Voľby do samosprávnych krajov

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

29. októbra 2022


 1. Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.
 2. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Informácia o podmienkach práva voliť na práva byť volený.
 4. Oznámenie o volebných obvodoch a počte poslancov.
 5. Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
 6. Delegovanie do volebných komisií.
 7. Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
 8. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb
 9. E-mailová adresa a ďalšie informácie k delegovaniu do mestskej a okrskovej volebnej komisie v meste Banská Štiavnica.
 10. Volebné okrsky a volebné miestnosti.
 11. Spôsob hlasovania.
 12. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.
 13. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.
 14. Zoznam zaregistrovaných kandidátov do zastupiteľstva BBSK – okres Banská Štiavnica.
 15. Špeciálny spôsob hlasovania:
 16. Podmienky umiestňovania volebných plagátov v Banskej Štiavnici
 17. Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov – kontakt na zapisovateľku MsVK
 18. V spojených voľbách je možné voliť len v obci trvalého pobytu
 19. Výsledky volieb za okres
 20. Výsledky volieb za mesto