na textil v Banskej Štiavnici


V piatok (24. 11. 2023) občianske združenie HUMANA People to People Slovakia v spolupráci s Technickými službami m. p. Banská Štiavnica rozmiestilo 7 nových kontajnerov na použiteľné šatstvo a textil. Kontajnery sa nachádzajú na nasledovných lokalitách:

  • sídlisko Drieňová, ul. J. Straku 2 – pri stojisku DR014
  • sídlisko Drieňová, ul. Bratská 9 – pod škôlkou
  • sídlisko Drieňová, ul Učiteľská 1 – pri stojisku DR020
  • miestna časť Štefultov, ul. Obrancov mieru 34 – pri Jednote
  • ul. Dolná 21 – na otvorenom stojisku medzi panelákmi
  • ul. Lesnícka 10 – medzi autobusovou zastávkou a pohostinstvom
  • na zbernom dvore (ul. Antolská 46)

Kontajnery významne rozširujú už existujúci systém zberu použiteľného šatstva a textilu v meste. Pôvodné 2 oranžové kontajnery na textil nad Billou a na Drieňovej pod Ternom ostávajú tiež občanom k dispozícii.
Tieto kontajnery má v správe o. z. Humana, ktoré ich bude pravidelne vyprázdňovať raz mesačne.
Prosíme občanov, aby do kontajnerov vhadzovali len použiteľné šatstvo a textil – pánske, dámske, detské odevy pre všetky sezóny, posteľnú bielizeň a iný domáci textil, topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy a doplnky.
Je prísne zakázané do kontajnerov akýmkoľvek spôsobom vnikať a kontajnery poškodzovať.
Ďakujeme, že triedite.

Podobné články

27. februára 2024
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

Dňa 23. 3. 2024 sa uskutočnia Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Pre účely volebnej kampane sú z...

23. februára 2024
Harmonogram orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2023/2024

Čistenie mesta po zimnej údržbe 2023/2024 bude prebiehať postupne v závislosti od poveternostných po...

22. februára 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v...

17. februára 2024
Spoznaj stredné školy v Banskej Štiavnici

Pozývame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich zákonných zástupcov 5.3.2024 o 16:30 do ZŠ Jozefa Kollára na stretnutie o ponuke stredných škôl.