A A A

Zákaz parkovania na chodníkoch

DomovČlánkyZákaz parkovania na chodníkoch
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:8. novembra 2023

K zákazu parkovania na chodníku, ktorý platí od 1. 10. 2023, Mestská polícia Banská Štiavnica do dnešného dňa pristupovala výlučne upozorňovaním vodičov, ktorí spáchali daný priestupok formou buď osobným dohovorom na danom mieste a tiež rozdávaním tlačív na motorové vozidlá, ktoré parkovali na chodníku. Samotné tlačivo obsahuje kompletné znenie zákona, čoho sa vodiči daných motorových vozidiel dopustili.
V meste Banská Štiavnica disponujeme viacerými ulicami, kde motorové vozidlá doposiaľ parkovali na chodníku. Ide o veľa parkovacích miest, o ktoré mesto Banská Štiavnica prišlo v dôsledku prijatia tohto zákona.
V daných miestach je potrebné doplniť dopravné značenia, ktorých osadenie je v procese.
Po doplnení dopravných značení MsPo Banská Štiavnica pristúpi k zvýšenej kontrolnej činnosti na miestach, kde dochádza k parkovaniu na chodníkoch a tým porušovaniu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.