Výjazdové rokovanie vlády SR v Banskej Štiavnici


Dňa 5. apríla 2023 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR. Vládny kabinet mal v programe pomoc mestu po požiari, ktorý vypukol v centre mesta 18. marca 2023 a spôsobil rozsiahle škody. Viacerí ministri, vrátane dočasne povereného predsedu vlády Eduarda Hegera, prišli v deň požiaru do Banskej Štiavnice, aby pomohli a jasne zadeklarovali, že vláda pomôže mestu s odstraňovaním následkov či už finančne, ale aj materiálne.
„Dnes dodržiavame ten sľub, ktorý sme dali 18. marca priamo tu v Banskej Štiavnici,“ povedal dočasne poverený premiér Eduard Heger. Vláda schválila prvú finančnú pomoc vo výške 11 miliónov eur, ktorá je rozdelená do dvoch čiastok. Čiastka 4 milióny eur pôjde Mestu Banská Štiavnica na pomoc s odstraňovaním následkov požiaru. Čiastka 7 miliónov pôjde Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu životného prostredia SR, ktoré majú v Banskej Štiavnici svoje budovy. Požiarom bolo zasiahnutých sedem budov. „Našim cieľom je pomôcť všetkým budovám,“ zdôraznil dočasne poverený premiér. Pre budovy, ktoré sú v súkromnom vlastníctve má ministerka kultúry Natália Milanová pripravenú schému dotácií, ale je potrebné počkať na vyčíslenie škôd od poisťovní a potom sa bezodkladne môže pristúpiť k poskytnutiu dotácií vlastníkom týchto objektov, aby sa čo najrýchlejšie mohli škody odstrániť. Podľa slov dočasne povereného premiéra budú všetky rezorty plne súčinné aj čo sa týka administratívy, aby tento proces prebehol čo najrýchlejšie. „Aby sme Banskú Štiavnicu, tento náš klenot, dali čo najrýchlejšie do pôvodného stavu a ešte dokonca aj opravili alebo zaviedli aj preventívne kroky, aby sa takáto situácia už nikdy neopakovala,“ zdôraznil. Zo situácie vyplývajú viaceré ponaučenia z hľadiska infraštruktúry a je potrebné investovať aj do prevencie. „Na toto budú tiež určené finančné prostriedky a doplníme ďalšie finančné zdroje podľa toho, ako budú vyčíslované,“ deklaroval Eduard Heger.
Dočasne poverený premiér tiež poďakoval všetkým občanom, ktorý v deň požiaru prišli a pomáhali pri evakuačných prácach. Tiež poďakoval pani primátorke Nadežde Babiakovej: „Je vidieť, ako rodená Banskoštiavničanka nosí toto mesto v srdci.“ Ocenil aj pomoc všetkých zložiek počnúc hasičmi, vrátane dobrovoľných, vojakom, ktorí v meste zotrvali niekoľko dní, záchranárom, či policajtom. „Na tomto mieste bolo vidieť krásnu spoluprácu štátu a samosprávy“, povedal. V deň požiaru a aj dnes na rokovaní Vlády SR bol prítomný aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. „Je to príklad, ako potrebujeme v štáte spolupracovať pre dobro našich občanov,“ poznamenal dočasne poverený premiér. Poďakoval ministrom, ale aj Českej republike, Taliansku, Maďarsku, za pomoc, ktorú mestu ponúkli pri reštauračných prácach, či pri digitalizácii.
„Vážim si to, že čo sa sľúbilo, to sa aj splnilo,“ poďakovala dočasne poverenému premiérovi a celej vláde primátorka mesta Nadežda Babiaková. Mesto Banská Štiavnica spracovalo materiál pre rokovanie vlády. Zničených požiarom bolo 6 objektov, ktoré sú národné kultúrne pamiatky a sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO a jeden objekt, ktorý nie je národná kultúrna pamiatka, ale keďže mesto Banská Štiavnica je mestská pamiatková rezervácia a lokalita SD UNESCO pristupuje sa k objektom rovnako. „Našim cieľom bolo, aby všetky tieto objekty, či sú štátne, mestské alebo v súkromnom vlastníctve, aby boli zrekonštruované, aby rovnako pomohol aj štát. A to sa dnes aj naplnilo, našli sme spoločnú cestu,“ zdôraznila primátorka mesta a poďakovala za prvú časť finančných prostriedkov, ktoré boli mestu vyčlenené na odstraňovanie následkov, na dočasné strechy a na prípravu projektových dokumentácií. Odborníci odhadli, že škody spôsobené požiarom sa vyšplhajú až do výšky 30 miliónov eur. Niektoré budovy boli poistené, a tak časť škôd budú hradiť aj poisťovne.
Na rokovaní vlády boli vznesené ďalšie požiadavky na vybavenie požiarnou technikou, ktorá by bola výlučne v lokalitách svetového dedičstva UNESCO a financovanie lokalít SD UNESCO zo štátneho rozpočtu. Primátorka mesta poďakovala všetkým, ktorý v deň požiaru prišli na pomoc, všetkým zložkám Hasičského a záchranného zboru, všetkým dobrovoľným hasičom z okolitých miest a obcí, ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi a zložkám armády SR, ministerke kultúry Natálii Milanovej a Pamiatkovému úradu SR, osobitne poďakovala statikovi pánovi Kohútovi, ktorý veľmi promptne prišiel posúdiť objekty. Poďakovala aj ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi, ktorý pomohol rýchlo vyriešiť dočasné priestory pre Základnú umeleckú školu. Primátorka mesta ocenila komunikáciu aj s prezidentkou SR, či prezidentom ČR, ktorý tiež ponúkol svoju pomoc. Poďakovala aj kolegom z hlavného mesta Prahy, ale aj predstaviteľom mesta Varšava, Šopron a Miškovec. Pomoc ponúkli aj predstavitelia z vysokých škôl v SR, Maďarsku, Nemecku, či Slovenská komisia UNESCO a stála delegátka SR pri UNESCO. „Tu sa ukázalo, že Banská Štiavnica je fenomén v dejinách, je nielen naša slovenská, ale Banská Štiavnica je svetová. To nešťastie, ktoré sa stalo v meste, tam je ochotný pomôcť celý svet a celý svet sleduje, ako toto vyriešime,“ povedala primátorka mesta Nadežda Babiaková. Zdôraznila, že je dôležité, že pri požiari sa nikomu nič nestalo. Verí, že spoločnými silami a podporou, ktorú dnes mesto dostalo od Vlády SR, to mesto Banská Štiavnica zvládne.

Autor fotografií – Úrad vlády SR.

Podobné články

21. mája 2024
Matričný úrad oznamuje

Matričný úrad mesta Banská Štiavnica oznamuje, že v dňoch 29.5. a 30.5. bude zatvorený z dôvodu škol...

20. mája 2024
Podkrovie plné poézie – pozvánka

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici srdečne pozýva milovníkov umenia na májové stretnutie v podkro...

13. mája 2024
Európsky týždeň testovania 2024

RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom Vám ponúka možnosť dať sa anonymne a bezplatne otestovať na HIV, h...

10. mája 2024
Primátorská kvapka krvi

Primátorská kvapka krvi 22.5.2024.