Komunálne voľby

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

29. októbra 2022


 1. Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.
 2. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Oznámenie o počte obyvateľov.
 4. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.
 5. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb.
 6. OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
 7. Zapisovateľ Mestskej volebnej komisie.
 8. Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
 9. Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
 10. Delegovanie do volebných komisií.
 11. Oznámenie o podávaní kandidátnych listín zapisovateľke mestskej volebnej komisie.
 12. E-mailová adresa a ďalšie informácie k delegovaniu do mestskej a okrskovej volebnej komisie v meste Banská Štiavnica.
 13. Volebné okrsky a volebné miestnosti.
 14. Spôsob hlasovania.
 15. Zmena zapisovateľa Mestskej volebnej komisie a miesta podávania kandidátnych listín. (Miriam Sláviková)
 16. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora  v meste Banská Štiavnica.
 17. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v meste Banská Štiavnica.
 18. Špeciálny spôsob hlasovania:
 19. Podmienky umiestňovania volebných plagátov v Banskej Štiavnici
 20. Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov – kontakt na zapisovateľku MsVK
 21. V spojených voľbách je možné voliť len v obci trvalého pobytu
 22. Zápisnice okrskových komisií
 23. Výsledky volieb: